Universumprocessen Congres

UNIVERSUMPROCESSEN CONGRES

Dhr. Hubbard had opnieuw een mijlpaal bereikt in Phoenix, Arizona. In het bijzonder, Duplicatie, en haar rol in de bekwaamheid van de preclear om te als-issen en te exterioriseren, alsook de bekwaamheid van de auditor om dat resultaat te bereiken. Hier is het Congres waar L. Ron Hubbard Procedure 30 onthulde, bestaande uit drie baanbrekende processen: de spoedig legendarische Openingsprocedure door Duplicatie, Problemen en Oplossingen en het Schenken van Zijndheid.Maar de deelnemers aan het Congres kregen veel meer dan alleen een beschrijving, want het was Dhr. Hubbard zelf die de processen aan de groep gaf. Wat de verbazingwekkende resultaten ook moge zijn, het grotere verhaal moest nog komen. Een: met technologie om elke case te bereiken, publicatie van het eerste Groepsauditor’s Handboek en groepsauditing als steunpilaar van Scientology. Als tweede, de doorbraken van Duplicatie, die resulteerden in processen om iemands reactieve verstand te overwinnen. En tenslotte, de bliksemsnelle vooruitgang naar de volledige codificatie van de technologie van dit tijdperk van ontwikkeling naar torenhoge bekwaamheid van een thetan. Binnen enkele maanden had L. Ron Hubbard niet alleen de Axioma’s van Scientology gecodificeerd, maar had hij processen ontwikkeld uit de kern van die Axioma’s, die de onderste laag van cases kraakten en reikten naar de verwezenlijking van exterieure OT bekwaamheid. Dit is het Congres dat de bekwaamheden van theta overbrugt in Scientology 8-8008 naar de staat van OT en Het Ontwikkelen van Menselijke Vermogens.

Lees Meer

Dhr. Hubbard had opnieuw een mijlpaal bereikt in Phoenix, Arizona. In het bijzonder, Duplicatie, en haar rol in de bekwaamheid van de preclear om te als-issen en te exterioriseren, alsook de bekwaamheid van de auditor om dat resultaat te bereiken. Hier is het Congres waar L. Ron Hubbard Procedure 30 onthulde, bestaande uit drie baanbrekende processen: de spoedig legendarische Openingsprocedure door Duplicatie, Problemen en Oplossingen en het Schenken van Zijndheid.Maar de deelnemers aan het Congres kregen veel meer dan alleen een beschrijving, want het was Dhr. Hubbard zelf die de processen aan de groep gaf. Wat de verbazingwekkende resultaten ook moge zijn, het grotere verhaal moest nog komen. Een: met technologie om elke case te bereiken, publicatie van het eerste Groepsauditor’s Handboek en groepsauditing als steunpilaar van Scientology. Als tweede, de doorbraken van Duplicatie, die resulteerden in processen om iemands reactieve verstand te overwinnen. En tenslotte, de bliksemsnelle vooruitgang naar de volledige codificatie van de technologie van dit tijdperk van ontwikkeling naar torenhoge bekwaamheid van een thetan. Binnen enkele maanden had L. Ron Hubbard niet alleen de Axioma’s van Scientology gecodificeerd, maar had hij processen ontwikkeld uit de kern van die Axioma’s, die de onderste laag van cases kraakten en reikten naar de verwezenlijking van exterieure OT bekwaamheid. Dit is het Congres dat de bekwaamheden van theta overbrugt in Scientology 8-8008 naar de staat van OT en Het Ontwikkelen van Menselijke Vermogens.

Lees Meer

koop
€190
Aantal
Taal
Gratis verzending Kom nu in aanmerking voor gratis verzending.
In voorraad
Binnen 24 uur verzonden
Vorm:
Compact Disc
Lezingen:
14

MEER OVER UNIVERSUMPROCESSEN CONGRES

Wanneer iemand het in het leven erg moeilijk heeft, dan komt dat omdat hij geen duplicatie tot stand kan brengen en hij zelf geen duplicatie kan tolereren. Hij kan, met andere woorden, zelf geen oorzaak zijn en hij durft niet het effect te zijn van de oorzaak van iemand anders.– L. Ron Hubbard

Het verhaal begon achttien maanden eerder. Nadat hij de potentiële krachten en bekwaamheden van een wezen in zijn oorspronkelijke staat in kaart had gebracht – Theta Clear – publiceerde L. Ron Hubbard zijn bevindingen en technologie in Scientology 8-8008, het boek behorende bij de legendarische Philadelphia Doctoraat Cursus.En hoewel die ontdekkingen Scientology naar een nieuw niveau hadden gebracht, was de belangrijkheid daarvan zo groot dat ze de springplank naar het uiteindelijke doel vormden. Want nu hij daadwerkelijk een wezen vrij kon maken, zag hij het als zijn taak om die vaardigheid in de handen van iedere auditor te plaatsen – zodat alle wezens vrij gemaakt konden worden.

Daarom organiseerde hij in september van 1953 het Eerste Internationale Congres van Dianetici en Scientologen, waarin voor het eerst exteriorisatietechnieken op grote schaal bekend werden gemaakt. Tijdens dat congres werd ook een nieuw auditingcentrum in Camden, New Jersey, aangekondigd – een centrum dat hij veelbetekenend als een “onderzoekscentrum” beschreef. Want niet alleen zou het als het centrum dienst doen voor het auditeren van de lastigste cases, daarin zou ook een geheel nieuw programma worden gelanceerd:

“Dit onderzoekscentrum zal dus zo nu en dan, uiterst, uiterst gevorderde training leveren, en zal praktijkgerichte training leveren. Dat is uiterst gevorderde training, en geen basistraining.”

