Wat studenten en ouders ervan vinden

WAT STUDENTEN EN OUDERS ERVAN VINDEN

L. Ron Hubbard's Studietechnologie, zoals die door Applied Scholastics wordt geleverd, heeft wereldwijd bij meer dan 31 miljoen studenten voor hoop en daadwerkelijke studie gezorgd.

Wat dat voor het dagelijks leven van studenten, ouders en hun leerkrachten betekent, wordt het best door deze personen zelf omschreven.

Dit werkt echt

Doordat ik in de Applied Scholastics Studietechnologie getrained ben, heb ik nu een studiemethode die door alle studenten en volwassenen, die echt iets zinvols uit hun studie willen halen, gebruikt kan worden. Ik gebruik die technieken nu in mijn klas en kan mijn woordenschat en elementaire woorden nu stukken beter vasthouden. Mijn studenten zijn er het bewijs van dat dit echt werkt.
– L.C. leraar basisschool

Groot succes

Voor mij is het grootste succes van dit leerplan, als een zwakke leerling die eerder erg zijn best deed en faalde, nu succesvol kan studeren.
– P.Q. onderwijzeres middelbare school


Studenten die kunnen toepassen wat ze geleerd hebben

Als een leraar Engels op een grote stedelijke middelbare school, heb ik de Hubbard Studietechnologie succesvol gebruikt om mijn leerlingen bekwamer te maken en ze een groter begrip van de lessen die ze geleerd worden bij te brengen. Andere docenten en bestuurders van mijn school hebben die verandering en verbetering bij mijn studenten in proefwerken en mondelinge vaardigheden, alsmede de sfeer in mijn klas, ook opgemerkt. Hun lof heeft mijn toepassing van Hubbard's Studietechnologie en haar doelen bevestigd: dat een goede leraar studenten maakt die, wat ze hebben geleerd, kunnen toepassen.
– L.K. leraar middelbare school


Leren kan leuk zijn

Als voormalig student van de 'oude school', vond ik het geweldig om deze vorm van leren hoe te leren, bijgebracht te krijgen. Het herinnerde me vaak aan mijn eigen studiedagen, waarbij ik me aan het eind van de dag niets meer herinnerde of begreep dan daarvoor. Ik kan nu zien hoe leren veel leuker en productiever had kunnen zijn.

Ik heb op deze cursus de barrières leren kennen en weet hoe ik er mee moet omgaan. Met deze nieuwe kennis kan ik anderen onderrichten en helpen. Leren kan gewoon leuk zijn en je kunt alles leren waar je maar wat over wilt leren!
– Docent, Jongens & Meisjes Club


Mijn studenten leren snel

Het gebruik van L. Ron Hubbard's Studietechnologie in mijn lessen geeft verbazingwekkende resultaten. Mijn studenten leren snel en houden hun kennis vast in plaats van dat ze die uit hun hoofd leren.

Twee kwartalen lang heb ik de Hubbard Studietechnologie gebruikt en ik heb enorm veel succes geboekt. Het schoolbestuur was zo onder de indruk van de resultaten dat ze me drie maanden betaald verlof hebben gegeven om meer training in de technologie, die door L. Ron Hubbard is ontwikkeld, te gaan volgen.
– C.K. professor Technology Institute


Nieuwe precieze technologie

Het uitgangspunt van de Hubbard Studietechnologie is dat als een student succes heeft, je hem of haar ermee laat doorgaan, maar dat als de student in problemen komt (zoals dat tegenwoordig met steeds meer studenten gebeurt) dan is er een nieuwe precieze technologie om dat probleem op te lossen. Dit is er een nieuwe kijk op. L. Ron Hubbard is doortastend genoeg om te beweren dat er voor elk studieprobleem een bruikbare oplossing is. Duizenden mensen die in zijn Studietechnologie getrained zijn, weten dat dit waar is en beseffen dat ze het ontbrekende gereedschap in handen hebben dat zowel voor het begrip van, alsook het vermogen om het op elk gekozen studiegebied toe te passen, nodig is.
– B.F. Universitair docent Engels


Toepassing in het dagelijkse leven

De Studietechnologie helpt de studenten om snel van de abstracte theorie naar toepassing in het dagelijks leven te gaan. De informatie bevestigt wat leraren nu weten, namelijk dat het de beste manier van leren en lesgeven is. Vele leraren hebben me verteld dat ze zouden willen dat ze deze informatie al vanaf het begin van hun lerarenopleiding hadden gehad.
– G.G. PhD.

