EDUCATIEVE CAMPAGNE
INFORMATIE OVER HET MISBRUIK IN DE PSYCHIATRIE

Het hoofdkantoor van Citizens Commission on Human Rights in Los Angeles herbergt een museum over de geschiedenis van de psychiatrische wreedheden, van haar oudste martelmethoden tot aan de hedendaagse gedwongen opsluitingen en bewustzijnsveranderende medicatie. Het museum wordt onder andere bezocht door professionals in de verpleegkunde, farmacie, medicijnen en rechtspleging, alsook voorstanders van mensen- en burgerrechten. Verschillende universiteiten hebben het CCHR museum nu officieel opgenomen als extra lesplan voor hun studenten.


“Ere wie ere toekomt. Ter ere van hun 40-jarige bestaan, betuigen wij onze grote erkenning vanwege de nog nooit vertoonde strijd van CCHR tegen het misbruik binnen de psychiatrie, haar bescherming tegen wanpraktijken van kinderen en het aanmoedigen van het humanitaire werk van CCHR.” –Huis van Afgevaardigden, Mexico

“In erkenning van jullie onvermoeibare en moedige werk teneinde de samenleving te verbeteren en inspanningen mensenrechtenschendingen aan de kaak te stellen, wil ik jullie langs deze weg heel veel succes toewensen in de voltooiing van die acties.” —State Assembly Member, Californië

“De meeste mensen hebben al een bepaald gevoel dat er iets niet klopt en door deze tentoonstelling te gaan, krijgen ze de bevestiging dat dat gevoel terecht was.” —Onderwijsdecaan Charter College, Californië, VS

“CCHR is behulpzaam geweest in de rechtsbescherming van ouders en kinderen binnen de geestelijke gezondheidszorg.”

“CCHR is behulpzaam geweest in de rechtsbescherming van ouders en kinderen binnen de geestelijke gezondheidszorg – maar met name in het garanderen van het patiëntenrecht als de beste bescherming tegen een overhaaste diagnose en onnodige behandeling.” —VS Congreslid, Oklahoma

“CCHR gaat de bescherming van mensen aan, spreekt met de slachtoffers, helpt ze en maakt hun verhaal bekend.” –Klinisch Psycholoog, Denemarken

“Deze CCHR presentaties zijn zo indrukwekkend dat studenten in mijn klas van 19, 20 en 21 jaar hun ervaringen wilden bespreken. Je zou denken dat dit iets persoonlijks en privé is. In plaats daarvan staken velen ervan hun hand op.” —Professor van Educatie, Universiteit van Florida

MEER DAN
700
DUIZEND
BEZOEKERS HEBBEN DE
MOBIELE TENTOONSTELLINGEN
VAN
CCHR
BEZOCHT

“Mijn felicitaties gaan uit naar CCHR voor hun uitmuntende bijdrage gedurende de afgelopen 40 jaar in hun niet aflatende strijd om mensenrechten op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg bekend te maken en te beschermen.” –Mexico, Huis van Afgevaardigden, Commissie voor de Bescherming van Kwetsbare Groepen en Gelijkheid.

“Godzijdank dat CCHR er is. Wie stelt er anders zoiets samen voor mensen die eindelijk wakker worden en zeggen: ‘Ik heb hulp nodig, waar kan ik die krijgen?’” —Medeoprichter van een Natuurvoedingsbedrijf, Verenigde Staten

“Het museum verandert daadwerkelijk je leven. Je hebt geen idee wat je overkomt als je dit ziet. Je kunt hier niet zomaar wat rondwandelen zonder geëmotioneerd te raken.” —Muziekproducent, Zuid-Afrika

Om het besef van psychiatrische wreedheden en misbruik te verhogen, ondersteunt Citizens Commission on Human Rights via hun wereldwijde campagne 12 indrukwekkende mobiele tentoonstellingen.

Deze tentoonstellingen zijn gebaseerd op het permanente museum in het hoofdkantoor van CCHR in Los Angeles, welke een weergave vormt van de psychiatrische wreedheden uit het verleden en het heden, laat het op winst beluste samenwerkingsverband tussen de psychiatrie en de farmaceutische bedrijven zien en illustreert het psychiatrische verband waardoor miljoenen mensen wereldwijd aan psychotrope middelen verslaafd zijn.

