Officiële Scientology Kerk: Criminon, L. Ron Hubbard, Misdaad Rehabilitatie & Preventie Programma

CRIMINON
BOUWEN AAN EEN WERELD ZONDER CRIMINALITEIT

Drie decennia van groei van het aantal gevangenen in Amerikaanse gevangenissen heeft de natie iets pijnlijk duidelijk gemaakt: één op de 100 volwassenen in de VS zit nu achter de tralies. De totale gevangenispopulatie is nu 2,3 miljoen, het hoogste aantal ter wereld, gevolgd door het veel dichter bevolkte land China, met 1,5 miljoen. De kosten van de instandhouding van het Amerikaanse gevangenissysteem waren in 2007 49 miljard dollar, tegen 12 miljard dollar in 1987. De getallen spreken voor zich. En aangezien het recidivisme 80 procent is, is er dringend behoefte aan een werkbare technologie die voor werkelijke en duurzame rehabilitatie van criminelen kan zorgen zodat ze productieve leden van de samenleving kunnen worden.