Oorzaak-Afstand-Effect

OORZAAK-AFSTAND-EFFECT
A Basics Course in Scientology

Om grote hoeveelheden auditors te kunnen trainen had L. Ron Hubbard een Hubbard Professionele College geopend, waar nu de eerste Professionele Cursus werd gegeven. En toen hij het podium betrad voor de eerste lezing, was er een levendige sfeer, vol van verwachting. Dhr. Hubbard verloor geen moment en vertelde meteen over een verbazingwekkende ontdekking: onvermogen om te kunnen herinneren wordt veroorzaakt door een schaarste aan verleden. Aldus volgde het verbazingwekkende gegeven: niemand in de afgelopen honderdduizend jaar is in staat geweest om zich op eigen initiatief ook maar iets te kunnen herinneren van het tijdspoor. De oplossing lag in Straightwire, waarbij de auditor het vermogen van de preclear herwint om oorzaak te zijn. Hier is dan de integrale rol die Straightwire speelt in de zes meest fundamentele processen van Scientology: Twee-richtings-communicatie, Elementaire Straightwire, Openingsprocedure van 8-C, Openingsprocedure door Duplicatie, Remedie van Hebbendheid en Het Opmerken van Plekken in de Ruimte. L. Ron Hubbard eiste toepassing van de studenten, dus auditors gingen er op uit om de wonderen van Scientology naar de gemeenschap van Phoenix te brengen, en inderdaad was er al snel sprake van een overvloed aan wonderen. Maar het grootste wonder betrof de auditors. Want Dhr. Hubbard verklaarde tijdens de inauguratie van die trainingsschool: “De auditor die constant succes heeft met cases, wordt bekwamer en gezonder dan de beste preclear waar hij aan werkt. En dit is een auditingfeit”.

Lees Meer

Om grote hoeveelheden auditors te kunnen trainen had L. Ron Hubbard een Hubbard Professionele College geopend, waar nu de eerste Professionele Cursus werd gegeven. En toen hij het podium betrad voor de eerste lezing, was er een levendige sfeer, vol van verwachting. Dhr. Hubbard verloor geen moment en vertelde meteen over een verbazingwekkende ontdekking: onvermogen om te kunnen herinneren wordt veroorzaakt door een schaarste aan verleden. Aldus volgde het verbazingwekkende gegeven: niemand in de afgelopen honderdduizend jaar is in staat geweest om zich op eigen initiatief ook maar iets te kunnen herinneren van het tijdspoor. De oplossing lag in Straightwire, waarbij de auditor het vermogen van de preclear herwint om oorzaak te zijn. Hier is dan de integrale rol die Straightwire speelt in de zes meest fundamentele processen van Scientology: Twee-richtings-communicatie, Elementaire Straightwire, Openingsprocedure van 8-C, Openingsprocedure door Duplicatie, Remedie van Hebbendheid en Het Opmerken van Plekken in de Ruimte. L. Ron Hubbard eiste toepassing van de studenten, dus auditors gingen er op uit om de wonderen van Scientology naar de gemeenschap van Phoenix te brengen, en inderdaad was er al snel sprake van een overvloed aan wonderen. Maar het grootste wonder betrof de auditors. Want Dhr. Hubbard verklaarde tijdens de inauguratie van die trainingsschool: “De auditor die constant succes heeft met cases, wordt bekwamer en gezonder dan de beste preclear waar hij aan werkt. En dit is een auditingfeit”.

Lees Meer

koop
€130
Aantal
Taal
Gratis verzending Kom nu in aanmerking voor gratis verzending.
In voorraad
Binnen 24 uur verzonden
Vorm:
Compact Disc
Lezingen:
12

MEER OVER OORZAAK-AFSTAND-EFFECT

Het enige dat in het verleden auditors weleens hinderde bij het leveren van een grote bijdrage aan de Mensheid was de trainingsfactor. Want zodra het voor eens en voor altijd voor hemzelf aangetoond is dat hij, door middel van zijn eigen vaardigheid in auditing, de staat van preclears naar willekeur kan verbeteren, is meteen het probleem van de auditor zijn eigen case ook opgelost.– L. Ron Hubbard

Het was de herfst van 1954 Scientology’s internationale hoofdkwartier in Phoenix gonsde van de activiteit. L. Ron Hubbard had in een tijdsbestek van een paar maanden de 8e Amerikaanse Theorie en Onderzoekscursus voor Gevorderden gegeven, was van start gegaan met wekelijkse publieke lezingen en Groepsauditingsessies en had een nieuwe Hubbard Dianetics Research Stichting opgericht. Daarbij legde hij in die periode ook nog de laatste hand aan een nieuw boek, Dianetics 55!