Mijn ogen zijn erdoor geopend

Toen ik mij voor 't eerst met onderricht ging bezighouden, had ik de hulpmiddelen van de Studietechnologie nog niet. Ik vroeg me eigenlijk altijd al af waarom mijn leerlingen niet wilden luisteren of zich maar niet leken te kunnen concentreren. Soms konden ze dingen gewoon niet begrijpen, hoe vaak ik het ook uitlegde. Toen ontdekte ik Studietechnologie en de gevolgen van het verkeerd begrepen woord en dat opende mijn ogen. Ik begreep dat dat het antwoord op alle problemen van mijn klas was. Ik introduceerde het en ik zag hun hele houding veranderen. Het werden tevreden en enthousiaste studenten. Aan het einde van de dag, wilden ze zelfs niet eens weg.
– S.G. onderwijzer


Het krachtigste leermiddel

Het krachtigste educatieve instrument dat ik in mijn 14 jaar onderwijs ben tegengekomen, is de Studietechnologie ontwikkeld door L. Ron Hubbard.

Het succes van de Studietechnologie met wiskundewerkgroepen leidde er de afgelopen vijf jaar, dat ik in deze wijk werkte, toe, dat ik ervaren leraren en nieuwe leraren erin trainde hoe ze de instrumenten en methoden aangeboden door Applied Scholastics konden toepassen.

Vanwege de behaalde resultaten, heeft de wijk aangemoedigd dat verscheidene onderdelen van Applied Scholastics overal in de wijk toepast gaan worden.
– C.K. docent pedagogie


Ontwikkeling van de Werkplek


Studietechnologie heeft dat mogelijk gemaakt

Ik ben de oprichter van een technisch bedrijf dat in iets meer dan drie jaar is uitgegroeid van twee tot 1200 medewerkers.

Ik heb nooit echt gestudeerd en ik schrijf veel van mijn succes toe aan mijn opleiding aan de Delphian School in Oregon, die hun studenten in het gebruik van L. Ron Hubbard's Studietechnologie onderwijst. Deze technologie stelt je namelijk in staat om alles uit welk vak dan ook te halen. Hierdoor kon ik mijn middelbare school zelfstandig afmaken.

Het grondig kunnen begrijpen van elk onderwerp dat je aanpakt, is een onschatbaar vermogen en L. Ron Hubbard's Studietechnologie heeft dat voor mij mogelijk gemaakt.
– S.D. – oprichter Multinational Internet service provider


Methoden van onschatbare waarde in een situatie

In de lucht- en ruimtevaartindustrie moeten we voortdurend van nieuwe wetenschappelijke ontdekkingen en van technologie die zich steeds verder ontwikkelt, op de hoogte blijven. De studiemethoden van L. Ron Hubbard stellen mij in staat om de nieuwe concepten te begrijpen, zodat ik ze op efficiënte wijze in mijn werk kan toepassen.

In een situatie van voortdurend dingen ontdekken en leren, zoals de mijne, zijn deze methoden voor mij van onschatbare waarde.
– Z.S. wiskundige, lucht- en ruimtevaart laboratorium

 

Percentage voortijdige schoolverlaters ligt veel lager

Als gevolg van Studietechnologie is het behoud en de toepassing van prestatiegerichte doelstellingen in ons opleidingscentrum verhoogd. Het aantal voortijdige schoolverlaters is veel lager dan het gemiddelde van andere vakscholen.
– R.D. Recording instituut

 

Bijdrage aan ons succes

Al onze leidinggevenden en medewerkers passen Studietechnologie toe, zoals dat door L. Ron Hubbard is ontwikkeld en dat heeft in hoge mate aan ons succes bijgedragen. Deze technologie is van fundamenteel belang, niet alleen voor onze hightech bedrijven, maar voor elke activiteit waar mensen vaardigheden moeten leren om voort te bestaan – met andere woorden, om te leven.
– L.B. Vice-president, software bedrijf

