20e Amerikaanse Theorie en Onderzoekscursus voor Gevorderden

20E AMERIKAANSE THEORIE EN ONDERZOEKSCURSUS VOOR GEVORDERDEN
The First Postulate

Nu hij het feit van clearing had aangekondigd op het Clearing Congres, wijdde L. Ron Hubbard het 20e Amerikaanse ACC aan een uitgebreide herhaling van alle basisprincipes. Door studenten te vertellen, “Met elk stukje vooruitgang van Dianetics en Scientology, zijn we gevorderd van het helpen van enkelen naar het helpen van velen”, leerde Dhr. Hubbard hen hoe je velen clear kon maken. Het begon met de technologie om de deelname van de preclear te krijgen – namelijk, het in-sessie zijn. Het verkeerd behandelen van originaties was de voornaamste reden dat preclears uit-sessie waren, dus legde hij uit hoe je ervoor kon zorgen dat ze in-sessie bleven. En dat was verre van alles, want hier is een weelde aan nieuw materiaal – een uitleg van het auditeren van de Rots, een voorval in de kern van het reactieve verstand, een beschrijving van het Atoom, een engram dat voorafging aan de Factoren en de presentatie van cruciale ontdekkingen over meterverschijnselen. Hier werden auditors getraind tot ze hun gegevens van buiten kenden en L. Ron Hubbard maakte de 20e ACC de standaard voor professionele auditor-training. Terwijl ze op weg was naar het doel van het clear maken van velen, groeide Scientology gestaag, zelfs toen hij inscheepte voor Engeland om daar zijn volgende aankondiging te doen omwille van grootschalige clearing – eentje die zover terugging als de vroegste dagen van Dianetics.

Lees Meer

Nu hij het feit van clearing had aangekondigd op het Clearing Congres, wijdde L. Ron Hubbard het 20e Amerikaanse ACC aan een uitgebreide herhaling van alle basisprincipes. Door studenten te vertellen, “Met elk stukje vooruitgang van Dianetics en Scientology, zijn we gevorderd van het helpen van enkelen naar het helpen van velen”, leerde Dhr. Hubbard hen hoe je velen clear kon maken. Het begon met de technologie om de deelname van de preclear te krijgen – namelijk, het in-sessie zijn. Het verkeerd behandelen van originaties was de voornaamste reden dat preclears uit-sessie waren, dus legde hij uit hoe je ervoor kon zorgen dat ze in-sessie bleven. En dat was verre van alles, want hier is een weelde aan nieuw materiaal – een uitleg van het auditeren van de Rots, een voorval in de kern van het reactieve verstand, een beschrijving van het Atoom, een engram dat voorafging aan de Factoren en de presentatie van cruciale ontdekkingen over meterverschijnselen. Hier werden auditors getraind tot ze hun gegevens van buiten kenden en L. Ron Hubbard maakte de 20e ACC de standaard voor professionele auditor-training. Terwijl ze op weg was naar het doel van het clear maken van velen, groeide Scientology gestaag, zelfs toen hij inscheepte voor Engeland om daar zijn volgende aankondiging te doen omwille van grootschalige clearing – eentje die zover terugging als de vroegste dagen van Dianetics.

Lees Meer

koop
€400
Aantal
Taal
Gratis verzending Kom nu in aanmerking voor gratis verzending.
In voorraad
Binnen 24 uur verzonden
Vorm:
Compact Disc
Lezingen:
35

MEER OVER 20E AMERIKAANSE THEORIE EN ONDERZOEKSCURSUS VOOR GEVORDERDEN

We kunnen nu zeggen dat een paar honderd, zeker een paar duizend Clears in zicht zijn. Honderdduizend Clears zou de beschaving hier op aarde kunnen veranderen.

