Jongeren voor Mensenrechten – non-profit commercials

JONGEREN VOOR MENSENRECHTEN –
NON-PROFIT COMMERCIALS

Youth for Human Rights non-profit commercials op het centraal station van Zürich (Zwitserland).
Om het bewustzijn van de 30 onvervreemdbare rechten, zoals die in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens worden verkondigd, zo veel mogelijk te vergroten, heeft de Scientology Kerk de productie van een bijbehorende serie non-profit commercials gesponsord, die deze rechten in beeld brengen.

Elke non-profit commercial is bedoeld om jongeren begrip van een van de fundamentele mensenrechten bij te brengen.

Door dit te doen hoeft de generatie van morgen niet meer dezelfde fouten als in het verleden te maken.

 

Human Rights