LIEFDE EN HAAT –
WAT IS GROOTHEID?

Conflict of tolerantie, samenwerking of oppositie, liefde of haat – dat zijn de vraagstukken die spelen binnen het dagelijks leven alsook bij internationale betrekkingen.

Hoewel ieder mens van goede wil graag door anderen behandeld zou willen worden zoals anderen zelf behandeld willen worden, is dat vaak niet het geval.

Wanneer iemand wordt blootgesteld aan haat, hoe waarborgt hij dan zijn eigen geluk?

Als antwoord op die vraag volgt hier het standpunt van de Scientology religie.

Dit is een autopresentatie van het boek Scientology: Een nieuwe kijk op het leven van L. Ron Hubbard.