De tentoonstellingen bevat multimediapanelen die documentaires in 17 talen laten zien. De mobiele musea worden opgezet in de buurt van juridische centra en andere belangrijke plekken in de steden van de Verenigde Staten en Noord- en Zuid-Amerika, Europa, Zuid-Afrika, Azië, Australië en Nieuw-Zeeland. De tentoonstelling wordt aan de locatie aangepast waarbij ze zich op specifieke lokale psychiatrische misbruik richt en wordt door duizenden overheidsfunctionarissen, medici en publiek bezocht.

“We willen Citizens Commission on Human Rights aanbevelen vanwege hun tentoonstelling over ‘Geruïneerde Levens: Psychiatrie Ontmaskerd’. De tentoonstelling gaf veel kennis aan zowel huidig als toekomstig personeel.” —Algemeen Directeur, International Institute of Justice, Rusland

“CCHR is een groep van zeer gedreven en toegewijde personen. De personen die zich hiermee bezighouden moeten wel van een bepaald kaliber zijn want je maag draait soms bij het zien van dit materiaal om.” —Parlementslid Zuid-Afrika

“CCHR is een schitterend voorbeeld van wat mensen in een vrije maatschappij kunnen bereiken. Door onophoudelijke acties, effectieve voorlichting en belangenbehartiging, heeft CCHR dringend noodzakelijke hervormingen in de gezondheidszorg bewerkstelligd die onze maatschappij en ons land een betere plek maken. ” —Congreslid van de VS, Indiana

TRANSPARANTIEWET IN FRANKRIJK

FRANKRIJK

Het gebruik van psychotrope middelen in Frankrijk is het hoogst in Europa en het probleem bestaat uit een ernstige belangenverstrengeling tussen de toezichthouders op medicijnen en farmaceutische bedrijven. Dit vormt het werkterrein van Citizens Commission on Human Rights Frankrijk om hier verandering in aan te brengen. Het resultaat: een wet om de transparantie op toezicht op medicijnen te versterken waarbij iedereen bij het Ministerie van Volksgezondheid melding moet maken van enige belangenverstrengeling.

Konden eerder alleen artsen dit soort nadelige reacties melden, met deze wet kan iedereen de nadelige reacties op medicijnen aan het Ministerie van Volksgezondheid melden.

“De Citizens Commission on Human Rights heeft het enorme aantal onvrijwillige psychiatrische opnames in elke regio van Frankrijk bekendgemaakt en aan mij gemeld. Ze hebben me ervan bewust gemaakt dat dit land toe is aan hervorming.” —Parlementslid, Frankrijk

AANTAL ZELFMOORDEN OMLAAG IN

JAPAN

Net zozeer als het gebruik van psychiatrische middelen toenam, zo nam ook het aantal zelfmoorden in Japan toe.

De harde cijfers – meer dan 30.000 per jaar. CCHR organiseerde een campagne om mensen bewust te maken van deze overeenkomst. Daarnaast diende CCHR een klacht in bij het Ministerie van Volksgezondheid. Dit leidde in Japan tot de eerste gepubliceerde waarschuwingen over psychiatrische middelen en maakte dat de verkoop van antidepressiva afnam. In 2012 was het aantal zelfmoorden onder de 30.000 gezakt en in 2013 nam het aantal zelfs nog verder af, iets wat in 15 jaar niet meer was gebeurd.

Dit was niet het enige wat er in Japan veranderde; er werd een meldingspunt geopend waar iedereen zijn klachten kon indienen; een wet die kinderen en ouderen tegen psychiatrisch misbruik beschermt en de meldplicht van elke vorm van psychiatrische misdrijven.

“CCHR is een stabiele kracht geweest om het drogeren van kinderen in Japan op grote schaal bekend te maken. Als het gaat om de bescherming van onze kinderen, vormt zij een krachtige spreekbuis.” —ParlementslidJapan