PRIVACYBELEID

(Voor het laatst gewijzigd 3 november 2019)

 1. TOEPASSINGSGEBIED
  1. Dit Privacybeleid is van toepassing op de verwerking van uw persoonsgegevens bij uw bezoek aan een van onze websites: scientology.org, scientology.net, volunteerministers.org, youthforhumanrights.org, cchrint.org, cchr.org, drugfreeworld.org en elke website waarop dit Privacybeleid is gepubliceerd (“Websites”), uw communicatie met ons via e‑mail, telefoon, fax en onze socialemediakanalen (zoals Facebook, Twitter en Instagram), uw aankoop van religieuze materialen, uw aanvraag voor meer informatie, uw inschrijving voor of deelname aan een evenement, of uw donatie. Dit Privacybeleid is ook van toepassing in elke andere context waarin u ons persoonsgegevens verstrekt. Als, bij het verzamelen of verwerken van uw persoonsgegevens verwezen wordt naar een ander privacybeleid, heeft dat privacybeleid voorrang op deze in het geval van tegenstrijdigheid.
  2. Als u meer informatie wenst over hoe we persoonsgegevens verwerken via cookies, sociale media plug-ins en andere soorten tracking-technologie, wordt u vriendelijk doorverwezen naar ons Cookiebeleid scientology.nl/cookie-policy.html
  3. Als u meer informatie wilt over de driemailingsprocedure, adviseren we u vriendelijk om extra aandacht te besteden aan de Artikelen 5.6, 6.1.7 en 9.3 van dit Privacybeleid. Deze driemailingsprocedure is van toepassing op de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer u een formulier invult, online of op papier, dat gevolgd wordt door drie mailings per post zoals beschreven in dit Privacybeleid (“Drie Mailings Formulier”).
  4. Wanneer er in dit Privacybeleid wordt verwezen naar wetten en regelgeving, zijn mogelijke amendementen van deze wetten of regelgeving hier impliciet bij inbegrepen.
  5. We behouden ons het recht voor dit Privacybeleid op ons eigen initiatief te wijzigen en aan te passen. In dat geval zullen die wijzigingen en aanpassingen ten minste twee weken voor die veranderingen en aanpassingen van kracht worden, via onze Websites worden doorgegeven. Verder gebruik van onze Websites zal dan onderworpen zijn aan het gewijzigde Privacybeleid.
 2. WIE ZIJN WIJ?
  1. Wij, de Church of Scientology International (“CSI”, “wij”, “we”, “ons”, “onze”), 6331 Hollywood Boulevard, Los Angeles, CA 90028, Verenigde Staten van Amerika, zijn vastbesloten om te allen tijde de privacy en veiligheid van uw persoonsgegevens te beschermen. CSI geeft leiding aan de kerkelijke leiding van Scientology Kerken en missies. U kunt contact met ons opnemen via e‑mail, naar dpo@scientology.net.
  2. De Church of Scientology Europe (“CSEU” of “Continental Liaison Office”), Fabriksparken 15, 2600 Glostrup, Denemarken, is onze Europese hoofdvestiging die de Scientology Kerken en missies in Europa beheert.
 3. WIE IS DE SCIENTOLOGY KERK?
  1. De Scientology Kerk (“de Kerk”) is opgezet in een kerkelijke structuur die een groot aantal diverse religieuze activiteiten verenigt en op elkaar afstemt. Een systeem van internationaal kerkelijk management van de Church of Scientology International omspant alle entiteiten die behoren tot de kerkelijke structuur via een aantal Continental Liaison Offices die verantwoordelijk zijn voor geografische zones. Deze managementstructuur ondersteunt, coördineert en verzekert dat de spirituele filosofie en technologieën van Dianetics en Scientology beschikbaar zijn voor iedereen die ze wenst te ontvangen en dat Scientology diensten correct worden toegepast, zoals voorgeschreven door L. Ron Hubbard (“LRH”), de grondlegger van de Scientology religie.
  2. Daarnaast, en om de grotere humanitaire doelen van Scientology te realiseren, ondersteunt de Kerk een reeks socialeverbeteringscampagnes op het gebied van normen en waarden (The Way to Happiness, De Weg naar een Gelukkig Leven), drugspreventie (Narconon) en reclassering (Criminon) en geletterdheid (Applied Scholastics), of humanitaire programma’s op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg (Citizens Commission on Human Rights), universele mensenrechten (United for Human Rights, Verenigd voor de Mensenrechten) en rampenbestrijding (Volunteer Ministers, Pastoraal Werkers). Socialeverbeteringscampagnes worden gecoördineerd door de Association for Better Living and Education (ABLE).