 

Op het gebied van onderwijs is er niets dat dit benadert

Leidinggevenden hebben leer- en communicatievaardigheden nodig die direct op de werkplek van toepassing zijn. Op het gebied van onderwijs is niets dat in de buurt komt van de doeltreffendheid van L. Ron Hubbard's Studietechnologie.
– I.G. Executive Director National Training


Bewezen zeer waardevol te zijn

We hebben uitvoerig gebruik gemaakt van L. Ron Hubbard's Studietechnologie. We hebben geconstateerd dat het begrip van het cursusmateriaal en de instructies op de werkplek zelf erdoor wordt verbeterd en als zodanig het opleidingsproces verbetert en vergemakkelijkt. Daarnaast heeft het de onderlinge communicaties verbeterd, met name tussen werknemers van verschillende etniciteit. Over het geheel genomen is deze cursus zeer waardevol gebleken in onze pogingen om de productiviteit te verhogen.
– J.M. Public Relations Director


Supervisie is nu 70 procent minder

Er waren 26 weken nodig om iemand op te leiden in de bediening van een bepaalde machine. Nu duurt dat 6 tot 12 weken. De instructeurs moesten praktisch voortdurend bij de leerlingen blijven. Er is nu 70 procent minder toezicht nodig. Maar wat nog veel belangrijker is, is dat die leerlingen minder fouten maken. Hun moreel is hoog omdat ze minder teleurstellingen ondervinden. Zelfs de personeelswisselingen zijn gedaald. Van nu af aan is Studietechnologie de enige manier om werknemers op te leiden.
– B.G. Industrial Training Manager

Studenten


Enthousiast over studeren

School was altijd heel moeilijk voor mij en ik redde het altijd net met mijn hakken over de sloot. Ik was altijd boos en gefrustreerd. Toen deed ik een cursus van Applied Scholastics, genaamd Studievaardigheden voor het Leven. Wat betreft studeren was mijn motivatie en enthousiasme nooit erg groot. Nadat ik die cursus had gevolgd met gebruikmaking van Studietechnologie, vind ik nu elke studie leuk. Daarna deed ik de Basiscursus Studeren en ging toen sneller dan ooit door mijn studies. Studietechnologie heeft me de gereedschappen gegeven om mijn dromen werkelijk te maken.
– Y.A. leerling middelbare school

Het leek wel een wonder

Gefrustreerd door haar falen om de grondbeginselen van het lezen en spelling te leren, had een 16-jarig meisje de school vroegtijdig verlaten. Nadat ze in het plaatselijke centrum privé-les had gevolgd:

Het leek wel een wonder. In anderhalve maand tijd heb ik leren lezen en spellen. Ja, ik kan nu echt hele boeken lezen. Hierdoor heb ik veel meer zelfvertrouwen gekregen en heb nu zelfs de moed om helemaal alleen naar de avondschool te gaan.
– G.F. leerling middelbare school

 

Sindsdien krijg ik voortdurend goede cijfers

De Studietechnologie en de vaardigheden die ik door de cursussen heb opgedaan, zijn ongelooflijk. Ik heb de Grammatica- en Communicatiecursus gevolgd en sindsdien krijg ik allemaal tienen. De cursussen hebben niet alleen bijgedragen aan mijn opleiding, maar hebben mijn gevoel van eigenwaarde en mijn zelfvertrouwen ook enorm doen toenemen.
– E.F. leerling middelbare school


Ik heb er vertrouwen in wanneer ik iets studeer

Toen ik van school af kwam voelde ik mij heel onzeker met mijn diploma. Het gaf de indruk dat ik een heleboel informatie had bestudeerd, maar alleen had niemand me ooit verteld hoe ik die informatie in de echte wereld moest GEBRUIKEN. Toen ik over Studietechnologie hoorde, ontdekte ik WAAROM ik studie uitstelde, waarom ik er een hekel aan had en waarom ik me de avond voor een examen altijd moe en slaperig voelde. Ik kwam erachter waarom ik me dom voelde en me alleen maar informatie van het laatste semester kon herinneren!