En toch waren Dhr. Hubbard’s onderzoeken in dat jaar gericht geweest op auditors – met name de training van auditors. Om die reden had hij in Phoenix een Hubbard Professional College geopend, waar de eerste Professionele Cursus werd gegeven die zo ontworpen was dat studenten alle begrip en vaardigheid opdeden van de zes meest fundamentele processen van Scientology.

Deze cursus heette de Phoenix Certificatie Cursus. De cursus werd zes dagen per week gegeven en behelsde onder meer demonstraties door instructeurs en co-auditing tussen de studenten onderling. Daardoor hing er op 16 november 1954 overwegend een opgewonden en verwachtingsvolle sfeer toen L. Ron Hubbard het podium betrad voor zijn eerste lezing.

Al snel werden alle studenten volledig in beslag genomen door Dhr. Hubbard’s nieuwste opzienbarende ontdekking: een onvermogen tot terugroepen komt voort uit een gebrek aan verleden.

En het daaruit volgende verbazingwekkende gegeven: niemand is in de afgelopen honderdduizend jaar in staat geweest zich naar willekeur ook maar iets te herinneren op het tijdspoor.

De oplossing lag in Straightwire.“Want,” legde hij uit, “Straightwire is meer dan een poging iemand zich iets te laten herinneren:

“Je moet beseffen dat Elementaire Straightwire niet betekent dat men zich werkelijke voorvallen herinnert. Dat zal waarschijnlijk wel als een schok voor je komen.

“Straightwire wordt ‘Straightwire’ genoemd omdat de auditor een rechte lijn trekt tussen Oorzaak en Effect.”

Hij lichtte daarbij toe dat de auditor de bekwaamheid van de preclear om Oorzaak te zijn herstelt.

Dat was een zeer belangrijk gegeven. En Dhr. Hubbard vervolgde niet alleen met de uitleg van de rol die Straightwire speelde bij de Zes Basisprocessen, maar met essentiële vooruitgang in auditingtechnieken:

  • Twee-richtings-communicatie – het begin van elke stap die een auditor doet, en hoe je die onder alle omstandigheden in stand kunt houden;
  • De Communicatieformule – hoe Straightwire van toepassing is op Afstand in de communicatiecyclus;
  • Communicatie met een groep – hoe je ankerpunten uit moet zetten om je op te richten en zodoende in-communicatie met een groep te komen;
  • Openingsprocedure 8-C – het ontknoopt de bank door het “wanneer” en “waar” van het heden te bepalen;
  • Openingsprocedure door Duplicatie – hoe die de consideratie dat “het mag nooit meer gebeuren” opheft;
  • Herstellen van Hebbendheid – de achterliggende theorie en werkwijze ten opzichte van de Weten tot Mysterieschaal;
  • Het Opmerken van Plekken in de Ruimte – hoe dat een preclear beter in staat stelt dingen te vinden en hoe het zijn bekwaamheid verhoogt.

Daarbij onderwees Dhr. Hubbard deze auditors in de toepassing van de kennis en bekwaamheden die ze nu hadden verworven. Om die reden stuurde Ron ze eropuit om als vrijwilligers met de wonderen van Scientology in plaatselijke ziekenhuizen, gevangenissen en opvangtehuizen te werken. Het werd “Operatie Phoenix” genoemd en al snel werden er op grote schaal wonderen verricht – van een vrouw die door de medische wetenschap als verloren werd beschouwd maar van een ernstige bloeding genas, tot een vierjarig jochie dat aan een verschrompelde arm geopereerd zou worden, wiens arm dusdanig was hersteld na vijf uur auditing, dat de operatie werd afgelast.

En buiten de wonderen die deze auditors op anderen verrichten was het grootste wonder het resultaat op deze auditors zelf.Want L. Ron Hubbard had bij het openen van de school al gezegd:

“De auditor van vandaag kan gerust zijn over zijn eigen case. We hebben ontdekt dat om in goede staat te zijn, het een aantoonbaar feit is dat men dan in staat moet zijn om anderenin een goede staat te brengen. Het is niet genoeg om alleen zelf in goede doen en gelukkig te zijn. De verwarringen en ontsteltenissen van het leven zijn dusdanig dat ze ieders case vertragen. De auditor die succes heeft met alle cases, wordt in bekwaamheid en gezondheid beter dan de beste preclear die hij auditeert. En dit is een auditing feit.

Dit is dan ook een onwrikbaar gegeven op weg naar grotere zekerheid van de auditor.