  3. De IAS (International Association of Scientologists) is de officiële lidmaatschapsorganisatie van Scientology. Haar doelstelling is om de Scientology religie en Scientologists overal ter wereld te verenigen, vooruit te helpen, te ondersteunen en te beschermen. Dankzij de ondersteuning van haar leden, verleent de IAS steun om de sociale en maatschappelijke programma’s die worden ondersteund door de Kerk te ondersteunen.
  4. Het World Institute of Scientology Enterprises (WISE) is een internationale lidmaatschapsorganisatie waarvan de leden L. Ron Hubbard managementtechnologie gebruiken en de verantwoordelijkheden en de ethische normen van een WISE-lidmaatschap op zich nemen.
 4. WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR UW PERSOONSGEGEVENS?
  1. CSI treedt op als verantwoordelijke voor het verwerken van de persoonsgegevens die u verstrekt aan entiteiten die behoren tot de kerkelijke structuur van de Kerk, zoals direct aan CSI via een van onze Websites of aan plaatselijke Kerken en missies.
  2. De plaatselijke Kerken en missies, inclusief CSEU, handelen als verwerkers in onze naam.
  3. Persoonsgegevens die u verstrekt in het kader van socialeverbeteringsprogramma’s die door ABLE als verwerkingsverantwoordelijke worden gecoördineerd, worden door ABLE als verwerkingsverantwoordelijke beheerd. Lees voor verdere informatie het van toepassing zijnde privacybeleid op www.able.org/online-privacy-policy.html
  4. Persoonsgegevens die u verstrekt aan de IAS worden door de International Association of Scientologists Administration (IASA) als verwerkingsverantwoordelijke beheerd. Lees voor verdere informatie het IASA-privacybeleid op www.iasmembership.org/about/privacy-notice.html
  5. Persoonsgegevens die u verstrekt aan WISE worden door het World Institute of Scientology Enterprises International (WISE International) als verwerkingsverantwoordelijke beheerd. Lees voor verdere informatie het WISE-privacybeleid op www.wise.org/en_US/feature/legal/privacy.html
 5. WELKE VAN UW PERSOONSGEGEVENS WORDEN DOOR ONS VERWERKT?
  1. Wanneer u gebruikmaakt van een van onze Websites of onze socialemediakanalen, dan kunnen we de volgende categorieën van persoonsgegevens verwerken:
   • Technische gegevens, zoals gegevens over uw apparaat, IP-adres, browsertype, geografische locatie en het besturingssysteem;
   • Surfgedrag, zoals de lengte van uw bezoek, de links waarop u klikt, de pagina’s die u bezoekt en de frequentie waarmee u een pagina bezoekt.
  2. Wanneer u met ons communiceert door het invullen van een contactformulier op een van onze Websites, of via e‑mail, telefoon, fax of socialemediakanalen, kunnen we de volgende categorieën van persoonsgegevens verwerken:
   • Identiteitsgegevens die u aan ons verstrekt, zoals uw voornaam, achternaam, geslacht, geboortedatum, leeftijd, het bedrijf waarvoor u werkt, voorkeuren en interesses;
   • Contactgegevens die u aan ons verstrekt, zoals uw e‑mailadres, postadres, land, telefoonnummer en mobiel telefoonnummer;
   • Inhoud van de communicatie, zoals uw verzoek of vraag;
   • Technische gegevens over de communicatie, zoals met wie u bij ons communiceert, datum en tijd van de communicatie;
   • Algemeen beschikbare gegevens over u, zoals informatie die algemeen beschikbaar is op uw socialemediaprofiel;
   • Enige andere persoonsgegevens die u aan ons verstrekt.
  3. Wanneer u een persoonlijkheidstest doet, zoals de Oxford Capaciteits Analyse (OCA) test, kunnen we de volgende categorieën van persoonsgegevens verwerken:
   • Identiteitsgegevens die u aan ons verstrekt, zoals uw voornaam, achternaam, geslacht, geboortedatum, leeftijd, voorkeuren en interesses;
   • Contactgegevens die u aan ons verstrekt, zoals uw e‑mailadres, postadres, land, telefoonnummer en mobiel telefoonnummer;
   • Informatie over uw persoonlijkheid die we kunnen afleiden uit de antwoorden die u geeft op de vragen die tijdens de persoonlijkheidstest worden gesteld.