Nu ik de Studietechnologie ken, heb ik er meer vertrouwen in als ik iets bestudeer en ik stel het niet meer uit. Ik val niet meer in slaap of ga niet meer naar iets interessanters op zoek in plaats van mijn studie. Sterker nog, ik weet ook WAAROM ik studeer en wat ik gebruik kan ik met de wereld waarin ik functioneer relateren, en ik WEET en kan wat ik bestudeer gebruiken om mijn doelen in het leven te helpen bereiken!
– B.G. student


Wauw!

Ik studeerde sociologie aan de universiteit. Ik wist dat sociologie iets met de samenleving te maken had, maar het woord werd tijdens de cursus nooit echt gedefinieerd. Bijgevolg had ik er nooit een volledig begrip van wat het studiegebied precies inhield en mijn ideeën bleven beperkt. Ik deed de opleiding en las boeken. Ik spijbelde om aan sport te doen. Mijn cijfers waren wel goed omdat ik bepaalde dingen van buiten leerde. Na verscheidene jaren studie studeerde ik af. Ik heb het vakgebied daarna nooit meer gebruikt en herinnerde me er ook niet veel meer van.

Enkele jaren later, toen ik Studietechnologie leerde kennen, kreeg ik een definitie van sociologie onder ogen. Ik kwam erachter dat het de studie van de ontwikkeling, de structuur en het functioneren van de samenleving betekende. Wauw! Ik realiseerde me dat ik mijn tijd op de universiteit had vergooid toen ik iets probeerde te leren zonder dat ik wist wat ik bestudeerde. Het gaf me de verklaring waarom ik voor mijn carrière destijds, iets anders verkozen had te gaan doen.
– D.O. Student


Ik was in staat een studieboek te begrijpen.

Verscheidene jaren geleden ben ik begonnen met het bestuderen van astronomische navigatie (de weg vinden door de zon, maan en sterren te observeren) en vond het onderwerp op z'n zachtst gezegd ontmoedigend. Ik ervoer een verscheidenheid aan vervelende lichamelijke sensaties, waaronder een doffe pijn die spoedig tot een algehele bewusteloosheid overging. Ik kon nauwelijks meer dan 30 seconden per keer wakker blijven. Nadat ik de Studietechnologie methoden die ik geleerd had, ging gebruiken, wist ik tot de kern van het onderwerp door te dringen door de SLEUTELwoorden op te helderen. Ik ontdekte dat ik in verscheidene gevallen, waarbij ik dacht dat ik de woorden begrepen had, eigenlijk verzonnen definities had gebruikt die totaal verkeerd waren. Door de juiste betekenis van deze woorden te leren, zag ik dat mijn vermoeidheid snel verdween en was ik in staat een studieboek te begrijpen waar ik een paar uur eerder nog niet eens naar had kunnen kijken.
– J.B. student


Ouders


Eureka!

Ik kan met grote blijdschap vertellen dat ik de studiebarrières heb geleerd. Ik kende ze gewoon nooit! Ik begrijp de nietszeggende en verveelde uitdrukking die ik op de gezichten van mijn kinderen zag, terwijl ze studeerden, nu veel beter. Maar belangrijker is dat ik geleerd heb geen tijd meer te verspillen met het proberen het huidige probleem uit te leggen, maar terug te gaan en het punt te vinden waar ze verward raakten. Eureka!
– D.B. ouder


Maakt de student verantwoordelijk voor zijn studie

Mijn zoon veranderde van een hekel aan school hebben, een slordig handschrift hebben en geen huiswerk maken of willen lezen, in enthousiast zijn over school, trots zijn op zijn schrijven, tot lezen buiten de schooltijd! Studietechnologie werkt echt en maakt de student verantwoordelijk voor zijn eigen studie.
– W.F. ouder


Onnodig te zeggen dat we erg tevreden zijn

Mijn zoon zei tegen me: "Het is leuk te leren wat me onderwezen wordt”. Hij zei ook dat hij zich nu heel goed over zichzelf voelt. Daarna begon hij enthousiast over het gebruik van een puntkomma in een zin te praten! Voor zijn eerste week zijn dat vrij opmerkelijke resultaten. Onnodig te zeggen dat we heel tevreden zijn.
– M.J. ouder