HET STELLEN EN VERWEZENLIJKEN VAN JE DOELEN

Wanneer je de grondbeginselen van Scientology kent over het stellen en verwezenlijken van doelen, kun je zelfs je stoutste dromen waarmaken.

Zonder doelen en ambities kun je je in het leven verloren voelen. Mensen die er niet actief aan werken om een doel te bereiken, zijn ongelukkig. Ze zijn onderworpen aan alle stress van het moderne leven. Toch komt het maar al te vaak voor dat mensen doelen stellen en, hoewel ze er moeite voor doen, er niet in slagen deze te bereiken. Hoe komt dat? Wat is de oplossing?

De cursus Het Stellen en Verwezenlijken van je Doelen beantwoordt deze vragen. Daarin zie je hoe je een doel kunt stellen en krijg je de precieze stappen om dat doel te verwezenlijken.

Op deze cursus zul je de volgende dingen leren:

  • De baanbrekende ontdekking van de Bestuurlijke Schaal: een geleidelijke schaal, gebaseerd op natuurwetten, die je toont hoe je doelen, doelstellingen en plannen moet formuleren.
  • Waarom mensen soms hard werken om een doel te bereiken, maar geen vooruitgang maken om het te bereiken – en hoe je dit kunt veranderen.
  • Hoe je een plan kunt onderverdelen in korte, doenbare stappen om de doelen die je gezet hebt te bereiken – ongeacht hoe groot ze misschien zijn.

Met de hulpmiddelen die je in deze cursus zult leren, kun je doelen formuleren, plannen en bereiken die voorheen slechts een droom waren.

“Veiligheid is geen statisch iets. Veiligheid schuilt in het vertrouwen dat iemand heeft dat hij zijn doelen kan bereiken en natuurlijk ook in het hebben van doelen om te bereiken.”

– L. Ron Hubbard

Dit was een geweldige cursus. Vroeger was het wat mijn doelen betrof altijd onvoorspelbaar, zonder dat ik begreep waarom. Nu, nadat ik deze cursus gedaan heb, kan ik terugkijken en precies zien wat er gebeurde. Ik weet nu ook hoe ik dingen in mijn leven aan de gang kan houden tijdens de huidige opleving die ik ervaar. Mijn doelen zijn nog nooit zo duidelijk geweest en zo gemakkelijk om te bereiken.” – S.D.

Door deze cursus zijn mij zoveel dingen duidelijk geworden. De technologie was een doorbraak, omdat de doelen en de manier waarop ik in het verleden dingen wilde hebben, ver weg lagen en onbereikbaar waren. Nu heb ik een echte, eenvoudige technologie om te creëren wat ik maar wil.” – V.J.

Ik voel me eigenlijk een beetje stom over de manier waarop ik het leven tot nu toe heb aangepakt. Eigenlijk is het niet zo moeilijk om controle over mijn leven te krijgen en om welk doel dan ook te bereiken. Deze cursus helderde dit overduidelijk op. Nu is het tijd om door te stoten en het te gebruiken.” – R.S.

Cursussen ter Verbetering van het Leven: samengesteld voor eenvoudig, effectief begrip

Cursussen ter Verbetering van het Leven worden bestudeerd met behulp van iets wat in Scientology is ontwikkeld en dat een ‘aftekenblad’ wordt genoemd. Iedere stap van de cursus wordt in volgorde vermeld en zodra een stap voltooid is, vink je die af. Daardoor kan iedere student op zijn eigen optimale snelheid studeren.

Duur van de cursus is 4 dagen in deeltijd.

Schrijf je in voor de cursus Het Stellen en Verwezenlijken van je Doelen
SCIENTOLOGY CURSUSSEN WORDEN DAGELIJKS AANGEBODEN

Je dichtstbijzijnde Scientology organisatie