Hoewel hij oorspronkelijk de Camden Indoctrinatie Cursus was genoemd, werd hij al snel bekend als de 1e Theorie en Onderzoekscursus voor Gevorderden (ACC). In tegenstelling tot de Professionele Auditortraining die reeds op drie continenten werd geleverd, was volledige certificering als Professionele Auditor het minimale vereiste om toegelaten te worden tot de Theorie en Onderzoekscursus van L. Ron Hubbard. Maar zelfs dan nog moest er een speciale uitnodiging volgen – de plaatsen waren gereserveerd voor slechts de allerbeste auditors.

Zo begon zijn volgende onderzoeksfase. Het doel was de procedures te ontwikkelen en te verfijnen zodat praktisch iedere auditor iedere case kon kraken om exterieure bekwaamheden bij die case te bewerkstelligen. Om dat te bereiken ontwikkelde Dhr. Hubbard processen, testte ze rechtstreeks op preclears en gaf ze vervolgens aan auditors om op preclears toe te passen. Door toezicht te houden op die auditors kon hij de toepassing door hen in de praktijk volgen, hun moeilijkheden lokaliseren en – nog geheel afgezien van het feit dat hij zo processen kon verfijnen om ze nog eenvoudiger te maken – kon hij nog andere trainingsprocedures ontwikkelen om de auditorvaardigheid te perfectioneren.

Dat was het verhaal van het onderzoek van L. Ron Hubbard en de ontwikkelingen die volgden in de daaropvolgende twaalf maanden. Meteen nadat auditors na zes weken intensieve training op de Theorie en Onderzoekscursus voor Gevorderden hun certificaat hadden gehaald, begon Ron de volgende groep studenten training te geven. En zo volgden ze elkaar op – de 2e Theorie en Onderzoekscursus voor Gevorderden, 3e Theorie en Onderzoekscursus voor Gevorderden, de een na de ander. Hij trainde auditor na auditor, ontwikkelde proces na proces en gaf lezing na lezing – binnen een jaar waren er meer dan 500 opnamen gemaakt van het onderzoek en de ontdekkingen die dag na dag plaatsvonden.

Organisatorisch gezien was de expansie zo groot dat hij alweer een nieuw trainingshoofdkwartier in Phoenix, Arizona had geopend. Maar waar het echt op aankwam, was technische expansie. Want iedere nieuwe vooruitgang leek zowel de snelheid als het aantal doorbraken te doen toenemen. En dat in combinatie met het afstuderen van auditors – die vervolgens in hun woonplaatsen de resultaten verkondigden – was er de oorzaak van dat tegen de zomer van 1954 de verzoeken en eisen van het publiek voor een nieuw congres van L. Ron Hubbard hun hoogtepunt bereikten.

De timing had niet beter kunnen zijn. Want in plaats van slechts een doorbraak, had hij opnieuw een mijlpaal bereikt waardoor niets meer hetzelfde zou zijn. Met name de rol van duplicatie bij het vermogen van de preclear om te Als-issen en te exterioriseren. En net zo belangrijk, de rol van duplicatie met betrekking tot de vaardigheid van een auditor bij het toepassen van processen dat tot hetzelfde resulteerde bij hun preclears. Dat vormde het decor voor alles wat hij zou gaan onthullen op het Universumprocessen Congres.

De plaats was Phoenix, Arizona, waar scientologen uit de hele wereld bijeenkwamen en samendromden in het Phoenix Theater op de hoek van Central en McDowell. En toen Dhr. Hubbard de eerste lezing begon, hoorden de bezoekers niet alleen over de universele toepassing van duplicatie op alle auditing, maar ook wat hij voorts onthulde als Procedure 30.Maar de congresgangers zouden veel meer te horen krijgen dan slechts een beschrijving van die procedures. Ze zouden die weldra gaan ervaren, aangezien Dhr. Hubbard die doorbraken voor de allereerste keer op groepen auditeerde. Openingsprocedure door Duplicatie op alle bezoekers was slechts het begin en hij vervolgde dat met de rest van Procedure 30 – Problemen en Oplossingen, Schenken van Zijndheid en zelfs enkele experimentele exteriorisatieprocessen.

Maar niettegenstaande de opgetogenheid van de bezoekers, ligt het grotere verhaal besloten in datgene wat volgde na dat congres. Want dit betekende een keerpunt met waarlijk universele gevolgen:

  • Ten eerste, met technologie die iedere case kon bereiken, de publicatie van het eerste Handboek voor Groepsauditors en groepsauditing als een steunpilaar in Scientology.
  • Ten tweede, met de doorbraken van duplicatie – de fundamentele technologie die er niet alleen voor zorgt dat alle auditing werkt, maar wat resulteerde in processen om iemands reactieve verstand te laten verdwijnen.
  • En tenslotte, de bliksemsnelle vordering naar de volledige vastlegging van de technologie van dat ontwikkelingstijdperk en naar de piek van het vermogen van een thetan. Want binnen enkele maanden had L. Ron Hubbard niet alleen de Axioma’s van Scientology vastgelegd, maar ook processen die uit de kern van die Axioma’s voortkwamen – processen die zowel de allerlaagste cases kraakten als bij de allerhoogste cases exterieure OT-vermogens bewerkstelligden.

Hier is dus het congres dat een brug vormt tussen de theta-vermogens in Scientology 8-8008 en de staat van OT en Het Ontwikkelen van Menselijke Vermogens.