APPLIED SCHOLASTICS

APPLIED SCHOLASTICS:
VOORZIEN IN DE HULPMIDDELEN VOOR LEREN AAN MILJOENEN

Bijna de helft van alle Amerikaanse volwassenen – 90 miljoen mensen – zijn functioneel analfabeet. Acht miljoen studenten zijn bestempeld als “leergestoord”, waarop het antwoord niet lezen, schrijven en rekenen is, maar geneesmiddelen op recept. Hoewel de kosten van deze crisis voor regeringen, bedrijven en de belastingbetalers in de biljoenen dollars lopen, zijn de kosten in menselijke termen niet te berekenen.

Omdat L. Ron Hubbard zich al in de jaren ‘50 bewust was van het falen van het systeem, ontwikkelde hij een daadwerkelijke “technologie” van leren, waarmee men zich elk onderwerp meester kan maken. Deze educatieve doorbraken staan gezamenlijk bekend als Studietechnologie en bieden studenten van elke leeftijd en ieder opleidingsniveau het ingrediënt dat ontbreekt in het moderne onderwijs – namelijk, leren hoe te leren.

Voor meer dan drie decennia, is de invoering van Studietechnologie in scholen en universiteiten grotendeels een volksbeweginginspanning geweest, geïnitieerd door onderwijzers verenigd onder de vlag van Applied Scholastics. Vandaag de dag vertegenwoordigt die volksbewegingcampagne een wereldwijde beweging met haar basis in het Internationale Applied Scholastics hoofdkwartier en trainingscentrum. De in 2003 geopende, 40 hectare grote campus ligt in het Spanish Lake District in St. Louis, Missouri.

De visie om zo'n centraal punt neer te zetten en van daaruit Studietechnologie breed beschikbaar te maken voor docenten, resulteerde in 830 Applied Scholastics groepen (meer dan twee keer het aantal van de voorgaande 30 jaar). Daarnaast zijn er docenten uit zo'n 67 landen die nu getraind zijn in Studietechnologie, waaronder India, Japan, Palestina en Swaziland. Omdat deze docenten vervolgens collega's en studenten in dezelfde technologie trainen, is het aantal mensen dat profijt heeft van de Studietechnologie, sinds het in gebruik nemen van het internationale hoofdkwartier, de 31 miljoen gepasseerd.