  4. Wanneer u een e-cursus volgt, dan kunnen we de volgende categorieën van persoonsgegevens verwerken:
   • Identiteitsgegevens die u aan ons verstrekt, zoals uw voornaam, achternaam, geslacht, geboortedatum, leeftijd, voorkeuren en interesses;
   • Contactgegevens die u aan ons verstrekt, zoals uw e‑mailadres, postadres, land, telefoonnummer en mobiel telefoonnummer;
   • Enige andere persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, zoals uw antwoorden op de vragen.
  5. Als u materialen bestelt of aanschaft, zoals een boek of een informatiepakket, dan kunnen we de volgende categorieën van persoonsgegevens verwerken:
   • Identiteitsgegevens die u aan ons verstrekt, zoals uw voornaam, achternaam, het bedrijf waarvoor u werkt, voorkeuren en interesses;
   • Contactgegevens die u aan ons verstrekt, zoals uw e‑mailadres, postadres, land, telefoonnummer en mobiel telefoonnummer;
   • Details van de bestellingen, zoals de titel van het boek dat u kocht;
   • Betaalgegevens, zoals hoeveel u betaalde voor uw bestelling.
  6. Als u om meer informatie vraagt, interesse in Scientology toont, u zich inschrijft voor of deelneemt aan een evenement, een donatie doet of als u enig ander formulier invult waarop dit Privacybeleid van toepassing is, dan kunnen we de volgende categorieën van persoonsgegevens (voor zover vrijwillig door u verschaft) verwerken:
   • Identiteitsgegevens die u aan ons verstrekt, zoals uw voornaam en achternaam;
   • Contactgegevens die u aan ons verstrekt, zoals uw e‑mailadres, postadres, land, telefoonnummer en mobiel telefoonnummer;
   • Informatie om de inschrijving of donatie te verwerken, zoals criteria die nodig zijn om te beoordelen of u voldoet aan de criteria voor deelname;
   • Informatie over uw leven, zoals in welk aspect van het leven u het meest geïnteresseerd bent of wat u graag zou willen veranderen of verbeteren in uw leven;
   • Informatie over uw relatie met de Kerk, zoals hoe u de Kerk leerde kennen, wat u van de kerkdienst of het kerkprogramma vond, of wie u graag zou willen uitnodigen om een kerkdienst bij te wonen;
   • Betaalgegevens, zoals het door u betaalde bedrag voor uw inschrijving (in het geval van een donatie of een betaalde inschrijving);
   • Uw foto als u voor onze fotograaf poseert of als u ons op een andere manier toestemming geeft;
   • Enige andere persoonsgegevens die u aan ons verstrekt (zoals uw feedback na afloop van het evenement).
  7. Houd er rekening mee dat verschillende opties zoals hierboven beschreven tegelijkertijd van toepassing kunnen zijn. Bijvoorbeeld, als u een persoonlijkheidstest doet op een van onze Websites, zijn zowel Artikel 5.1 als 5.3 van toepassing. We verkrijgen de meeste van uw persoonsgegevens rechtstreeks van u, maar het kan gebeuren dat we aanvullende informatie krijgen over uw voorkeuren en surfgedrag van partners zoals Google. Als u meer informatie wenst over de persoonsgegevens die deze partijen over u verwerken en aan anderen beschikbaar stellen, wordt u vriendelijk verzocht om hun respectievelijke privacybeleid erop na te slaan.
 6. HOE, WAAROM EN OP WELKE RECHTSGROND VERWERKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?
  1. In de onderstaande tabel leggen we de doeleinden uit waarvoor we uw persoonsgegevens verwerken en op basis van welke rechtsgrond we dit doen. Wij beroepen ons op de volgende rechtsgronden:
   • Uw toestemming, waarbij u wordt geïnformeerd over wat deze toestemming inhoudt voordat u uw toestemming geeft;
   • Een contract met u, om dat contract ten uitvoer te brengen of om stappen te ondernemen voorafgaand aan het aangaan van een contract met u;
   • Een wettelijke verplichting waar wij ons aan moeten houden;
   • Onze gerechtvaardigde belangen, zoals voortdurende verbetering van onze Websites, socialemediakanalen, materialen en diensten om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring heeft die maar mogelijk is, om deze zaken te beschermen tegen misbruik en illegale activiteiten, om ze te verspreiden en te promoten en ze aan u beschikbaar te stellen. Dit geldt ook voor onze socialeverbeteringsprogramma’s en humanitaire programma’s.
 7.  

