L. Ron Hubbard: Grondlegger van Dianetics en Scientology

L. RON HUBBARD
GRONDLEGGER VAN DIANETICS EN SCIENTOLOGY

L. Ron Hubbard
“Bijna vijfentwintig jaar lang heb ik de grondbeginselen van het leven, het fysisch universum en het menselijk gedrag onderzocht. Tijdens zo’n avontuur komt men op vele hoofdwegen, langs vele zijstraten, in vele achterafstraatjes van onzekerheid, via vele rangen en standen...” – L. Ron Hubbard

Een dergelijk avontuur bracht L. Ron Hubbard er uiteindelijk toe Dianetics en Scientology in het leven te roepen om daarmee de weg te banen naar voorheen onvoorstelbare spirituele niveaus. Hier volgen enkele mijlpalen van de reis: in juli 1952 was L. Ron Hubbard de eerste die de menselijke geest wetenschappelijk isoleerde, kon meten en beschrijven, terwijl hij objectief spirituele vermogens demonstreerde die veel verder gingen dan het wetenschappelijke denken. Sterker nog, het bleek dat iedereen deze vermogens bezat en ze voor iedereen bereikbaar waren. Vandaar dat hij beschreef dat Scientology het doel van elke religie vervulde, namelijk: het bevrijden van de ziel door wijsheid. Zo ontwikkelde hij zijn beschrijving van Scientology als het realiseren van de doelstelling van elke grote religie: het bevrijden van de ziel door wijsheid.

Alles bij elkaar genomen vormen de werken van L. Ron Hubbard over Dianetics en Scientology de grootste samenhangende uiteenzetting over het menselijk verstand en de menselijke geest – meer dan 5000 geschriften en 3000 lezingen. Deze bevatten de antwoorden op de diepste mysteries van het leven: het raadsel van het bestaan, het raadsel van de dood en het realiseren van staten die in eerdere literatuur niet eens beschreven werden. Deze werken bevatten ook Scientology technologiëen om kinderen op te voeden, gezinnen te herstellen, om te onderwijzen, te organiseren en in perioden van ziekte en lijden verlichting te brengen.

Opdat iedereen van deze technologieën gebruik kan maken, zorgde L. Ron Hubbard voor de oprichting van Scientology Kerken over de gehele wereld en dus voor de geboorte van een wereldwijde religie. Het is een praktische religie. Deze religie is van toepassing op elk aspect van het menselijk bestaan en een religie voor het hier en nu. Maar in de kern en in elke Scientology Kerk ligt deze blijvende uitnodiging van haar Stichter: "We reiken u de kostbare gift van vrijheid en onsterfelijkheid aan — en niets anders."