Ter ondersteuning van Mensenrechten

TER ONDERSTEUNING VAN MENSENRECHTEN

De Scientology Kerk sponsort een wereldwijde Mensenrechten bewustmakingscampagne en een wereldwijd informatie-initiatief, getiteld "Jongeren voor Mensenrechten". Deze campagnes worden momenteel in coördinatie met voorstanders en overheidsfunctionarissen in 81 landen uitgevoerd.

Gerenommeerde mensen spreken over de reikwijdte en doeltreffendheid van het Mensenrechten initiatief dat door de Scientology Kerk wordt gesponsord.

Human Rights