Toepassing van Speltheorie

TOEPASSING VAN SPELTHEORIE

Nu de elementen van een spel fundamenteel bleken voor auditing, begon L. Ron Hubbard met een zeer speciale Professionele Cursus. Vanwege het feit dat hij de theorie van spelen en haar toepassing had uitgelegd in de Herstel van Hebbendheid – Waarom Spelen lezingen, ging hij nu aan de gang met de instructie van studenten aangaande de exacte Toepassing van de Spelen Theorie op auditing. Hier zijn de drie factoren die ten grondslag liggen aan het fenomeen “vastzitten in een win”. Hier is ook zijn diepgaande uitleg van een geen spel-conditie. Verder zijn er, gericht op de toepassing van specifieke processen, drie lezingen gewijd aan Zes Niveaus van Auditing. Deze lezingenserie, waarin veel vooruitgang werd vastgelegd die de substantie vormt van Scientology: De Grondbeginselen van het Denken, bevat technologie die zo belangrijk is dat het een centrale plaats in zou nemen als onderdeel van standaard auditing. En als samenvatting voor wat dat betekende, was het niets minder dan het herstel van iemands controle over zijn eigen bestemming. Want zoals Dhr. Hubbard auditors vertelde: “Je bent een expert in bewustzijn. En jij gebruikt dat bewustzijn om hem bewust te maken van zijn barrières en om hem bewust te maken van zijn vrijheden. En als je dat perfect doet, dan win je. En dat is het spel in auditing.

Lees Meer

Nu de elementen van een spel fundamenteel bleken voor auditing, begon L. Ron Hubbard met een zeer speciale Professionele Cursus. Vanwege het feit dat hij de theorie van spelen en haar toepassing had uitgelegd in de Herstel van Hebbendheid – Waarom Spelen lezingen, ging hij nu aan de gang met de instructie van studenten aangaande de exacte Toepassing van de Spelen Theorie op auditing. Hier zijn de drie factoren die ten grondslag liggen aan het fenomeen “vastzitten in een win”. Hier is ook zijn diepgaande uitleg van een geen spel-conditie. Verder zijn er, gericht op de toepassing van specifieke processen, drie lezingen gewijd aan Zes Niveaus van Auditing. Deze lezingenserie, waarin veel vooruitgang werd vastgelegd die de substantie vormt van Scientology: De Grondbeginselen van het Denken, bevat technologie die zo belangrijk is dat het een centrale plaats in zou nemen als onderdeel van standaard auditing. En als samenvatting voor wat dat betekende, was het niets minder dan het herstel van iemands controle over zijn eigen bestemming. Want zoals Dhr. Hubbard auditors vertelde: “Je bent een expert in bewustzijn. En jij gebruikt dat bewustzijn om hem bewust te maken van zijn barrières en om hem bewust te maken van zijn vrijheden. En als je dat perfect doet, dan win je. En dat is het spel in auditing.

Lees Meer

koop
€130
Aantal
Taal
Gratis verzending Kom nu in aanmerking voor gratis verzending.
In voorraad
Binnen 24 uur verzonden
Vorm:
Compact Disc
Lezingen:
9

MEER OVER TOEPASSING VAN SPELTHEORIE

Je bent niet aan het proberen om iets verkeerds bij de preclear te vinden om dat dan te verbeteren. Je probeert eerder om te kijken hoe je hem beter kunt maken. Je hoeft dus in feite niet eens op zoek te gaan naar enige barrière die zijn vooruitgang verhindert om hem beter te maken, want er zijn bepaalde dingen die hij veronderstelt wordt te kunnen doen. En dat is de reden dat we niet erg geïnteresseerd zijn in waarom hij die dingen niet kan doen, maar we zijn er in geïnteresseerd dat hij ze doet.– L. Ron Hubbard

Tegen februari 1956 was Dhr. Hubbard inmiddels al vijf maanden in Londen. Zijn doel was niet alleen het consolideren van de organisatorische structuur van Scientology in Groot-Brittannië, maar ook het updaten van auditors aangaande de technische ontwikkelingen van de voorafgaande twee jaar, terwijl hij tegelijkertijd het “hoe” van disseminatie ontwikkelde om de sluisdeuren te openen. En in alle opzichten was het resultaat een enorm succes.

Op het organisatorische front was de Hubbard Association of Scientologists International uit haar bestaande behuizing gegroeid en was verhuisd naar grotere vertrekken in Brunswick House in het drukke Palace Gardens Terrace. Tegelijkertijd ging het goed met disseminatie, zowel wat de publieke bewustheid van Scientology betrof alsook de toepassing ervan in de samenleving. Want L. Ron Hubbard gaf persoonlijk een serie gevierde lezingen in het Nieuwe Lindsey Theater – bezoekersaantallen hoger dan de capaciteit toeliet – en hij kreeg ook nationale erkenning door middel van de kranten die hem profileerden als een “pionier op het gebied van het verstand, en verder”. En typerend voor de reikwijdte van zijn disseminatie-inspanningen was een aartsbisschop, die inmiddels ook een student was van de Professionele Cursus, die de op één na laatste lijst uit Zelf Analyse auditeerde op de congregatie van de Oude Katholieke Kerk van de Goede Herder in Chelsea.

