Maria, de vriendelijke heks, maakt een griezelige reis door een angstaanjagend en leuk terrein! Ze brouwt misschien iets in haar griezelige ketel, maar dat is niet iets om je zorgen over te maken. Haar ‘harder poken, harder stoken; laaien, vuurgloed, ketel koken’ is niet griezelig – het is leuk!

De Drijfveren van het Bestaan is een van de 19 gratis online Scientology cursussen gebaseerd op de principes van Het Scientology Handboek.

Scientologists @life laat Scientologists uit de hele wereld zien en hoe goed het in hun leven gaat: persoonlijk, beroepsmatig en spiritueel.