Eiman is een en al glimlach terwijl hij de American Saint Hill Organization in loopt. Hij bestudeert de Phoenix Lezingen en leert “fantastische informatie” over exteriorisatie. Met andere woorden, hij krijgt het echte verhaal over het buiten je lichaam komen als spiritueel wezen!

De Fundamenten Boeken en Lezingen bevatten de samenvattingen van de doorbraken en conclusies tijdens het ontwikkelings- en onderzoekstraject van L. Ron Hubbard en vormen dus de fundering van de Scientology religie.

Scientologists @life laat Scientologists uit de hele wereld zien en hoe goed het in hun leven gaat: persoonlijk, beroepsmatig en spiritueel.