2e Amerikaanse Theorie en Onderzoekscursus voor Gevorderden

2E AMERIKAANSE THEORIE EN ONDERZOEKSCURSUS VOOR GEVORDERDEN
The Rehabilitation of the Human Spirit

Ron gaf 's morgens, 's middags en 's avonds lezingen en tussendoor superviseerde hij ACC co-audits en hij spoorde het achterblijven van succesvolle auditingacties terug tot het ontbreken van begrip van de fundamentele definities van Dianetics en Scientology. Hoewel die doorbraak de manier van training zou veranderen, zou iets anders hetzelfde doen wat auditing betreft. Terwijl Ron het “het beste wat een thetan kan doen” noemde, zette hij de toepassing ervan uiteen in “Het Verlenen van Zijndheid”, een lezing die daarna een studievereiste werd voor alle ACC’s. Maar een zelfs nog groter verhaal bij de 2e Amerikaanse ACC, hield de fundering in voor toegang tot alle cases: “SPO 8-C wordt eerst stap-voor-stap gebruikt, vanaf Stap 1 voorwaarts, totdat de persoon aan wie het gericht is weet dat hij zich achter zijn hoofd bevindt en niet meer in zijn lichaam is”. Door de preclear de kennis te geven dat hij een creatieve energie-productie-eenheid is, demonstreerde SPO 8-C zijn doelen en bekwaamheden. De grote hoeveelheid doorbraken bevatte Openingsprocedure SPO 8-C, dat in de sleutel voorzag om de toegang tot elke case te ontsluiten: de bereidheid om aanwijzingen te ontvangen en, derhalve, zichzelf door middel van auditing te bevrijden. De Openingsprocedure genereerde inderdaad resultaten van zo'n enorme omvang dat Ron besloot zijn inspanningen te wijden aan de fulltime training van auditors.

Lees Meer

Ron gaf 's morgens, 's middags en 's avonds lezingen en tussendoor superviseerde hij ACC co-audits en hij spoorde het achterblijven van succesvolle auditingacties terug tot het ontbreken van begrip van de fundamentele definities van Dianetics en Scientology. Hoewel die doorbraak de manier van training zou veranderen, zou iets anders hetzelfde doen wat auditing betreft. Terwijl Ron het “het beste wat een thetan kan doen” noemde, zette hij de toepassing ervan uiteen in “Het Verlenen van Zijndheid”, een lezing die daarna een studievereiste werd voor alle ACC’s. Maar een zelfs nog groter verhaal bij de 2e Amerikaanse ACC, hield de fundering in voor toegang tot alle cases: “SPO 8-C wordt eerst stap-voor-stap gebruikt, vanaf Stap 1 voorwaarts, totdat de persoon aan wie het gericht is weet dat hij zich achter zijn hoofd bevindt en niet meer in zijn lichaam is”. Door de preclear de kennis te geven dat hij een creatieve energie-productie-eenheid is, demonstreerde SPO 8-C zijn doelen en bekwaamheden. De grote hoeveelheid doorbraken bevatte Openingsprocedure SPO 8-C, dat in de sleutel voorzag om de toegang tot elke case te ontsluiten: de bereidheid om aanwijzingen te ontvangen en, derhalve, zichzelf door middel van auditing te bevrijden. De Openingsprocedure genereerde inderdaad resultaten van zo'n enorme omvang dat Ron besloot zijn inspanningen te wijden aan de fulltime training van auditors.

Lees Meer

koop
€750
Aantal
Taal
Gratis verzending Kom nu in aanmerking voor gratis verzending.
In voorraad
Binnen 24 uur verzonden
Vorm:
Compact Disc
Lezingen:
67

MEER OVER 2E AMERIKAANSE THEORIE EN ONDERZOEKSCURSUS VOOR GEVORDERDEN

We kunnen zeker maar beter weten wat we met die Standaard Procedure van Opereren proberen te doen. We proberen er die levenseenheid zo grondig mee te oriënteren dat hij tot leven komt. Dat is precies wat we proberen te doen.– L. Ron Hubbard

Nadat hij de Theorie en Onderzoekscursus voor Gevorderden was begonnen, was Ron een intensieve periode van onderzoek en ontwikkeling gestart om processen en trainingsprocedures te verfijnen. Vereenvoudiging van auditing en de standaardisatie van training waren zijn doel, zodat de doorbraken van Opererende Thetan op uitgebreide schaal konden worden bereikt.

Vanwege de zware training had Ron het aantal auditors tot een tiental beperkt. Ondanks zijn oorspronkelijke bedoelingen, begon het bericht echter naar buiten uit te lekken. En dat resulteerde er al snel in dat er een heleboel berichten bij het Hubbard Association of Scientologists Training Center binnenkwamen. Namelijk, een enorm aantal verzoeken van auditors om te kunnen deelnemen. Dat waren er zo veel dat Ron al snel besloot dat een versoepeling van de toelatingscriteria zijn enige keuze was.

