Wat is Scientology?

WAT IS SCIENTOLOGY?

Scientology komt van het Latijnse scio, wat betekent “weten in de meest volledige betekenis van het woord” en het Griekse woord logos, wat betekent “studie van”. Op zichzelf betekent het woord letterlijk “weten hoe te weten”.

Scientology is een religie van de twintigste eeuw. Ze bestaat uit een enorme hoeveelheid kennis die voortkomt uit bepaalde fundamentele waarheden, met als belangrijkste waarheid dat de mens spiritueel wezen is, begiftigd met bekwaamheden die ver uitstijgen boven wat hij zich normaal kan voorstellen. Hij is niet alleen in staat om zijn eigen problemen op te lossen, zijn doelen te bereiken en duurzaam geluk te verwerven, maar ook om nieuwe niveaus van bewustzijn te bereiken die hij nooit voor mogelijk had gehouden.

Op verschillende manieren hebben alle grote religies de hoop op spirituele vrijheid gehad een staat, vrij van materiële beperkingen en tegenslagen. De vraag is echter, hoe bereik je zo'n staat? Vooral als je leeft in een hectische en vaak overweldigende samenleving.

Ofschoon het moderne leven een oneindig aantal gecompliceerde problemen lijkt voor te schotelen, stelt Scientology dat de oplossingen voor die problemen eigenlijk simpel zijn en binnen ieders bereik liggen. Moeilijkheden om te communiceren, problemen tussen relaties, voortdurende onzekerheden, twijfel over zichzelf en wanhoop – ieder mens bezit van nature de mogelijkheid om vrij te zijn van deze en vele andere zorgen.

Scientology biedt een weg naar grotere vrijheid.