ZONDAGSDIENST

De Zondagsdienst is een gelegenheid waar de religieuze gemeenschap bijeenkomt en waar waarheden worden verkondigd waar parochianen en bezoekers iets mee kunnen om hun leven mee te verbeteren. Ieder mens is zijn eigen onsterfelijke ziel en door deel te nemen aan deze diensten kan hij iets van de waarheid van deze leefregel te weten komen. Dat is de boodschap van inspiratie en hoop waarmee een ieder na afloop van de Zondagsdienst weer naar huis gaat.

In de Scientology Kerk bestaat de Zondagdienst uit een lezing van het Credo van de Scientology Kerk, een leerrede die is gebaseerd op de geschriften van de oprichter van Scientology, L. Ron Hubbard, of voor het ten gehore brengen van een van zijn lezingen. De geestelijke levert ook Groepsauditing, een vorm van Scientology spirituele counseling, waaraan de hele gemeente deelneemt en aankondigingen van evenementen en programma's van de Kerk. Diensten worden altijd afgesloten met een gebed.

Het Credo van de Scientology Kerk

Elke zondagsdienst begint met het oplezen van het Credo van de Scientology Kerk. Dit document bevestigt de geestelijke doelstellingen van de Kerk, schetst de sociale missie van de Kerk en biedt leden de mogelijkheid om zich opnieuw aan de religie te wijden.

De Leerrede

Scientology stelt dat de mens zijn eigen spirituele toekomst bepaalt door gebruik te maken van de beginselen en gebruiken die zich in de Geschriften van de religie bevinden, en door zijn daden tegenover anderen en zijn naleving van de gedragsregels zoals verwoord in het Credo van de Scientology Kerk. Bijgevolg gaat de leerrede op zondag meestal over een onderwerp dat in verband staat met een belangrijk beginsel of een belangrijke bezigheid in Scientology en wordt onderzocht hoe dit valt toe te passen in het dagelijks leven. De uiteindelijke doel van de geestelijke is dat elk lid van de congregatie van de Kerk weer naar huis gaat met een hoger niveau van spiritueel bewustzijn als gevolg van de waarheden die hij tijdens de dienst heeft geleerd en met een beter begrip hoe die waarheden op zijn of haar leven kunnen worden toegepast.

Lezing van L. Ron Hubbard

Scientology is in de 20e eeuw ontstaan en is in zoverre uniek onder de grote religies van de wereld, omdat alles wat in de Geschriften staat waarheidsgetrouw is overgenomen van de oorspronkelijk geschreven of gesproken teksten. Deze woorden zijn precies bewaard gebleven zoals ze zijn opgeschreven of uitgesproken – en dat zal altijd zo zijn – dankzij de hedendaagse beschikbare technologie waardoor Scientologen ervan verzekerd zijn dat hun religie zuiver zal blijven en niet zal worden aangetast. De heer Hubbard heeft meer dan 3000 lezingen gegeven aan mensen over de hele wereld, waarin hij zijn ontdekkingen uit de doeken deed en de wegen die hij bij zijn research heeft bewandeld om die ontdekkingen te kunnen maken. Sommige hiervan gaan over geavanceerde concepten die gericht zijn op de ervaren scientoloog, maar veel van die lezingen gingen over de fundamenten van de religie en deze zijn geschikt voor een algemeen publiek. Vaak wordt een van deze lezingen uitgekozen om op de zondagsdienst ten gehore te worden gebracht.

Groepsauditing

Geestelijke begeleiding, beter bekend als auditing (van het Latijnse audire, "luisteren"), is de centrale religieuze praktijk in Scientology . Het is dus niet meer dan logisch dat auditing deel uitmaakt van elke zondagsdienst. De geestelijke treedt op als de auditor voor de groep en levert auditingdiensten die met name geschikt zijn voor groepen en die zijn afgestemd op de beoogde leerrede van de dag. Groepsprocessing (een andere term voor Groepsauditing) bestaat uit een opdracht of een reeks auditingopdrachten (die processen heten) waarmee iemands bewustzijn kan worden vergroot en ervoor zorgt dat hij in een betere communicatie komt met zijn omgeving. Het belangrijkste is dat deze processen iemand helpen zichzelf vrij te maken van nadelige materiële invloeden van het fysisch universum waardoor hij dus beter zijn eigen spirituele bewustzijn kan herwinnen.

Aankondigingen

Aangezien Scientologen actief bezig zijn om hun religie in de praktijk te brengen, waaronder het verwezenlijken van het doel van Scientology om van deze wereld een betere plaats voor alle mensen te maken, nemen veel deelnemers aan de zondagsdienst ook deel aan de dienstverlening aan de samenleving en aan liefdadigheidsactiviteiten waarvoor de Scientology Kerken vermaard zijn. Een deel van de taken van de geestelijke houdt daarom in, dat hij de leden op de hoogte houdt van dienstverleningsactiviteiten in de samenleving of van activiteiten waar de kerk aan deelneemt en om de leden van de congregatie te vragen hoe ze kunnen bijdragen aan deze activiteiten.

Gebed

De zondagsdienst wordt door de geestelijke afgesloten met het oplezen van het Gebed voor de totale vrijheid.