En als eerste stap – en dat was absoluut nodig om aan het aantal verzoeken om deelname tegemoet te komen – vestigde hij zich in een nieuw gebouw aan de Market Street 507, in Camden, New Jersey. Dat gebouw bevatte zalen waarin lezingen konden worden gegeven, klaslokalen, auditingkamers voor studenten en, het allerbelangrijkste, opnamestudio’s om de laatste doorbraken op te nemen.

Binnen precies vier dagen nadat de eerste klas afgestudeerd was, begon Ron toen op 17 november 1953 de 2e Amerikaanse Theorie en Onderzoekscursus voor Gevorderden. En als die nieuwe studenten al gehoord hadden dat de training zwaar was, dan konden ze dat nu ook zelf ervaren. Dat was al duidelijk uit het schema: Ron gaf 's ochtends, 's middags en 's avonds lezingen, terwijl de studenten tussendoor onmiddellijk in co-auditing sessies werden gezet, onder Ron's directe supervisie en met de procedures waar hij zojuist een lezing over had gegeven. En gewoon op die manier was Ron in staat om de eerste doorbraak te maken op zijn programma om barrières tot auditortraining te ontdekken. In het bijzonder de ontdekking dat het er niet in slagen als auditor succesvol op te treden direct teruggespoord kon worden naar het ontbreken van de fundamentele definities van Dianetics en Scientology. En dat werd als volgt opgelost:

“We lieten ze het onderwerp definities aanpakken en hamerden op het onderwerp definities en sloegen ze ermee om de oren: Wat is een thetan? Wat is een thetan? Wat is een thetan? En dan, gewoon ter afwisseling: Wat is een thetan?”

En de auditingresultaten gingen met sprongen omhoog.

Als een fundamenteel begrip van de basisdefinities al een doorbraak was die de vorm van alle toekomstige training zou veranderen, was er toch nog iets anders dat met betrekking tot auditing zelf hetzelfde zou doen – dit alles werd aangekondigd in een legendarische lezing, “Het Schenken van Zijndheid”. Want die woorden bevatten niet alleen de beschrijving van het mooiste wat een thetan kan doen, maar ook het antwoord op en de verklaring van de “enige”. En wanneer een auditor zo’n eigenschap had, dan had geen enkele preclear ooit nog hoop op vooruitgang. Over het geheel gezien was deze lezing van zo’n enorm belang dat ze niet alleen gekopieerd werd voor een brede verspreiding onder alle auditors, maar ook door de studenten van elke volgende Theorie en Onderzoekscursus voor Gevorderden moest worden bestudeerd.

Ondanks de omvang van deze ontdekkingen, wordt de 2e Theorie en Onderzoekscursus voor Gevorderden echter gemarkeerd door een zelfs nog groter verhaal, met een technische ontwikkeling die niet minder dan een mijlpaal genoemd kan worden. Want hier codificeerde en onderwees Ron de materialen die de basis voor opening van alle cases vormen: De Rehabilitatie van de Menselijke Geest en Standaard Procedure van Opereren 8-C (SPO 8-C).En hij concludeerde:

“Wanneer deze processen op de juiste manier worden gebruikt en zonder verdere evaluatie voor of indoctrinatie van de preclear, dan wordt door het gebruik ervan vooral de wetenschap bereikt dat hij geen lichaam is, dat hij een creatieve energie-producerende eenheid is en laten ze hem zijn doelen en bekwaamheden zien.”

Te midden van de vele doorbraken en ontwikkelingen die deel waren van SPO 8-C, was er een proces dat vrijwel een panacee was:Openingsprocedure van SPO 8-C.Met dit proces had Ron de sleutel in handen waarmee auditors elke case konden openen: de bereidheid van de preclear om aanwijzingen van een auditor te ontvangen en daarom het vermogen van de preclear om een proces echt te doen en zichzelf door auditing te bevrijden.

Meer met het oog op toekomstig onderzoek, waren de resultaten van Openingsprocedure zo omvangrijk dat Ron het besluit nam om zich helemaal aan de fulltime training van auditors te wijden. Nadat hij voor alle preclears de toegang had ontsloten, had hij voor alle auditors welbeschouwd hetzelfde gedaan:

“Het meest verheugende en prachtige van dit proces is wel dat we voor de eerste keer in al die jaren in het bezit kwamen van iets dat onderwezen kon worden en dat auditors – zoals vertegenwoordigd door de deelnemers aan de Theorie en Onderzoekscursus voor Gevorderden – konden gebruiken en zouden gebruiken, dat ze begrepen, dat ze niet veranderden en waar ze mee door zouden gaan. En met dat proces begonnen we de training.”