OVER HET PROGRAMMA

BIJLESPROGRAMMA’S MAKEN VAN LEERLINGEN DIE ACHTERLOPEN,
GOEDE LEERLINGEN

Naast een groot aantal bijlesgroepen over de hele wereld, bieden Applied Scholastics Studietechnologiecentra en docenten in de Verenigde Staten studiebegeleiding buiten schooltijd in 12 staten in het kader van het Supplemental Education Services (SES) Program (aanvullende dienstverlening voor opleiding). Binnen een jaar, hebben Applied Scholastics SES docenten meer dan 8500 bijlesuren geleverd in 50 scholen in 36 schooldistricten en het programma is gestaag uitgebreid sinds de lancering.

Het Applied Scholastics Achievement Program (ASAP) (Prestatieprogramma) is een uitgebreid inhaalprogramma dat van leerlingen die achterlopen, goede leerlingen maakt. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de tools van de Studietechnologie in een geïntegreerde aanpak die het niveau van een leerling vaststelt en hem of haar vanaf dat punt vooruit helpt.

Het Hollywood Education and Literacy Project (H.E.L.P.) (Onderwijs- en Geletterdheidsproject) begon in 1997 met één enkel centrum in Hollywood, Californië en is uitgegroeid tot een wereldwijd netwerk. Docenten worden uitgebreid getraind in het gebruik van Studietechnologie, en het H.E.L.P. studieprogramma is precies gemaakt om studenten van alle leeftijden en elk niveau van taalvaardigheid naar een hoger leerniveau te brengen.

Als erkenning voor zijn succesvolle mentor- en bijlesprogramma’s heeft H.E.L.P.’s Hollywood centrum financiering ontvangen van het State of Californië Youth Mentoring Initiative (Initiatief Studiebegeleiding Jongeren Californië). Hierdoor werd het centrum in staat gesteld hun diensten kosteloos aan jongeren en volwassenen van de gemeenschap te leveren.

Vrijwilligers voldoen aan een breed scala aan behoeften in de studiebegeleidings- en bijlescentra. Leerlingen worden geholpen met hun huiswerk, ongeletterde volwassenen leren lezen en schooluitvallers kunnen daarna wel een diploma behalen.

Applied Scholastics bijlesdocenten zijn ook actief en succesvol bij het onderwijs in het Engels als tweede taal voor duizenden studenten over de hele wereld in de afgelopen 15 jaar. In dorpen en steden in de Verenigde Staten, Europa en Azië zijn deze programma’s van Applied Scholastics uitgevoerd in buurthuizen, kerken, op de werkvloer, instellingen voor hoger onderwijs en lerarenopleidingen in het bijzonder.

Applied Scholastics opleidingscentra hebben de studietechnologie aan duizenden onderwezen, die op hun beurt leraren zijn geworden en de studietechnologie naar studenten in De Gambia, Ghana, Zimbabwe, Zuid-Afrika en elders in Afrika gebracht hebben.