  DOEL

  RECHTSGROND

  1.      

  We verwerken uw persoonsgegevens om u promotionele informatie te sturen over onze materialen en diensten, zoals communicatie, promoties, aanbiedingen en nieuwsbrieven, via e‑mail of andere elektronische communicatiekanalen van persoon tot persoon, als u expliciet heeft toegestemd om zulke promotionele informatie te ontvangen.

  Uw toestemming

   

  2.      

  In het kader van het u sturen van promotionele informatie, zoals communicatie, promoties, aanbiedingen en nieuwsbrieven, via e‑mail of andere elektronische communicatiekanalen van persoon tot persoon, verwerken we uw persoonsgegevens om gegevens te verzamelen om onze promotionele informatie te analyseren, zoals welke inhoud van onze promotionele informatie u geraadpleegd heeft of op welke links u in die promotionele informatie heeft geklikt (bijvoorbeeld via tracking-technologieën zoals web beacons in onze e‑mails).

  Uw toestemming

  3.      

  We verwerken uw persoonsgegevens om van u een uniek profiel te creëren om uw ervaring te verbeteren, gebaseerd op uw locatie, uw bestelgeschiedenis, uw voorkeuren, uw interesses, de inhoud van onze promotionele informatie die u heeft gezien en, als u een persoonlijkheidstest heeft gedaan, de informatie over uw persoonlijkheid die we kunnen afleiden uit de antwoorden die u geeft op de vragen die tijdens de persoonlijkheidstest worden gesteld.

  Uw toestemming

  4.      

  We verwerken uw persoonsgegevens om in staat te zijn uw bestelling te verwerken en om in staat te zijn u de materialen of informatie te leveren waar u om verzoekt of om u te voorzien van de diensten waar u om verzoekt.

  Een contract met u

  5.      

  We verwerken uw persoonsgegevens om u te voorzien, op een gepersonaliseerde en efficiënte manier, van de materialen, diensten of informatie waar u om vraagt via een van onze Websites, e‑mail, telefoon, fax of socialemediakanalen.

  Onze gerechtvaardigde belangen

  Een contract met u

  6.      

  We verwerken uw persoonsgegevens:

         om te voldoen aan wettelijke verplichtingen waar we ons aan moeten houden; of

         om te voldoen aan elk redelijk verzoek van bevoegde ordehandhavers of hun vertegenwoordigers, gerechtelijke instanties of overheidsinstanties, met inbegrip van bevoegde toezichthoudende autoriteiten, of

         om op ons eigen initiatief uw persoonsgegevens over te dragen aan de politie of de gerechtelijke instanties als bewijsmateriaal of als wij een gerechtvaardigd vermoeden hebben van een door u gepleegde onrechtmatige daad of misdaad met gebruik van een van onze Websites, onze socialemediakanalen of andere communicatiekanalen.

  Een wettelijke verplichting

  7.      

  Als u een Drie Mailings Formulier heeft ingevuld, verwerken we uw persoonsgegevens om u drie zendingen (mailings) per post te sturen met informatie over onze kerkdiensten en kerkprogramma’s in overeenstemming met uw interessegebieden. U zult deze postzendingen echter niet ontvangen als u deze reeds in het afgelopen jaar heeft gekregen, tenzij u deze postzendingen in het afgelopen jaar ontving omdat u een ander Drie Mailings Formulier invulde in een andere plaatselijke Kerk. U kunt op elk moment bezwaar maken tegen het verder ontvangen van deze mailings door contact op te nemen met dpo@scientology.net.

  Onze gerechtvaardigde belangen

  8.      

