Wat zijn de religieuze leerstellingen van Scientology?

WAT ZIJN DE RELIGIEUZE LEERSTELLINGEN VAN SCIENTOLOGY?

Scientology is echt een unieke eigentijdse religie — de enige grote nieuwe religie die in de twintigste eeuw is opgekomen. Maar de religieuze overtuigingen van Scientology volgen de oudere traditie van de oosterse religie die teruggaat tot aan de Vedische hymnen. Namelijk, dat iemand een spiritueel wezen is, die leven na leven heeft geleefd, dat spirituele verlichting wordt bereikt door kennis, en dat alleen door middel van spirituele verlichting een volledig begrip kan worden verkregen van de Schepper.Bovendien is het begrip van iemands Schepper een kwestie van persoonlijke verlichting en deze moet worden herkend door de persoon — het geestelijke wezen — zelf.

Hoewel de Scientology religie een spirituele schuld heeft aan de oosterse religies, is het ontstaan in het Westen en worden haar religieuze overtuigingen uitgedrukt in de technologische taal van het midden van de twintigste eeuw. Scientology levert een nauwkeurige en bruikbare methode voor het toepassen van spirituele concepten op elk aspect van het leven.

Scientology gelooft voorts dat de mens in wezen goed is en dat zijn geestelijke redding afhangt van hemzelf en zijn medemensen en het bereiken van broederschap met het universum. In dit verband, is Scientology een religie in de volledige zin van het woord, want het betreft de volledige rehabilitatie van het innerlijke spirituele zelf van de mens — zijn capaciteiten, zijn bewustzijn en zijn zekerheid van zijn eigen onsterfelijkheid.

En in de grotere arena zoekt Scientology, door middel van de spirituele bevrijding van het individu, de uiteindelijke metamorfose — "een beschaving zonder krankzinnigheid, zonder criminelen en zonder oorlog, waar bekwame mensen succesvol kunnen zijn eerlijke mensen rechten kunnen hebben en waar het de Mens vrij staat om zich tot grotere hoogten te verheffen."

Scientology beantwoordt aan het doel van religie doordat het zich richt op de spirituele aard van de mens en zijn rol in de eeuwigheid. Door de eeuwen heen, is dit het terrein van religie in de samenleving, het aanpakken van de aangelegenheden van de Mens die de materiële wereld overstijgen.

In Scientology, noemen we het geestelijk wezen de thetan.De thetan is onsterfelijk en heeft geleefd — en zal steeds blijven leven — door talloze levens heen. Naarmate de thetan elk leven doorloopt, wordt hij meer en meer verstrikt met de materiële zorgen en ervaringen van de stoffelijjke wereld. Uiteindelijk verliest hij het zicht van zijn ware spirituele aard en vermogen en begint hij op te treden op een fractie van zijn natuurlijke geestelijke vermogen.

Het doel van Scientology is te helpen om elk van hen het bewustzijn van zichzelf als een geestelijk wezen te laten herwinnen en een herstel te krijgen van zijn volledig spiritueel potentieel — om een zekerheid te krijgen van zijn spirituele bestaan en zijn relatie met het Opperwezen. Scientology heeft met veel van 's werelds oudste religies gemeen dat de Mens hier was neergezet om zijn eigen redding tot stand te brengen door het bereiken van een inzicht in zichzelf en het universum en dat hij alleen op deze manier God de Schepper kan begrijpen en zijn relatie met het Heel en Al.Scientology stelt dat de vervulling van geestelijke verlossing alleen mogelijk is door middel van opeenvolgende stappen van verlichting. Echter, de analogie met het boeddhistische begrip "bodhi" is niet ongepast.In Scientology, heet een dergelijke staat van verlichting: de staat van Clear. Naarmate iemand op een hoger niveau aankomt, en aangeboren geestelijke capaciteiten herwint, bereikt hij de staat van Opererende Thetan.

Het pad naar spirituele verlossing in Scientology wordt uitgeduid in de geschreven en opgenomen woorden van L. Ron Hubbard en is afgebakend in een serie stappen die moet worden genomen en die bekendstaat als "De Brug naar Totale Vrijheid." Deze Scientology schriftuurlijke werken omvatten meer dan 500.000 pagina's van schriftelijk materiaal, 3.000 opgenomen lezingen en 100 films, allemaal van de hand van de heer Hubbard.

De religie van Scientology en zijn overtuigingen zijn gebaseerd op fundamentele waarheden van het leven die zichzelf bewijzen. In De Factoren in de Scientology geschriften worden de aard van het universum en de oorsprong ervan onthuld.Naarmate iemand de Brug naar Totale Vrijheid opgaat, komt men tot een volledig begrip van deze religieuze waarheden en worden zaken als het begin van het heelal, de aard van de mens als een geestelijk wezen en iemands relatie met het Opperwezen uiteindelijk begrepen — en deze kan pas worden begrepen wanneer iemand eenmaal spirituele verlichting heeft bereikt voor zichzelf. Dit zijn zaken die verder gaan dan de materiële wereld en het heden en vormen een integraal onderdeel van het Scientology geloof. Elke ware religie omvat het gebied van geloof — "het geestelijke bevattingsvermogen van goddelijke waarheden, of van de realiteiten, of van de realiteit buiten het bereik van de zintuiglijke ervaring of logische gevolgtrekking" (Oxford Woordenboek Engels) en Scientology is daar geen uitzondering op.

Scientology is dus een religie in de meest traditionele betekenis van het woord. Scientology helpt de mens zich bewuster te worden van God, bewuster van zijn eigen geestelijke aard en die van zijn medemensen. De Scientology geschriften erkennen dat er een hele drijfveer (drang of motivatie in het leven) gewijd is aan het Goddelijk Wezen (de achtste drijfveer) en dat een andere drijfveer zich uitsluitend richt op iemands drang tot bestaan als spiritueel wezen (de zevende drijfveer).De erkenning van deze aspecten van het leven is traditioneel een kenmerk van religies.

Scientology heeft de droom van vrede op aarde en redding voor de mens met alle grote religies gemeen. Scientology biedt een exacte weg aan om in het hier en nu geestelijke vooruitgang te brengen en daarnaast een manier om dit met absolute zekerheid te bereiken.

Scientology is een religie die wereldwijd erkend is als een religie door de rechtbanken en de bestuurlijke instanties in de hele wereld. Bovendien hebben de belangrijkste internationale experts op het gebied van religie een analyse gemaakt van deze religie en hebben bevestigd dat Scientology een religie is.