De Stichting voor Effectief Onderwijs

BRENGT GELETTERDHEID EN ONDERWIJS TOT STAND

Applied Scholastics Internationaal is een seculiere non-profit organisatie die het probleem van geletterdheid rechtstreeks benadert door de ontdekkingen L. Ron Hubbard op het gebied van onderwijs en geletterdheid overal beschikbaar te maken.

L. Ron Hubbard zag in welke nadelige gevolgen de achteruitgang van het onderwijs en het niveau van geletterdheid voor de samenleving had en merkte op dat iemand met slecht onderwijs bijna geen kans heeft op de arbeidsmarkt en zijn toevlucht neemt tot criminaliteit en drugs. Daarom onderwierp hij het onderwerp studie aan een onderzoek en isoleerde de exacte oorzaken voor het succes of het tekortschieten van een activiteit of studie.

Zijn ontdekkingen op het gebied van onderwijs waren zo essentieel dat hij ze iedereen beschikbaar stelde.

Applied Scholastics wijdt zich al meer dan veertig jaar aan het internationaal beschikbaar maken van deze oplossingen om te leren en geletterdheid te verkrijgen.

Applied Scholastics is een volledig onafhankelijke, seculiere organisatie gesteund door de Scientology Kerk en door scientoloogen die toegewijd zijn aan het verhogen van onderwijsmaatstaven in de hele wereld. Applied Scholastics erkent dat de wereld op een dag door onze kinderen zal worden geërfd en dat hun vermogen om deze maatschappij voort te zetten afhangt van hoe goed ze zijn opgeleid.

Zorgen voor kwalitatief goed onderwijs voor studenten van vandaag om een betere toekomst voor iedereen te garanderen, is de missie van Applied Scholastics.