  We verwerken uw persoonsgegevens om u promotionele informatie te sturen over materialen of diensten, gelijkaardig aan die die u eerder van ons heeft gekocht of ontvangen, zoals communicatie, promoties, aanbiedingen en nieuwsbrieven, via e‑mail of andere elektronische communicatiekanalen van persoon tot persoon. U kunt afzien van het ontvangen van dergelijke mailings door op de opt-outlink te klikken in de e‑mail, of u kunt op elk moment bezwaar maken tegen het verder ontvangen van deze mailings door contact op te nemen met dpo@scientology.net.

  Onze gerechtvaardigde belangen

  9.      

  We verwerken uw persoonsgegevens voor andere marketingdoeleinden, zoals marketing op papier of via socialemediakanalen, d.w.z. om u te voorzien van doelgerichte promotionele informatie, zoals communicatie, promoties, aanbiedingen en nieuwsbrieven van CSI en zorgvuldig geselecteerde partners. Ook kunnen we uw foto publiceren op een van onze Websites of socialemediakanalen. Als u het daar niet mee eens bent, poseert u dan alstublieft niet voor onze fotograaf. Als u wilt dat een foto die al is gepubliceerd, wordt verwijderd, neem dan contact op met onze Functionaris voor Gegevensbescherming door een e‑mail te sturen naar dpo@scientology.net.

  Onze gerechtvaardigde belangen

  10.   

  We verwerken uw persoonsgegevens om statistische analyses uit te voeren om in staat te zijn onze Websites, promotionele informatie, materialen en diensten te verbeteren of om nieuwe materialen en diensten te ontwikkelen.

  Onze gerechtvaardigde belangen

  11.   

  We verwerken uw persoonsgegevens om onze gerechtvaardigde belangen te beschermen of die van een derde partij in het geval uw gebruik van een van onze Websites, onze socialemediakanalen of andere communicatiekanalen wordt beschouwd als:

         een schending van de voorwaarden voor het gebruik van een van onze Websites of van de intellectuele eigendomsrechten of van enige andere van onze rechten of de rechten van een derde partij, of

         een gevaar of bedreiging voor de veiligheid of de integriteit van een van onze Websites, onze socialemediakanalen of andere communicatiekanalen of van onze IT-systemen of de IT-systemen van een van onze partners of van een derde partij, als gevolg van virussen, Trojaanse paarden, spyware, malware of enige andere vorm van schadelijke code, of

         op eender welke manier hatelijk, obsceen, discriminerend, racistisch, lasterlijk, haatdragend, kwetsend of op enige andere wijze ongepast of onrechtmatig is.

  Onze gerechtvaardigde belangen

   

 8. DELEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?
  1. Wij zullen uw persoonsgegevens nooit verstrekken aan derden buiten de Scientology Kerk zonder uw toestemming of een andere rechtsgrond, tenzij we wettelijk verplicht zijn deze te verstrekken. We kunnen bijvoorbeeld vertrouwen op dienstverleners om:
   • u onze Websites aan te bieden (zoals een hostingprovider); of
   • onze promotionele informatie gericht te maken (zoals een marketingbedrijf); of
   • uw bestelling te verwerken (zoals een transportbedrijf om u de materialen te leveren); of
   • uw betaling te verwerken (zoals een betalingsdienstverlener of een organisatie die krediet controleert).

   Deze derde partijen mogen uw persoonsgegevens alleen namens ons en na onze schriftelijke instructie verwerken. Wij staan ervoor in dat al die derde partijen uiterst zorgvuldig worden geselecteerd en zijn toegewijd aan het in acht nemen van de veiligheid en integriteit van uw persoonsgegevens.

