Als trick-or-treaters ook maar in de buurt van het afschrikwekkende spookhuis van Gage komen, staat er hen iets angstaanjagends te wachten! Gage heeft monsters, spoken en meer skeletten dan je je kunt voorstellen!

De Drijfveren van het Bestaan is een van de 19 gratis online Scientology cursussen gebaseerd op de principes van Het Scientology Handboek.

Scientologists @life laat Scientologists uit de hele wereld zien en hoe goed het in hun leven gaat: persoonlijk, beroepsmatig en spiritueel.