GELOOFSBELIJDENISSEN EN CODES BIJ SCIENTOLOGY
EEN INLEIDING

Mensen die een religie aanhangen worden met elkaar verbonden door geloofsbelijdenissen en codes.

Die Geloofsbelijdenissen geven uiting aan hun idealen, plichten, morele waarden en overtuigingen. Die liggen in het verlengde van de doeleinden van de religie en versterkt haar fundamentele leerstellingen.

De codes en het Credo van Scientology werden tijdens haar vormingsperiode in de vijftiger jaren door L. Ron Hubbard geschreven. Daarin werden de richtlijnen aangegeven voor het gebruik en expansie van Scientology en die dienen daar vandaag de dag nog steeds voor.

Tot deze geloofsbelijdenissen behoren codes voor de auditor, de supervisor, de manager en aanvullende codes aan de hand waarvan alle scientologen proberen te leven. Evenals dat voor Scientology zelf geldt, wordt de bruikbaarheid van deze principes door hun waarde bepaald. Scientologen houden zich aan deze voorschriften bij het toepassen van de Scientology technologie, in de omgang met anderen, en bij het besturen van hun groepen en het praktiseren van hun religie.