Officiële Scientology Kerk: Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, United & Youth for Rights Organizations

MENSENRECHTEN
EEN INTERNATIONAAL INITIATIEF OM MENSENRECHTEN TOT WERKELIJKHEID TE MAKEN

In de geloofsovertuigingen van Scientology staat de verklaring centraal dat iedereen recht heeft op bepaalde onvervreemdbare rechten. Meer dan 50 jaar hebben scientologen zich dus al voorvechter getoond van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

Tegenwoordig is de Scientology Kerk sponsor van de grootste particuliere voorlichtingscampagne om de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens wereldwijd bekend te maken.

Het mensenrechteninitiatief van de Kerk sponsort groepen en activiteiten en voorziet personen, groepen en overheidsinstellingen in 82 landen van materialen.

Wat zijn Mensenrechten? boekjes brengen jongeren en volwassenen, in bewoordingen die iedereen kan begrijpen, kennis bij over de 30 artikelen van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

In 2006 werd er een serie van 30 non-profit commercials door de Kerk uitgebracht om alle 30 artikelen van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens te illustreren.

Een studiegids, een activiteitenbrochure en een map voor de klas, geven leraren, mensenrechtenorganisaties en regeringen effectieve hulpmiddelen om jongeren en volwassenen voor te lichten over hun mensenrechten.

Een bijbehorende documentaire, Het Verhaal over Mensenrechten, vult de non-profit commercials, brochures en materialen voor leraren aan, als extra hulpmiddel om tot een universeel bewustzijn en respect voor mensenrechten te komen.

Human Rights