Mandy studeert in de American Saint Hill Organization. Terwijl ze langs de Boekwinkel loopt, kan ze het niet nalaten het boek dat ze momenteel bestudeert aan te bevelen. Ze zegt dat dat boek iedereen die de technologie toepast, kan helpen om condities in zijn leven te verbeteren.

De Fundamenten Boeken en Lezingen bevatten de samenvattingen van de doorbraken en conclusies tijdens het ontwikkelings- en onderzoekstraject van L. Ron Hubbard en vormen dus de fundering van de Scientology religie.

Scientologists @life laat Scientologists uit de hele wereld zien en hoe goed het in hun leven gaat: persoonlijk, beroepsmatig en spiritueel.