  2. Uw persoonsgegevens kunnen gedeeld worden tussen de nationale, regionale en lokale aangesloten organisaties van de Scientology Kerk, zoals plaatselijke Kerken, missies en socialeverbeteringsprogramma’s en humanitaire programma’s (ABLE – indien u meer informatie over de persoonsgegevens wenst die ABLE verwerkt, wordt u vriendelijk verzocht haar privacybeleid te raadplegen: www.able.org/online-privacy-policy.html. We kunnen bijvoorbeeld uw contactgegevens delen met een Kerk in uw buurt, indien u interesse heeft getoond om lid te worden van een Scientology organisatie, zodat zij contact met u kunnen opnemen. We zullen er echter voor zorgen dat alle Scientology organisaties er nauwgezet op zullen letten dat elke verwerking van uw persoonsgegevens in overeenstemming is met wat er in dit Privacybeleid wordt uiteengezet. Uw persoonsgegevens zullen ook worden verwerkt door CSEU, Fabriksparken 15, 2600 Glostrup, Denemarken, onze Europese hoofdvestiging die de Scientology Kerken en missies in Europa beheert. De CSEU is onze centrale administratie voor het Europese continent.
  3. Als u lid wordt van de International Association of Scientologists (IAS) of het World Institute of Scientology Enterprises (WISE), kunnen zij uw persoonsgegevens met ons delen. Als u meer informatie wenst over de persoonsgegevens die deze aangesloten organisaties over u als lid verwerken, wordt u vriendelijk verzocht om hun respectievelijke privacybeleid erop na te slaan.
  4. Wij zouden wettelijk verplicht kunnen worden om uw persoonsgegevens te delen met bevoegde ordehandhavers of hun vertegenwoordigers, gerechtelijke instanties, overheidsinstanties, met inbegrip van bevoegde toezichthoudende autoriteiten.
  5. Wij delen uw persoonsgegevens niet op een identificeerbare manier met een andere derde partij dan die die vermeld staan in de artikelen 7.1, 7.2, 7.3 en 7.4 zonder uw uitdrukkelijke toestemming om dat te doen. Wij kunnen anonieme gegevens aan andere organisaties sturen die die gegevens gebruiken voor het verbeteren van materialen en diensten, alsook voor het verbeteren van de marketing, het vertonen en het verkopen van die materialen en diensten.
 9. WAAR VERWERKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?
  1. Wij verwerken uw persoonsgegevens zowel binnen als buiten de Europese Economische Ruimte (EER), waaronder ook de Verenigde Staten. Om uw persoonsgegevens voor de doeleinden zoals hierboven is uiteengezet, te verwerken, zouden wij uw persoonsgegevens ook kunnen doorgeven aan derden, die de verwerking in onze naam buiten de EER doen. Elke entiteit buiten de EER die uw persoonsgegevens verwerkt, zal verplicht zijn gepaste waarborgen in acht te nemen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Voor CSI zijn zulke waarborgen het gevolg van het feit dat wij rechtstreeks onderworpen zijn aan de Europese wet- en regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens. Voor derde partijen kunnen zulke waarborgen het gevolg zijn van:
   • Wetgeving in het ontvangende land, die als gelijkwaardig kan worden beschouwd aan de bescherming die binnen de EER wordt geboden; of
   • Een contractuele afspraak tussen ons en die entiteit; of
   • Een erkend certificatiemechanisme, zoals het EU-US Privacy Shield besluit van de Europese Commissie van 12 juli 2016.
  2. Wij zouden geanonimiseerde en/of geaggregeerde gegevens kunnen overdragen aan organisaties buiten de EER. Mocht een dergelijke doorgifte plaatsvinden, dan zullen wij ervoor zorgen dat er sprake is van waarborgen die de veiligheid en integriteit zullen zeker stellen van uw gegevens en alle rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens die u zou kunnen genieten onder de van toepassing zijnde wetgeving.
 10. AAN WELKE KWALITEITSGARANTIES VOLDOEN WIJ?
  1. We doen ons uiterste best om alleen die persoonsgegevens te verwerken die nodig zijn om aan de doeleinden zoals hierboven zijn genoemd, te voldoen.
  2. Uw persoonsgegevens worden slechts zolang verwerkt als nodig is om aan de doeleinden zoals hierboven is uiteengezet, te voldoen of tot u uw toestemming voor het verwerken ervan intrekt. Het intrekken van uw toestemming zou kunnen betekenen dat u niet langer gebruik kunt maken van onze Websites of een deel ervan. Wij zullen uw persoonsgegevens de-identificeren wanneer ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden zoals hierboven is uiteengezet, tenzij er sprake is van:
