Zijn jonge kinderen is toegestaan in de Sea Organization?

ZIJN JONGE KINDEREN IS TOEGESTAAN IN DE SEA ORGANIZATION?

Het is voor mannen en vrouwen in de Sea Organization (een hogere organisatie) toegestaan om te trouwen, maar als ze kinderen willen hebben, doen ze dat buiten de Sea Organization.

De Sea Organization een relatief nieuwe religieuze orde, die in 1967 is opgericht en tot 1976 was gehuisvest op schepen en zonder dat er kinderen aanwezig waren. Toen deze organisatie naar het vaste land verhuisde, had het geen ervaring met kinderen, maar in het geval een sea org lid een kind zou krijgen, voorzag deze orde in alle benodigde accommodaties. Na tien jaar ervaring werd het in 1986 duidelijk dat de uitvoering van de taken van een sea org lid niet samenging met het grootbrengen van kinderen. Als bijvoorbeeld een lid van de Sea Organization vrij moest zijn om op korte termijn te reizen, en soms voor langere tijd, is het geen makkelijke taak om dit samen te doen met het grootbrengen van kinderen.

Daardoor is in 1986 het beleid opgesteld dat leden van de Sea Organization die kinderen wensen verlof van de Orde te geven tot hun kinderen meerderjarig zijn. In dit opzichte is de Sea Organization gelijk aan andere religieuze ordes.

Dit betekent geenszins dat iemand niet langer meer lid van de Kerk is. De persoon zou gewoon als scientoloog verdergaan in een door hemzelf gekozen beroep. Niet meer in de positie van staflid als Sea Org. Zodra hun kinderen meerderjarig of oud genoeg zijn om zélf lid te worden van de Sea Org, zijn de ouders meer dan welkom om in de Sea Org terug te keren.

Voor leden van de Sea Organization die al kinderen hadden, vóór het beleid van hun religieuze order in 1986 veranderde, zijn scholen gebouwd om ze goed onderwijs te kunnen aanbieden. Om een voorbeeld te geven; jarenlang heeft de Church of Scientology International privé kostscholen voor de kinderen van leden van de Sea Organization in de Stadsregios Riverside en Los Angeles beheerd. Zo heeft de Sea organization aan de kinderen van leden van de Sea Organization in Florida en New York onderwijs gegeven als ook op voorzieningen van de Sea Organization buiten de Verenigde Staten. Elk kind die op deze scholen zat is daar op uitdrukkelijk verzoek van zijn of haar ouders gestuurd.

Tegenwoordig, als iemand met minderjarige kinderen lid wil worden van de Sea Organization, moeten de kinderen geschikt zijn en op eigen besluit de wens hebben om lid van de Sea Organization te worden. De minimale leeftijd om lid te mogen worden van de Sea Organization staat gelijk aan de minimale leeftijd in de betreffende staat of land dat iemand toegestaan is te werken. De Scientology Kerk, houdt zich aan alle wetten op het gebied van kinderarbeid en geen minderjarige Sea Organization lid mag taken uitvoeren of meer uren werken dan wettelijk toegestaan is.

Minderjarigen worden toegestaan om vrijwillig lid te worden van de Sea Organization, met toestemming van een ouder of een voogd dat door de ouders is goedgekeurd. Als de minderjarige in de Sea Organization wilt en de ouders zelf geen leden zijn van de Sea Organization, krijgt de minderjarige een voogd toegewezen dat door beide ouders is goedgekeurd.

De Sea Organization voorziet van onderwijs voor minderjarigen van de Sea Organization die nog steeds leerplichtig zijn. Dit zijn minderjarigen die normaal gesproken zijn toegestaan om te werken en variëren van de leeftijd van 14 tot en met 18 jaar. Hun schema's zijn gebasseerd op de wetgeving van het betreffende land en volledig aangepast. Elke rechtsgebied is anders. Er wordt onderwijs geboden voor de benodigde aantal uren aan onderwijs.