Waar draait het in Scientology om?

WAAR DRAAIT HET IN SCIENTOLOGY OM?

De Scientology Kerk is een wereldwijde religie met meer dan 8600 kerken, missies en groepen en miljoenen leden in 165 landen. De Kerk wordt wereldwijd erkend omdat ze een aantal van de meest succesvolle sociale verbeteringsprogramma's van de wereld steunt.

De Scientology Kerk is opgezet als een kerkelijke structuur die veel verschillende religieuze activiteiten verenigd, waaronder niet alleen het verzorgen van religieuze Scientology diensten, maar ook het verspreiden en verdedigen van het geloof, productie en uitgeven van religieuze materialen, het organiseren van nationale en internationale bijeenkomsten, activiteiten van Pastoraal Werkers, het coördineren van gemeenschaps-hulp en sociaal verbeteringsprogramma’s, die door de kerk worden gesteund, kerkelijk management, doorgeven van communicatie en nog vele andere functies. De Scientology religieuze gemeenschap is verenigd, zowel door gemeenschappelijke overtuigingen en praktijken en een organisatorische vorm die bij uitstek geschikt is voor haar religieuze missie.