DE CODE VAN DE SUPERVISOR

Net zoals auditors een gedragscode moeten volgen, doet ook de supervisor dat in een Scientology cursuszaal. In tegenstelling tot veel traditionele cursuszalen, stellen cursussupervisors zich niet op als "autoriteiten" die hun studenten vertellen wat ze moeten denken, en geven ook hun eigen mening niet over het onderwerp. Daarentegen begeleiden ze studenten bij het zelf vinden van de antwoorden, in de Dianetics en Scientology materialen.

In de nu volgende code zet L. Ron Hubbard de meest belangrijke richtlijnen uiteen die de verzekering bieden dat de cursuszaal standaard en professioneel is, met maximaal voordeel voor de studenten. Deze code wordt gevolgd door supervisors in Scientology kerken over de hele wereld, waardoor een hoog niveau van training in de technologie wordt gegarandeerd.

1. De Supervisor mag nooit een gelegenheid voorbij laten gaan om een student naar de eigenlijke bron van Scientology gegevens te verwijzen.

2. De Supervisor behoort een fout van een student meedogenloos te invalideren en goede ARC te gebruiken terwijl hij dit doet.

3. De Supervisor moet altijd in goede ARC blijven met zijn studenten terwijl zij trainingsactiviteiten verrichten.

4. De supervisor moet te allen tijde een hoge tolerantie hebben ten aanzien van domheid van zijn studenten en moet bereid zijn elk misbegrepen gegeven zo vaak als nodig is te herhalen, zodat de student het gegeven begrijpt en de realiteit ervan ziet.

5. De Supervisor heeft geen case in zijn relatie met zijn studenten, en discussieert of praat niet met zijn studenten over zijn persoonlijke problemen.

6. De Supervisor moet altijd een bron zijn van goede controle en leiding voor zijn studenten.

7. De Supervisor moet elk onderdeel van Scientology in verband kunnen brengen met elk ander onderdeel en het beleven van het leven op de acht drijfveren.

8. De Supervisor moet in staat zijn iedere vraag van de student over Scientology te beantwoorden door hem naar de eigenlijke bron van de gegevens te verwijzen. Als een Supervisor een bepaalde vraag niet kan beantwoorden moet hij dat altijd zeggen; en de Supervisor moet het antwoord op de vraag bij de bron vinden en de student vertellen waar het antwoord te vinden is.

9. De Supervisor mag nooit tegen een student liegen, hem misleiden of verkeerde aanwijzingen geven ten aanzien van Scientology. Hij moet er altijd eerlijk over zijn tegen een student.

10. De Supervisor moet altijd het goede voorbeeld geven aan zijn studenten, zoals dingen goed demonstreren, er op tijd zijn en netjes gekleed gaan.

11. De Supervisor moet altijd volkomen bereid en in staat zijn om alles te doen wat hij zijn studenten vraagt te doen.

12. De Supervisor mag niet emotioneel betrokken raken bij zijn studenten, noch van het ene noch van het andere geslacht, wanneer die bij hem of haar in opleiding zijn.

13. Als een Supervisor een fout maakt, moet hij de student daarvan op de hoogte stellen en de fout meteen herstellen. Dit gegeven omvat alle fasen van training, demonstraties, lezingen, auditing, enz. Hij mag nooit het feit verbergen dat hij een fout heeft gemaakt.

14. De Supervisor mag nooit nalaten zijn studenten te prijzen wanneer zij dat verdiend hebben.

15. De Supervisor moet tot op zekere hoogte zijn pandeterminisme behouden ten aanzien van de relatie Supervisor-student.

16. Als een supervisor controle over zich laat uitoefenen, zich opdrachten laat geven of zich laat behandelen door een student voor demonstratie- of andere trainingsdoeleinden, dan moet hij de student altijd weer onder zijn controle terugbrengen.

17. De Supervisor moet gedurende sessies altijd de Auditor’s Code naleven en moet altijd de Code van een Scientoloog naleven.

18. De supervisor mag een student nooit zijn opinie geven over Scientology zonder nadrukkelijk te zeggen dat dit zijn opinie is; anders mag hij alleen naar beproefde en bewezen gegevens over Scientology verwijzen.

19. De Supervisor mag een student nooit gebruiken voor zijn eigen persoonlijke voordeel.

20. De Supervisor moet tegenover zijn studenten een stabiele terminal zijn die de weg wijst naar stabiele gegevens, die zelfverzekerd is maar niet dogmatisch of dictatoriaal.

21. De Supervisor moet altijd op de hoogte blijven van de meest recente Scientology gegevens en procedures en deze informatie aan zijn studenten communiceren.