Nemen alle medewerkers van de kerk deel aan auditing en training?