   • Een doorslaggevend belang van CSI, of van een andere derde partij, om deze persoonsgegevens identificeerbaar te houden; of
   • Een wettelijke verplichting of een gerechtelijk bevel of een bevel van de toezichthoudende autoriteit of een andere overheid die ons verhindert de gegevens te de-identificeren.
  3. Als u een Drie Mailings Formulier invult, zullen uw persoonsgegevens die u op het Drie Mailings Formulier heeft verstrekt, bewaard worden tot één jaar nadat de derde mailing werd verzonden, tenzij u ons in kennis stelt dat u een bezwaar heeft tegen dergelijke verwerking, tenzij het op een andere manier toegestaan of verplicht is door een wettelijke verplichting of een gerechtelijk of bestuurlijk bevel. Indien u gedurende deze bewaarperiode een ander Drie Mailings Formulier invult, zullen de persoonsgegevens die u op het tweede Drie Mailings Formulier verstrekte gedurende dezelfde periode worden bewaard als de persoonsgegevens die u op het eerste Drie Mailings Formulier had verstrekt. Als u zich tijdens deze periode inschrijft voor een kerkdienst of als u zich inschrijft als vrijwilliger bij een socialeverbeteringsprogramma of een humanitair programma, zullen de persoonsgegevens die u verstrekte in deze context onderdeel gaan uitmaken van uw persoonlijk dossier voor zo’n kerkdienst of kerkprogramma, en kunnen we die gebruiken voor het doel van uw deelname daarin in overeenstemming met het relevante privacybeleid.
  4. U begrijpt dat een essentieel onderdeel van onze marketinginspanningen betrekking heeft op het voor u relevanter maken van ons marketingmateriaal. Wij doen dit door uw unieke profiel, gebaseerd op relevante kenmerken zoals uiteengezet in Artikel 6 van dit Privacybeleid, aan te passen en dan dit profiel te gebruiken om u te voorzien van communicaties, promoties, aanbiedingen, nieuwsbrieven en andere promotionele informatie over materialen en diensten waarin u geïnteresseerd zou kunnen zijn.
  5. Wij zullen passende technische en organisatorische maatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige toegang of diefstal, alsook tegen verlies, vervalsing of vernietiging. De toegang van onze medewerkers of van het personeel van derde partijen zal alleen op need-to-know basis zijn en zal worden onderworpen aan strenge confidentialiteitsverplichtingen. U begrijpt echter dat veiligheid en beveiliging verplichtingen zijn waar we ons uiterste best voor doen maar die nooit gegarandeerd kunnen worden.
  6. Als u geregistreerd staat om promotionele informatie te ontvangen, zoals communicatie, promoties, aanbiedingen en nieuwsbrieven, via e‑mail of andere elektronische communicatiekanalen van persoon tot persoon, kunt u uw voorkeuren voor de ontvangst van zulke promotionele informatie wijzigen door op de opt-outlink te klikken waarin in zulke promotionele informatie wordt voorzien.
  7. Als u geregistreerd staat om promotionele informatie, zoals tijdschriften, communicaties, promoties, aanbiedingen en nieuwsbrieven te ontvangen op papier, kunt u bezwaar maken tegen het ontvangen van verdere informatie op papier door het indienen van een verzoek bij onze Functionaris voor Gegevensbescherming, in overeenstemming met Artikel 11 van dit Privacybeleid.
 11. WAT ZIJN UW RECHTEN?
  1. U kunt op elk moment verzoeken om informatie over uw persoonsgegevens, om rectificatie, wissing of beperking van uw persoonsgegevens, en u kunt bezwaar maken tegen verdere verwerking, door contact op te nemen met de Functionaris voor Gegevensbescherming via dpo@scientology.net of de contactgegevens hieronder.
  2. Meer specifiek, u heeft het recht om te verzoeken om toegang tot alle persoonsgegevens die op u betrekking hebben en door ons worden verwerkt, oftewel, u heeft het recht om ons te vragen om een kopie van uw persoonsgegevens. We behouden ons het recht voor om een redelijke, administratieve kost in rekening te brengen voor meerdere opeenvolgende verzoeken om toegang, die er duidelijk op gericht zijn om ons overlast of schade te berokkenen. Elk verzoek moet specificeren tot welke categorieën persoonsgegevens u toegang wenst en voor welke verwerkingsactiviteiten.
