Wereldwijde bekendmaking van Scientology

WERELDWIJDE BEKENDMAKING VAN SCIENTOLOGY
'S WERELDS GROOTSTE DIGITALE UITGEVERIJEN

Sinds de publicatie van Dianetics en Scientology Basisboeken en lezingen in 2007, zijn er meer scientologen dan ooit hun kerken binnengekomen. De vraag naar de materialen is explosief gegroeid en, terwijl parochianen die boeken en lezingen bestuderen, is het aantal nieuwe mensen al evenzeer gegroeid. Sterker nog, de Scientology religie kent nu haar grootste groei ooit, met een steeds groter wordende vraag naar boeken en lezingen van L. Ron Hubbard in meer dan 200 landen, 150 culturen en in ongeveer 50 talen.

Om aan die vraag te kunnen voldoen, waren faciliteiten vereist om deze boeken en lezingen in elke taal en in elke hoeveelheid met de benodigde snelheid te kunnen leveren – ongeacht of het nu 5000 boeken zijn in het Swahili voor Oeganda of 1 miljoen in de Engelse taal. Geen enkele traditionele drukkerij zou dit hebben aangekund – 2500 lezingen in 50 talen. Men zou nooit aan de tijdschema's kunnen voldoen en de drukkosten voor een relatief klein aantal boeken voor nieuwe gebieden zou remmend werken.

Er was een nieuwe uitgavenstrategie nodig en die strategie werd in het begin van 2007, zelfs nog voor de uitgave van de Fundamenten en onder leiding van de heer David Miscavige, ontwikkeld en ingevoerd.

De productie van alle boeken en Cd's werden intern opgezet, de gehele productielijn van aanvang tot distributie: het drukken, het foliëren, de illustraties, laminering, cd-productie, en de verpakking en verzending. Met haar nieuwe kolossale hoofdkantoren is de uitgeverstak van de kerk nu 's werelds grootste geheel digitale ingerichte drukkerij. Daarom wordt deze precisie onderneming regelmatig door de industriële top bezocht omdat deze model staat voor innovatie en doelmatigheid.

Bridge Publications produceert alle Dianetics en Scientology boeken, lezingen en cursuspacks voor Amerika, Azië en de rest van de wereld, behalve Europa en Groot-Brittannië die onder het bereik van New Era Publications in Kopenhagen, Denemarken vallen. Samen kunnen Bridge en New Era 500.000 boeken en 925.000 Cd's per week produceren. Jaarlijks komt dat neer op 26 miljoen boeken en 48 miljoen Cd's.

Voeg daar de paperbacks, cursuspacks en de gedrukte pagina's aan toe, dan zou het totaal aan gedrukte pagina's achter elkaar gelegd de afstand tussen de aarde en de maan en weer terug beslaan.

Met digitaal drukken en print-on-demand heeft de productie een hoge vlucht genomen en houdt het gelijke tred met de vraag. Alleen al gedurende de jaren 2004-2009 werden er tachtig miljoen boeken en lezingen van L. Ron Hubbard uitgegeven, meer nog dan in de 50 voorafgaande jaren – en 65 miljoen stuks van 2007-2010.

Omdat alle religieuze werken van L. Ron Hubbard nu voor iedereen over de hele wereld beschikbaar zijn, heeft dat tot een opleving van de Scientology religie geleid.

De boeken van L. Ron Hubbard Boeken hebben 18 Design Awards toegekend gekregen.

Van 2008-2009 werd Bridge Publications, Inc. bekroond met 18 prijzen voor uitmuntendheid in ontwerp, druk en productie. De prijzen voor de boeken van de heer Hubbard omvatten de Gold Ink Award, de American In-House Design Award 2008, National Best Books 2008 en de Next Generation Indie Book Award 2009.