EEN POSTULAAT UIT EEN GOUDEN TIJDPERK
Prijs 14,00 €
Hier volgt het opmerkelijke verhaal van hoe één man, de staatsman Pericles uit Athene, een betere toekomst voor de Mensheid voorzag – een toekomst vrij van tirannie. Om die betere toekomst helemaal te verwezenlijken, is hier weer een persoonlijk verhaal van L. Ron Hubbard over hoe hij zijn ontdekkingen... Kom meer te weten >>
ABERRATIE EN HOE DIE WORDT AANGEPAKT
Prijs 14,00 €
Het verraadt de meest stralende hoop van mensen, drijft gezinnen uiteen, kweekt organisatorische verwarring en laat landen in een chaos belanden. Welk boosaardig zaad groeit er toch in het menselijke verstand dat personen niet alleen verhindert “in een rechte lijn te denken”, maar hen er ook nog... Kom meer te weten >>
DE VEROVERING VAN HET FYSISCH UNIVERSUM
Prijs 14,00 €
In zijn zoektocht om de antwoorden betreffende het leven en de Mens te onthullen, ontdekte Ron dat alle levensvormen door één enkel commando worden gemotiveerd: Besta voort! Maar toch blijven er vragen. Wat is het leven precies en hoe bereikt het zijn... Kom meer te weten >>
DE AANTASTING VAN VRIJHEID
Prijs 14,00 €
Het woord “vrijheid” verwoordt als zodanig niet alleen fundamentele rechten, zoals vrijheid van meningsuiting en religie, maar veel andere belangrijke ideeën als: kans, keuze, veiligheid en zelfs geluk. Toch maakt juist haar kracht haar kwetsbaar voor verkeerde doeleinden, die volledig tegengesteld... Kom meer te weten >>
VERSCHILLEN TUSSEN SCIENTOLOGY EN ANDERE FILOSOFIEËN
Prijs 14,00 €
In deze klassieke verklaring over de zoektocht naar de waarheid, schetst Ron de voornaamste principes die Scientology anders maken – de principes waarmee elke persoon zich bezighoudt in zijn eigen persoonlijke ontdekkingstocht naar waarheid. Naarmate mensen doorgaan op deze... Kom meer te weten >>
SPELEN
Prijs 14,00 €
Wat is het leven? Dat was de belangrijkste vraag die L. Ron Hubbard stelde, toen hij het plan opvatte om het raadsel van het menselijk bestaan te ontrafelen. En hij kwam uit op een in alle opzichten verbazingwekkende ontdekking – waarbij plotseling alle verschillende verschijnselen... Kom meer te weten >>
HULP
Prijs 14,00 €
Hulp doordringt elk deel van het leven. Toch zijn er maar weinig mensen die zich realiseren in welke mate hulp hun voortbestaan bepaalt. Aan de basis van alle menselijke reacties en gedrag ligt namelijk de bereidheid hulp te verlenen en te ontvangen. Hoe vergroot je iemands vertrouwen, verbeter je zijn... Kom meer te weten >>
DE GESCHIEDENIS VAN CLEARING
Prijs 14,00 €
Altijd op zoek en vragen stellend, de kennis van de Mens doorspittend op zoek naar oplossingen voor het verstand, het spirituele en het leven en, niets vindend, zich op volkomen onbekend terrein begevend. Dat zijn de ingrediënten van een verhaal dat nergens anders is verteld. Hier is namelijk het pad... Kom meer te weten >>
DE GESCHIEDENIS VAN RESEARCH EN ONDERZOEK
Prijs 14,00 €
L. Ron Hubbard onderzocht de geschiedenis van de research door de Mens op het gebied van de menselijke geest. Toen er mechanische technologieën opkwamen, kwam er niets dergelijks naar voren om religie in de sfeer van dagelijkse toepassing te brengen. Voor zowel het individu... Kom meer te weten >>
HET VERHOGEN VAN EFFICIËNTIE
Prijs 14,00 €
Degenen die met minder inspanning meer bereiken, zijn bereidwilliger, capabeler en in feite efficiënter. Ze zijn er geschikter voor om belangrijke besluiten te nemen. Hier is dan een heel nieuwe kijk op efficiëntie – niet in mechanische zin maar in termen van gedachte, emotie en inspanning. Bovendien... Kom meer te weten >>