Scientology: The Fundamentals of Thought

Antwoorden op levensvragen - in beeld.

Het boek Scientology: De Grondbeginselen van het Denken wordt aanbevolen als een eerste stap om een begrip te krijgen van de basistheorie en principes van Scientology. De film gaat in op elk hoofdstuk, waarbij elk aspect visueel wordt uitgediept. De concepten in elk hoofdstuk worden uitgelicht in deze voorvertoning. Geniet van de spannende tocht naar jezelf.

De Actiecyclus, waarin wordt onthuld wat er schuilgaat achter de onafgebroken cyclus van creatie, voortbestaan en vernietiging – een cyclus die onontkoombaar lijkt in het leven, maar slechts een ogenschijnlijke cyclus is.

De Condities-van-Bestaan, die het hele leven en het beleven ervan omsluiten – en waarmee men daadwerkelijk kan Zijn

De Acht Drijfveren, waarin het hele leven is onderverdeeld en waarmee men het raadsel van zijn eigen bestaan kan ontrafelen

De Affiniteit, Realiteit en Communicatie Driehoek, waarin de onderliggende principes van echte menselijke relaties worden onthuld en uitgelegd

De Eigenlijke Reden, waarbij de vraag “waar het allemaal om draait” wordt beantwoord en waarin de ware elementen van voortbestaan, geluk en het leven zelf uit de doeken worden gedaan

De Delen van de Mens, de allesomvattende uitleg over het Spirituele Wezen, het Verstand en het Lichaam, de anatomie ervan en de onderlinge relatie in ieder wezen