Wat nog opvallender was, en wat voor hem van het grootste belang was, was de serie baanbrekende technische ontwikkelingen in deze paar maanden. Dhr. Hubbard was namelijk in oktober 1955 begonnen met het geven van de 4e Londense Theorie en Onderzoekscursus voor Gevorderden, waarin hij lezingen gaf aan auditors over de doorbraken die fundamenteel waren voor alle cases en hij trainde ze in een arsenaal aan nieuwe procedures. Vervolgens, met de Theorie en Onderzoekscursus voor Gevorderden nog steeds in volle gang, had hij routinematige lezingen in het leven geroepen – de Londen Auditors Bijeenkomst. En nu afgestudeerden van de Theorie en Onderzoekscursus voor Gevorderden de laatste technologieën toepasten op een breed spectrum aan preclears, gecombineerd met supervisie van L. Ron Hubbard van de instructies die werden gegeven aan deze Londense auditors, kwam er één factor boven drijven als een vitaal element in auditing: Spelen.

En deze factor bleek zo belangrijk dat Dhr. Hubbard begon met de levering van een zeer speciale Professionele Cursus. Want hoewel hij de theorie van spelen en de toepassing ervan uiteen had gezet in de Londen Auditors Bijeenkomst Lezingen, ging hij nu aan de slag om studenten instructies te geven over de exacte toepassing van de Speltheorie in auditing. Deze technologie was inderdaad zo belangrijk voor alle auditing, dat het zou uitmonden in het baanbrekende Scientology: De Grondbeginselen van het Denken.

Met name, het Leven is een spel. Van groter belang, en wat Dhr. Hubbard deze studenten duidelijk maakte, was het belang voor auditing van een consideratie die ten grondslag lag aan praktisch het hele tijdspoor: een individu moet een restrictie hebben om vrijheid te kunnen hebben.

“Je zegt: ‘Ik wil deze preclear vrij maken.’ Hoe maak je hem vrij? Geef hem tenminste één barrière.

“Hij heeft iets nodig om vrij van te zijn. Als hij nergens is bestaat zijn vrijheid niet. Hij is in een zeer slechte staat als hij geen restricties of barrières heeft. En dit wordt bewezen door het feit dat als we de barrières van mensen reconstrueren, we ze intelligenter maken, bekwamer maken, gelukkiger maken en we geven ze een spel.”

Hier vind je dus de toepassing van Spelauditing in auditing, met een batterij aan gerelateerde gegevens en toepassingen:

  • Energie – door gedachten langs een stuk energie te wrijven, kan een thetan het laten verdwijnen;
  • Keuzevrijheid – haar relatie tot Hebbendheid;
  • Barrières – een hebbendheid die een probleem vormt waar iemand vrij van wil zijn;
  • Niet-wetendheid – hoe het één van de barrières en begrenzingen is van een spel;
  • Mock-ups – hoe tijdens het verloop van een onderzoek iemands gewicht toenam van 100 naar 150 kilo, als gevolg van het naar binnen schuiven van mock-ups in zijn lichaam;
  • Actiecyclus – haar relatie tot vrijheid, hebbendheid en problemen;
  • Zes Niveaus van Auditing – hun ontwikkeling en de toepassing ervan in Spelauditing;
  • Verwarring – hoe je dat aanpakt door een stabiel gegeven te introduceren;
  • Evaluatie – de definitie van evaluatie is het proberen op te leggen van de realiteit van de auditor op de preclear, en wat niet de realiteit van de preclear is.

Met de succesvolle afronding van deze Professionele Cursus had L. Ron Hubbard de technologie vrijgegeven die op een dermate belangrijke wijze als spil diende, dat het invloed zou hebben op alle daaropvolgende ontwikkelingen en het zou zijn plaats innemen als een centraal component binnen standaard auditing. En als samenvatting van wat dat betekende, was het niets minder dan de methode om wezens de controle over hun eigen bestemming terug te geven:

“Je bent een auditor. Je behandelt de denkendheid en levensbeleving van een persoon en zo kun je zijn verstand veranderen. Deze dingen zijn theoretisch waar, maar ze werken niet in het fysisch universum door dramatisatie en actie. Zoals een persoon voor altijd door kan gaan met het dramatiseren van een woede engram zonder dat het ook afneemt, zo kan hij voor eeuwig doorgaan met leven in dit universum zonder zich daar ooit voldoende van bewust te zijn om zich een andere richting uit te ploegen, zie je? Hij zou dus voor altijd door kunnen gaan, op een onbewust niveau.

Jij bent de expert in bewustzijn. En jij gebruikt dat bewustzijn om hem bewust te maken van zijn barrières en om hem bewust te maken van zijn vrijheden. En als je dat perfect doet, dan win je. Dat is het spel van auditing.”