PRAKTIJKEN VAN SCIENTOLOGY
INLEIDING

Binnen de grote hoeveelheid gegevens die de religieuze geloofsovertuigingen en gebruiken van Scientology omvatten, zijn er veel principes die een nieuw en uitgebreider gezichtspunt op het leven bieden. Met de kennis van de Toonschaal kan iemand bijvoorbeeld bepalen hoe hij het best om kan gaan met een humeurig kind, een vriend kan bedaren die van streek is of hoe hij een idee kan overbrengen aan een onvermurwbare werkgever. Deze principes zijn afkomstig uit enorm veel waarnemingen op het terrein van de menswetenschappen. Het is een hoeveelheid kennis die beschikbaar is om te worden bestudeerd. Er is niets autoritairs aan. Zij heeft uitsluitend waarde als een hoeveelheid kennis.

De buitengewone prestatie van Dianetics en Scientology liggen in de ontwikkeling van exacte methoden om het spirituele bewustzijn en de capaciteiten van de mens te vergroten. Andere pogingen in deze richting bereikten slechts sporadische of tijdelijke resultaten als die er überhaupt al waren. Met behulp van exacte toepassingen kunnen met Scientology ingrijpende verbeteringen worden bereikt.

Het belang van toepassing in Scientology komt voort uit het feit dat L. Ron Hubbard als onderdeel van zijn filosofie een concrete technologie ontwikkeld heeft, waarmee je zijn ontdekkingen kunt gebruiken om jezelf en anderen te verbeteren. Technologie betekent methoden van toepassing van de principes ergens van, in tegenstelling tot wanneer men slechts over kennis van het onderwerp zelf beschikt.

Op deze hele site wordt de term technologie gebruikt in verband met de toepassing van de principes van Scientology. Er bestaan tegenwoordig vele technologieën: technologieën om bruggen te bouwen en technologieën om raketten de ruimte in te schieten. Maar met het werk van L. Ron Hubbard bestaat er voor de eerste keer een bewezen, bruikbare technologie om de functies van het verstand te verbeteren en het potentieel van de geest te rehabiliteren. Dit is auditing.