Narconon Arrowhead

NARCONON ARROWHEAD

Narconon Arrowhead in Oklahoma is het centrum en internationale trainingshoofdkwartier van het Narconon (wat geen drugs betekent) netwerk. Aan andere professionals en organisaties die ook naar een werkbare drugsrehabilitatie oplossing streven, wordt eveneens training gegeven.

Narconon stopt drugsverslaving en helpt degenen die pas van hun verslaving af zijn gekomen hun leven weer op te bouwen en hun familiebanden weer te herstellen.

Narconon