  3. U heeft het recht op rectificatie, d.w.z. om te verzoeken dat persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die onjuist zijn, gratis gecorrigeerd worden. Als u een verzoek indient voor correctie, moet uw verzoek vergezeld gaan van bewijs van de foutieve aard van de gegevens waarvoor de correctie wordt verzocht.
  4. U heeft het recht op intrekking van uw eerder verleende toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
  5. U heeft het recht op gegevenswissing, d.w.z. om te verzoeken dat persoonsgegevens die op u betrekking hebben, worden verwijderd als deze gegevens niet langer nodig zijn in het licht van de doeleinden zoals hierboven is uiteengezet of indien u uw toestemming voor de verwerking ervan intrekt. U moet hierbij echter in gedachten houden dat een verzoek voor verwijdering door ons zal worden afgewogen tegen:
   • Onze belangen en die van een derde partij, die zwaarder kunnen wegen dan uw belangen; of
   • Een wettelijke verplichting of een gerechtelijk bevel of een bevel van overheidswege dat zo’n verwijdering verbiedt.
  6. U heeft het recht tot beperking in plaats van verwijdering, d.w.z. om te verzoeken dat we de verwerking van uw persoonsgegevens beperken als:
   • Wij de nauwkeurigheid van uw persoonsgegevens verifiëren; of
   • De verwerking ervan onwettig blijkt en u zich verzet tegen de verwijdering van uw persoonsgegevens; of
   • U uw persoonsgegevens nodig heeft voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering, terwijl wij uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben voor de doeleinden zoals hierboven is uiteengezet; of
   • Wij verifiëren of onze gerechtvaardigde belangen zwaarder wegen dan uw belangen indien u uw recht om bezwaar te maken uitoefent (zie hieronder).
  7. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing en, daarnaast, als:
   • Er ernstige en gegronde redenen bestaan in verband met uw situatie, die zo’n bezwaar rechtvaardigen; en
   • De verwerking is gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen en onze gerechtvaardigde belangen niet zwaarder doorwegen dan uw belangen.
  8. U heeft het recht op overdraagbaarheid van gegevens, d.w.z. om van ons, indien de verwerking is gebaseerd op uw toestemming of op een contract met u, en de verwerking met automatische middelen wordt uitgevoerd, alle door u aan ons verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm, te ontvangen.
  9. Als u een aanvraag wilt indienen om een of meer van de hierboven genoemde rechten uit te oefenen, kunt u contact opnemen met onze Functionaris voor Gegevensbescherming door een e‑mail te sturen naar dpo@scientology.net. Een e‑mail met een verzoek om een recht uit te oefenen, zal niet worden opgevat als toestemming met de verwerking van uw persoonsgegevens, buiten wat nodig is voor het behandelen van uw verzoek. Een dergelijk verzoek moet voldoen aan de volgende voorwaarden:
   • Het moet duidelijk aangeven welk recht u wenst uit te oefenen; en
   • Het moet, als dat vereist is, duidelijk de redenen geven voor het uitoefenen van uw recht; en
   • Uw verzoek moet voorzien zijn van de datum en een handtekening; en
   • Uw aanvraag moet vergezeld gaan van een digitaal gescande kopie van uw geldige identiteitskaart om uw identiteit te bewijzen. Als u gebruikmaakt van het contactformulier, kunnen wij u vragen om een ondertekende bevestiging en bewijs van uw identiteit.

   Wij zullen u op de hoogte stellen van het feit dat uw verzoek is ontvangen. Als het verzoek voldoet aan de bovengenoemde voorwaarden en geldig blijkt te zijn, zullen we er zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is en uiterlijk dertig (30) dagen na ontvangst van uw verzoek, aan voldoen. Mocht u eventueel klachten hebben over onze verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u altijd contact opnemen met onze Functionaris voor Gegevensbescherming door een e‑mail te sturen naar dpo@scientology.net. Als u ontevreden blijft met ons antwoord, staat het u vrij om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit (kijk voor een lijst met nationale instanties op edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en).

 12. FUNCTIONARIS VOOR GEGEVENSBESCHERMING
  1. Als u vragen heeft over dit Privacybeleid, neem dan contact op met onze Data Protection Officer (DPO, Functionaris voor Gegevensbescherming) van Scientology Continental Liaison Office for Europe, Fabriksparken 15, 2600 Glostrup, Denemarken, of stuur een e‑mail naar dpo@scientology.net.