Phoenix Lezingen: Het Bevrijden van de Menselijke Geest

PHOENIX LEZINGEN: HET BEVRIJDEN VAN DE MENSELIJKE GEEST
Freeing the Human Spirit

Hier hebben we dan het panorama dat het overzicht van Scientology in haar geheel vormt. Nadat hij het onderwerp Scientology in Het Ontwikkelen van Menselijke Vermogens gecodificeerd had, gaf hij een serie lezingen van elk een half uur die specifiek als begeleiding diende bij een volledige studie van het boek. Van de essentialia die aan de technologie ten grondslag liggen –De Axioma’s, Condities van Bestaan en Consideraties en Mechanische Aspecten, tot de processen van de Intensieve Procedure, inclusief de twaalf lezingen die één voor één de processen voor de thetan exterieur beschrijven van Route 1 – het wordt allemaal volledig behandeld, waarbij het een conceptueel begrip verschaft van de wetenschap van kennis en het vermogen van de oorspronkelijke staat van OT.Hier tref je dan ook de fundamentele principes aan waarop alles in Scientology rust, waaronder de allesomvattende uiteenzetting van de religie en haar erfgoed – Scientology, Historisch Perspectief.Vandaar dat dit de lezingenserie over Scientology zelf is die voor een keerpunt zorgde, en de axiomatische fundering werd voor al het toekomstig onderzoek. Lees Meer

Hier hebben we dan het panorama dat het overzicht van Scientology in haar geheel vormt. Nadat hij het onderwerp Scientology in Het Ontwikkelen van Menselijke Vermogens gecodificeerd had, gaf hij een serie lezingen van elk een half uur die specifiek als begeleiding diende bij een volledige studie van het boek. Van de essentialia die aan de technologie ten grondslag liggen –De Axioma’s, Condities van Bestaan en Consideraties en Mechanische Aspecten, tot de processen van de Intensieve Procedure, inclusief de twaalf lezingen die één voor één de processen voor de thetan exterieur beschrijven van Route 1 – het wordt allemaal volledig behandeld, waarbij het een conceptueel begrip verschaft van de wetenschap van kennis en het vermogen van de oorspronkelijke staat van OT.Hier tref je dan ook de fundamentele principes aan waarop alles in Scientology rust, waaronder de allesomvattende uiteenzetting van de religie en haar erfgoed – Scientology, Historisch Perspectief.Vandaar dat dit de lezingenserie over Scientology zelf is die voor een keerpunt zorgde, en de axiomatische fundering werd voor al het toekomstig onderzoek. Lees Meer

koop
€400
Aantal
Taal
Gratis verzending Kom nu in aanmerking voor gratis verzending.
In voorraad
Binnen 24 uur verzonden
Vorm:
Compact Disc
Lezingen:
42

MEER OVER PHOENIX LEZINGEN: HET BEVRIJDEN VAN DE MENSELIJKE GEEST

Het belangrijkste wat we vandaag hebben blootgelegd, is de staat van zijn die men eigenlijk bezit. In plaats van speculaties over of de Mens wel of niet een ziel heeft, hadden we gegevens. Wij weten precies wat een thetan is, we weten ontzettend grote hoeveelheden dingen met grote precisie.– L. Ron Hubbard

Phoenix, Arizona 1954: L. Ron Hubbard was bijna het hele jaar aan één stuk door bezig geweest met research, met het geven van lezingen en met het geven van Groepsauditing. Die intense activiteit was erop gericht om een doel te bereiken dat zo oud is als de Mens zelf – het bevrijden van de menselijke geest.

En die activiteit was volledig gecentreerd om een nieuwe trainingsleergang, de Theorie en Onderzoekscursussen voor Gevorderden, waardoor diep inzicht werd verkregen in enerzijds de verschijnselen van het verstand en het spirituele en anderzijds de beweegredenen voor research en onderzoek. Groepen getrainde auditors meldden zich aan voor een periode van zes weken met studie en co-auditing, waarbij ze van L. Ron Hubbard persoonlijke instructie en lezingen kregen. En die training was meedogenloos. In feite had hij over een periode van negen maanden aan één stuk door zeven Theorie en Onderzoekscursussen voor Gevorderden geleverd, die uit meer dan 450 lezingen bestonden.

De bedoeling van de training was tweeledig: ten eerste om ervoor te zorgen dat auditors zelf tot een geëxterioriseerde toestand kwamen en ten tweede om hun bereidheid en hun vermogen te verhogen om anderen tot die staat te auditeren. En tegen de zevende Theorie en Onderzoekscursus voor Gevorderden had Dhr. Hubbard om precies aan die doelstellingen te kunnen voldoen, met succes een stel regels voor het auditeren opgezet waardoor iedere auditor – zelfs met relatief weinig training – in staat was om anderen vrij te krijgen en daartoe ook bereid was. En daarmee had hij niet alleen de training gestabiliseerd, maar kon hij ook aankondigen:

“We bezitten in dit jaar 1954 processen die, zelfs wanneer je ermee werkt op groepen, massaal een staat van zijndheid opleveren waar 2500 jaar geleden door een select groepje naar werd gezocht. We hebben meer controle over de verschijnselen van het leven dan we ooit tevoren hebben gehad.”

Direct na deze uitspraak begon L. Ron Hubbard uit zijn moeizaam verworven ontdekkingen een beknopte cursus samen te stellen die iedere scientoloog gemakkelijk kon opnemen. Met andere woorden, hij wilde een volledig panoramisch uitzicht bieden op Scientology.

Met precies dat voor ogen zette hij een gestandaardiseerd boek in elkaar, het Handboek voor de Auditor, dat nu bekendstaat als Het Ontwikkelen van Menselijke Vermogens – Een Handboek voor Scientologen. En in juli 1954 gaf hij nog een aantal lezingen van een half uur die bij dat boek hoorden, waarin de principes, de praktijk en de wijsheid van Scientology werden samengevat.

De hele daarop volgende maand voegde Dhr. Hubbard nog meer lezingen toe om die historische serie af te ronden. Eerst nam hij, in augustus, vier lezingen op die de Axioma’s omvatten. Daarna, in oktober, leverde hij er nog eens 12 waarin, stuk voor stuk, elk van de legendarische thetan exterieur processen werden gegeven van Route Eén.

De uiteindelijke verzameling, persoonlijk geselecteerd door Dhr. Hubbard en op grote schaal voor scientologen vrijgegeven onder de titel van Lezingen van de Professionele Cursus in Phoenix, werden al gauw befaamd als de Phoenix Lezingen.

Hier hebben we dus de Samenvatting van Scientology, de hele essentie waar het onderwerp op rust, waaronder ook de uitvoerige uiteenzetting over deze religie en haar erfgoed. Vandaar dat dit de voornaamste lezingenserie over Scientology zelf is.

Deze lezingen, zo definitief en onsterfelijk als ze zijn, staan bekend als een historische mijlpaal en bevatten de grondslagen, de axioma’s en waarheden waardoor voor het eerst de mogelijkheid werd geschapen om vrij te komen van de eindeloze spiraal van geboorte en dood.