Gedachte, Emotie en Inspanning

GEDACHTE, EMOTIE EN INSPANNING

Met de codificatie van de Axioma’s kwamen de middelen om belangrijke punten in een case aan te pakken waarmee alle aberratie ontrafeld kon worden. Basispostulaten, Primaire Gedachte, Oorzaak en Effect, en hun effect op alles van geheugen en verantwoordelijkheid, tot de eigen rol van de persoon om engrammen van kracht te voorzien – deze zaken worden alleen behandeld in deze serie. Hier staat ook de meest volledige beschrijving van de Service Facsimile–en waarom de oplossing daarvan iemands zelf opgelegde onvermogen verwijdert.

Lees Meer

Met de codificatie van de Axioma’s kwamen de middelen om belangrijke punten in een case aan te pakken waarmee alle aberratie ontrafeld kon worden. Basispostulaten, Primaire Gedachte, Oorzaak en Effect, en hun effect op alles van geheugen en verantwoordelijkheid, tot de eigen rol van de persoon om engrammen van kracht te voorzien – deze zaken worden alleen behandeld in deze serie. Hier staat ook de meest volledige beschrijving van de Service Facsimile–en waarom de oplossing daarvan iemands zelf opgelegde onvermogen verwijdert.

Lees Meer

koop
€370
Aantal
Taal
Gratis verzending Kom nu in aanmerking voor gratis verzending.
In voorraad
Binnen 24 uur verzonden
Vorm:
Compact Disc
Lezingen:
21

MEER OVER GEDACHTE, EMOTIE EN INSPANNING

“Met andere woorden, iemand kan op elk moment uit vrije wil onverwachts zeggen: ‘Ik zal zijn’. Ik ben er zeker van dat er hier maar weinig mensen zijn, die nog nooit hebben ervaren dat ze volledig uiteen getrokken en in elkaar geslagen waren en door het leven vertrapt zijn en daar ook nog de voetsporen van bij zich dragen en ook nog eens lange tijd ziek zijn geweest, en dan opeens, zonder dat er enige redenen zijn die daar ook maar iets mee te maken hebben, die dan onverwachts zeggen: ‘Wel, ik zal zijn’. En dan zijn ze opeens niet ziek meer en dan beginnen ze effectief te worden en dan beginnen ze dingen voor elkaar te krijgen en in het algemeen vooruit te gaan. Fantastisch.– L. Ron Hubbard

In het najaar van 1951 werd de wereld opgeschrikt door een nieuwe oorlog, nu in Korea. Zowel de Verenigde Staten als China hadden zich in het strijdperk begeven en het conflict dreigde verder uit de hand te lopen. De koppen in de Amerikaanse kranten spoorden het volk aan om zich op te maken voor een ophanden zijnde Russische aanval. De Mens werd blootgesteld aan krachten die zijn controle te boven gingen.

Ondertussen diende er zich nog een ander soort aardverschuiving aan – eentje die de eeuwige opvatting van “de Mens als slachtoffer” radicaal zou veranderen. Het epicentrum ervan lag in Wichita, Kansas, en wel op 211 Douglas Street, dat het bedrijvige middelpunt was van een groeiende en levendige Dianetics beweging.

Uit alle hoeken van de Verenigde Staten arriveerden studenten om getraind te worden in auditing en om L. Ron Hubbard’s populaire, wekelijks gegeven lezingen bij te wonen. Daarin werden de resultaten van zijn voortdurende research uit de doeken gedaan, die in de 17 maanden sinds de publicatie van Dianetics zelfs nog meer geheimen van het menselijk verstand hadden ontsluierd.

In oktober ontmaskerde Ron deze geheimen, gesystematiseerd in de vorm van de Logica’s en Axioma’s, tijdens een conferentie van auditors die speciaal voor dit doel was belegd. In een reeks van 10 lezingen, De Logica’s en Axioma’s, legde hij niet alleen alle hieraan voorafgaande ontdekkingen uit, maar gaf hij een duidelijke, nieuwe richting aan van wat er komen ging. Onder Dhr Hubbard’s doorbraken bevond zich namelijk één bepaalde factor, die boven alle andere uitsteeg: ZELFDETERMINISME.

Derhalve was de Mens niet langer een blad dat was overgeleverd was aan de nukken van de wind. Omdat uit de Axioma’s het klinkende, onverbloemde feit naar voren kwam, dat een wezen slechts geaberreerd raakte als hij dat zelf toestond.

Aldus ontstond er een hele nieuwe dimensie voor het aanpakken van cases. Want hoewel de stimulus-respons-mechanismen van INSPANNING reeds in Dianetics waren onderzocht en de complexiteiten van EMOTIE al in De Wetenschap van het Voortbestaan in kaart waren gebracht, kwam er één factor aan het licht die ten grondslag lag aan beide en die aberratie op zijn plaats hield, te weten: GEDACHTE.

Om alle drie de punten GEDACHTE, EMOTIE en INSPANNING tegelijk aan te pakken, ontwikkelde Dhr Hubbard de “Vijftien Handelingen” van Gevorderde Procedure en publiceerde hij zijn volledige bevindingen hierover in november in een nieuw boek dat Gevorderde Procedure en Axioma’s heette.

Hij kondigde tevens een Professionele Cursus aan, waarin hij instructies zou geven over de toepassing van alles wat in die tekst vermeld werd, en die later die maand gegeven zou worden. Deelnemers werden verzocht zich persoonlijk aan te melden bij de Stichting in Wichita – en deden dat massaal. Aldus gingen de Professionele Cursus en de 11 lezingen die de Gedachte, Emotie en Inspanning serie vormden, van start.

Een van de voornaamste doorbraken die L. Ron Hubbard onthulde was de oorspronkelijke en meest volledige definitie en beschrijving van de SERVICE FACSIMILE, waarbij hij tot in detail inging op de mechanismen waarmee een wezen zijn eigen ziekten en belemmeringen postuleert. Hier werden het hoe en waarom van deze dramatisatie uitgelegd en alles wat erachter schuilging – van POSTULATEN en PRIMAIRE GEDACHTE tot de anatomie van GELOOF en de weg naar VOLLEDIGE VERANTWOORDELIJKHEID.

Om het kort samen te vatten, hier vind je de complete evolutie van de systematisatie van de Logica’s en de Axioma’s (De Logica’s en Axioma’s lezingen) tot aan de technieken van de Gevorderde Procedure waarmee de doorbraken van deze axioma’s toegepast worden (het boek Gevorderde Procedure en Axioma’s), tot aan de Professionele Cursus die de instructies herbergt voor hun volledige gebruik en toepassing (de Gedachte, Emotie en Inspanning lezingen).

Hier treffen we dus de doorbraken aan die het keerpunt vormden van Dianetics naar Scientology en van EFFECT naar OORZAAK.