HET VERHAAL VAN DIANETICS EN SCIENTOLOGY
Prijs 13,00 €
Van zijn avontuurlijke jeugd in het ruige Amerikaanse Westen, tot aan zijn verafgelegen tocht door een toen nog mysterieus Azië; van zijn twintigjarige zoektocht naar de essentie van het leven tot aan de triomf van Dianetics en Scientology – dat is het verhaal dat uitvoerig wordt verteld in een lezing... Kom meer te weten >>
SCIENTOLOGY, HISTORISCH PERSPECTIEF
Prijs 13,00 €
Sinds mensenheugenis heeft de Mens ernaar gestreefd om de ziel uit het lichaam te bevrijden en op die manier onsterfelijkheid te bereiken. Tegen de achtergrond van dit luisterrijke drama onthult Ron hoe Scientology haar gegevens ontleent aan de denkers over een periode van 10.000 jaar en hoe Scientology... Kom meer te weten >>
INLEIDING TOT DIANETICS
Prijs 13,00 €
Het meest populaire boek dat ooit over het menselijk verstand is gepubliceerd, Dianetics: De Leidraad voor het Menselijk Verstand, zorgde voor een nooit eerder voorgekomen golf van vragen om persoonlijke instructie van de auteur. Deze lezing bevat L. Ron Hubbard’s eerste opgenomen... Kom meer te weten >>
DE DRIJFVEREN
Prijs 13,00 €
Nadat hij het leven als geheel in al zijn variëteiten en complexiteiten had onderzocht, isoleerde hij een gemeenschappelijke noemer voor alle levende wezens, namelijk de Fundamentele Beweegreden van het Bestaan: Besta Voort!Hoe was dat dan van toepassing... Kom meer te weten >>
STUDIE EN ONDERWIJS
Prijs 13,00 €
Bij zijn onderzoek op het gebied van onderwijs, ontdekte L. Ron Hubbard het cruciale fundament dat geheel ontbrak bij alle onderwijssystemen. Om specifiek te zijn: er is nog nooit onderwijs geweest ten aanzien van het vak studie zelf. Hier hebben we dan... Kom meer te weten >>
VERSCHILLEN TUSSEN SCIENTOLOGY EN ANDERE FILOSOFIEËN
Prijs 13,00 €
In deze klassieke verklaring over de zoektocht naar de waarheid, schetst Ron de voornaamste principes die Scientology anders maken – de principes waarmee elke persoon zich bezighoudt in zijn eigen persoonlijke ontdekkingstocht naar waarheid. Naarmate mensen doorgaan op deze... Kom meer te weten >>
DE GESCHIEDENIS VAN CLEARING
Prijs 13,00 €
Altijd op zoek en vragen stellend, de kennis van de Mens doorspittend op zoek naar oplossingen voor het verstand, het spirituele en het leven en, niets vindend, zich op volkomen onbekend terrein begevend. Dat zijn de ingrediënten van een verhaal dat nergens anders is verteld. Hier is namelijk het pad... Kom meer te weten >>
DE HOOP VAN DE MENS
Prijs 13,00 €
Met aantoonbare bewijzen in plaats van louter geloven, stelde L. Ron Hubbard vast dat er inderdaad een onsterfelijke ziel met oneindige voortbestaanskracht is – een bewustzijn van bewustzijnseenheid die de persoon zelf is. Met de wetenschap die de technologie... Kom meer te weten >>
HET VERKEERDE OM TE DOEN, IS NIETS DOEN
Prijs 13,00 €
Hoe kan iemand in een wereld die racet naar een onzekere toekomst over zijn eigen lot beschikken? Moet hij stilzwijgend wachten op de volgende onvoorziene klap? Of zou iemand zich moeten inspannen, met alle mogelijke middelen, aan de hand van welk plan... Kom meer te weten >>
SPELEN
Prijs 13,00 €
Wat is het leven? Dat was de belangrijkste vraag die L. Ron Hubbard stelde, toen hij het plan opvatte om het raadsel van het menselijk bestaan te ontrafelen. En hij kwam uit op een in alle opzichten verbazingwekkende ontdekking – waarbij plotseling alle verschillende verschijnselen... Kom meer te weten >>