DE SCIENTOLOGY PRINCIPES VAN WELVAART

Door deze fundamentele Scientology principes te begrijpen en te gebruiken, kun je met zekerheid overvloed bereiken.

Wil je een volledig en gelukkig leven leiden en vrij zijn? Een grotere overvloed maakt het leven minder gestrest en geeft meer voldoening. Maar hoe bereik je dat? De antwoorden liggen in fundamentele natuurwetten, en de cursus Scientology Principes van Welvaart geeft je de wetten die het mogelijk maken om welvarend te zijn, wat je dan in staat stelt om persoonlijk succesvol te zijn. Jouw voortbestaan is belangrijk voor jezelf en voor degenen die van jou afhankelijk zijn. Het hebben en toepassen van de grondbeginselen van welvaart zal jou helpen diegenen waar je het meest om geeft, te helpen.

Op deze cursus zul je de volgende dingen leren:

  • Hoe je geld echt kunt begrijpen zodat je daardoor je aandacht eindelijk op belangrijkere zaken kunt richten.
  • Wat economie is.
  • Het onderwerp ‘uitwisseling’ en hoe dat je gemoedstoestand en welvaart beïnvloedt.
  • De vier factoren die je moet weten om te winnen.

Wanneer je de grondbeginselen begrijpt en de middelen die je in deze cursus zult leren gebruikt, kun je volledige controle over je huidige en toekomstige welvaart krijgen.

“Iemand denkt misschien dat zijn salaris van een of andere mysterieuze plaats vandaan wordt gehaald. Dat is dus niet het geval. Het komt voort uit zijn eigen persoonlijke productie.”

– L. Ron Hubbard

Deze cursus heeft beslist een grote verwarring in het onderwerp economie opgehelderd. Die vormde een grote barrière en verhinderde me om succes te hebben. Ik begreep het gewoon niet en omdat ik het niet begreep, kon ik het ook niet onder ogen zien. Ik voel dat ik als een slaaf in die verwarring geleefd heb en nu is deze verwarring ontdaan van zijn kracht. Het is heel bevrijdend. Ik zie de dingen nu veel helderder, en ik heb veel vertrouwen dat ik de levensstandaard kan bereiken waar ik altijd naar heb verlangd.” – E.K.

Het is zo’n opluchting om te weten hoe ik mijn zaak met specifieke hulpmiddelen kan laten groeien. Om te weten dat mijn effectieve productie en het leveren van goede kwaliteit, gecombineerd met een opgewekte houding en een slim gebruik van resources, me zullen helpen om succes te hebben, brengt het grote plaatje in beeld. Ik heb nu plannen die ik kan gaan uitvoeren om te zorgen dat het in alle opzichten goed met me gaat, en niet alleen om me ternauwernood ‘staande te houden’.” – V.J.

Cursussen ter Verbetering van het Leven: samengesteld voor eenvoudig, effectief begrip

Cursussen ter Verbetering van het Leven worden bestudeerd met behulp van iets wat in Scientology is ontwikkeld en dat een ‘aftekenblad’ wordt genoemd. Iedere stap van de cursus wordt in volgorde vermeld en zodra een stap voltooid is, vink je die af. Daardoor kan iedere student op zijn eigen optimale snelheid studeren.

Duur van de cursus is 4 dagen in deeltijd.

Schrijf je in voor cursus De Scientology Principes van Welvaart
SCIENTOLOGY CURSUSSEN WORDEN DAGELIJKS AANGEBODEN

Je dichtstbijzijnde Scientology organisatie