We zijn al aardig op weg.—L. Ron Hubbard

Met de voltooiing van de 19e Theorie en Onderzoekscursus voor Gevorderden, had L. Ron Hubbard een doel bereikt dat hij al had gesteld voor de publicatie van Dianetics: De Leidraad voor het Menselijk Verstand.Want hoewel auditors altijd in staat waren geweest om miraculeuze resultaten te behalen bij preclears, had hij de technologie nu zo verfijnd dat iedere goed getrainde auditor consequent een Clear kon maken. Hoewel dit al eerder is gezegd, dient het te worden herhaald: Al vanaf 1947 was Dhr. Hubbard altijd in staat geweest Clears te maken. Dus sinds de dag dat Dianetics in de boekwinkels verkrijgbaar was en steeg op de bestsellerlijsten, was het zijn eerste doel om processen te ontwikkelen die anderen – auditors over de gehele wereld – op iedere preclear konden toepassen, zodat zij datzelfde resultaat konden bereiken: Clear.

En nu, in 1958, hebben de jaren van gestage en vaak spectaculaire vooruitgang een hoogtepunt bereikt, omdat het reeds lang nagestreefde doel met groot succes is behaald door het maken van 15 Clears met studentenauditing, gegeven op een cursus waar zelfs alle supervisie door Instructeurs werd gedaan in plaats van door Dhr. Hubbard – de 19e Theorie en Onderzoekscursus voor Gevorderden.

Het moment was historisch en de overwinning werd gevierd op het Clearing Congres waarin, in een reeks van gedenkwaardige lezingen, L. Ron Hubbard aan uitbundige scientologen verkondigde dat het maken van Clears op grote schaal nu een realiteit was. Vandaag de dag zijn die lezingen het enige congres dat op film is opgenomen, waardoor men de aankondiging van het feit van het maken van Clears zowel kan horen als zien.

Met het maken van Clears, nu een voldongen feit, gebruikte Ron de 20e Amerikaanse Theorie en Onderzoekscursus voor Gevorderden in Washington DC om de grondbeginselen van auditing opnieuw uiteen te zetten, vanuit het perspectief van alles wat in die intensieve jaren van onderzoek en ontwikkeling was geleerd. Met andere woorden, niet alleen welk proces moet worden geauditeerd en waarom, maar zelfs nog fundamenteler – de bekwaamheid en technische toepassing die van een auditor is vereist om bij de preclear de bereidheid om te worden geauditeerd en volledig aan de sessie deel te nemen tot stand te brengen – namelijk, in-sessie zijn:

“Man, wat is auditing effectief als ze echt in-sessie zijn. Nou, wat is een tegenwoordige-tijdsprobleem anders dan datgene wat op dit moment gaande is in het fysisch universum, waardoor de aandacht van de preclear op iets anders dan de sessie en de auditor is gericht en daarom niet op het probleem van auditing.

Als je niet gelooft dat dit een ernstige zaak is, kijk dan naar profielen voor en na 25 uur deskundige, uitstekende, professionele auditing van een pc die de hele tijd een tegenwoordige-tijdsprobleem had dat onaangeroerd bleef en waarover hij nooit iets aan de auditor vertelde en dat verborgen en begraven bleef. Je krijgt geen verandering van profiel, geen verandering van IQ, geen verdwijning van psychosomatische ziekten of wat dan ook.

Nou, daaraan kun je zien hoe belangrijk in-sessie zijn is. Heel belangrijk, aangezien het kan voorkomen dat welk proces dan ook werkt. Dus daarom is het een belangrijker proces dan alle andere.

Vandaar een reeks gereedschappen voor auditors om de voorvereisten voor iedere sessie tot stand te brengen: een pc die bereid is daar te zijn, bereid is om te worden geauditeerd en bereid is om de opdrachten van de auditor uit te voeren. Toch was dat nog lang niet alles, want L. Ron Hubbard instrueerde daarnaast die auditors in een grote reeks nieuwe doorbraken en ontdekkingen. Een goed voorbeeld: hele lezingen gewijd aan de aanpak van de Rots, door Dhr. Hubbard gedefinieerd als de kern van het reactieve verstand. Dan was er het engram dat alle thetans hebben, het Atoom, met de aanvullende beschrijving van Dhr. Hubbard over hoe het aan de Factoren voorafging. Hier vindt men ook zijn verdere uitleg over het gebruik van de E-meter en zijn cruciale ontdekkingen over naaldreacties: de eerste beschrijving van een Rock Slam, de oorsprong van de Stage Four naald en de exacte theorie en mechanische aspecten van wat de beroemde E-meteroefening 16 werd, het teweegbrengen van naaldreacties. Dat allemaal en een massa technische toepassingen die ermee verband houden, elk ervan fundamenteel:

  • Eerste Postulaat – Niet-wetendheid is de gemeenschappelijke noemer voor het niet Clear zijn, omdat het niet-weten de oplossing van de preclear voor de fundamentele problemen van pijn en bewusteloosheid was;
  • Clearing – het hart van clearing is het principe dat destructie volledig afhangt van het constructieve dat eraan voorafgaat. Door je alleen maar te richten op het constructieve los je het destructieve op;
  • Veranderen, Problemen, Hulp, Creëren en Verantwoordelijkheid – de vijf buttons die in alle aberraties zitten die moeten worden aangepakt om een Clear te maken;
  • De Auditor – hoe de auditor de “god” is van het tijdspoor van de preclear en de “professionele inbreukmaker op privacy”;
  • Auditorinteresse – de basis van auditing hangt af van de interesse van de auditor;
  • Originatie – er gaan meer preclears uit-sessie door het verkeerd behandelen van originaties dan om enige andere reden;
  • Case-vooruitgang – hoe je die in de gaten houdt met schalen en toetsen;
  • Opleiding – het is de opleiding die de OT maakt.

Met auditors die zo onderwezen en getraind waren dat ze de fundamenten in hun slaap konden opdreunen, bleek de cursus zó succesvol, dat L. Ron Hubbard de 20e Theorie en Onderzoekscursus voor Gevorderden tot de standaard voor professionele auditortraining zou verheffen.

En met het bereiken van een nieuw niveau van bekwaamheid van auditors waardoor stelselmatig Clears werden gemaakt, werd de disseminatie en het reiken naar Scientology naar ongekende hoogten gestuwd. Uit Perth in Australië kwam nieuws over 100 studenten op een introductiecursus, nog eens zo’n 90 à 100 op een cursus voor gevorderden, een tiental studiegroepen geleid door veldauditors en de organisatie die werd overstroomd met telefoontjes van geïnteresseerde mensen. Op het zelfde moment werd in Griekenland Scientology: De Grondbeginselen van het Denken vertaald. Daarmee kwam het Boek Eén van Scientology beschikbaar voor de erfgenamen van 's werelds grote filosofen. En de hele tijd bleven duizenden Dianetics boeken van de schappen vliegen, met een kwart miljoen verkochte exemplaren van de gebonden editie. En uitgevers waren nu met Ron in gesprek over een eerste paperback uitgave om tegemoet te komen aan de vraag van het publiek. En nog meer – films van de lezingen van het Clearing Congres gingen op tour door 27 steden in de Verenigde Staten en later in Engeland, en dat alles bleek zó populair, dat mensen vanuit naburige steden reisden om de films te zien, terwijl zij, op hun beurt getraind in de laatste technologie, in hun eigen plaatsen de cyclus opnieuw begonnen.

Terwijl dat de hartslag vormde van de expansie van Scientology over de wereld met het naderen van de herfst van 1958, was er zelfs nog meer dat dit nieuwe technische plateau zou brengen. In feite was L. Ron Hubbard zich al aan het voorbereiden om aan boord te gaan van de RMS Statendam met bestemming Londen. Daar zou hij niet alleen zijn beroemdste lezing aller tijden geven in de beroemde Royal Empire Society Hall, zijn bezoek zou de uitgave markeren van nog een andere monumentale doorbraak – een ontwikkeling die deed denken aan de vroegste dagen van Dianetics.