De Feiten over Drugs Informatiecampagne

DE FEITEN OVER DRUGS INFORMATIECAMPAGNE

Een anti-drugs initiatief gesponsord door de Scientology Kerk, waarin hoop en hulp wordt geboden om een einde te maken aan het wereldwijde drugsgebruik.

Drugsmisbruik heeft over de hele wereld tot menselijke ellende geleid.

Als reactie hierop is er vanuit de Scientology Kerk de grootste, niet door de overheid gesponsorde anti-drugs voorlichtings- en preventiecampagne op aarde begonnen. Enquêtes laten zien dat het tot nu toe zo'n 500.000 jongeren van recreatief drugsgebruik of erger heeft afgehouden.

Er moet echter nog veel meer worden gedaan. Daarom stelt de Scientology Kerk haar publicaties (die de geloofsovertuigingen van Scientology noch bevatten, noch promoten) ter beschikking aan gelijkgestemde anti-drugs organisaties, overheidsinstellingen, maatschappelijke groepen en scholen.

Drug Free World