INLEIDING

HET STOPPEN VAN DE ACHTERUITGANG VAN
NORMEN EN WAARDEN

Vandaag de dag worden we allemaal geconfronteerd met wijdverspreide tekenen van een toenemende morele crisis.

Intolerantie, raciale en etnische haat en misdrijven, waaronder genocide, tieren welig. De meeste conflicten worden aangewakkerd door religieuze, etnische of culturele verschillen.

Hebzucht – diefstallen in bedrijven en fraude door werknemers en consumenten vertegenwoordigen in totaal honderden miljarden euro’s. Amerikaanse bedrijven verliezen jaarlijks ongeveer 7 procent van hun omzet, oftewel 994 miljard dollar, door fraude.

73
PROCENT
van de Amerikanen
vindt dat de
MORELE
WAARDEN
achteruitgaan

Onzedelijkheid – pornografie is goed voor een derde van alle webpagina’s, waarbij kinderpornografie een van de snelst groeiende online activiteiten is. Tegenover elke twee dollar legitiem gekochte software staat er één dollar illegaal verkregen software. Ongeveer 70 procent van de Amerikaanse middelbare scholieren heeft bij examens bedrog gepleegd.

Criminaliteit – $ 600 miljard tot $ 1,6 biljoen wordt jaarlijks witgewassen door drugsdealers, wapenhandelaars en andere criminelen.

Drugsgebruik – zo’n 210 miljoen mensen gebruiken drugs.

Zelfrespect – elk jaar doen 10 à 20 miljoen mensen een poging tot zelfmoord, waarbij 1 miljoen mensen sterft.

Onverantwoordelijkheid voor het milieu – de toename van natuurrampen met 400 procent sinds de jaren ’80 is toe te schrijven aan weer-gerelateerde incidenten als gevolg van de stijgende uitstoot van broeikasgassen. De helft van het aantal ziekenhuisbedden ter wereld wordt bezet door mensen die lijden aan ziektes die verband houden met vervuild water.

Zonder zicht op duidelijke oplossingen gaan velen de straat op in protest tegen hun regering. Toch zijn rellen en opstand niet het antwoord.

Aan de basis van deze crisis ligt een gebrek aan fundamentele normen en waarden. De Weg naar een Gelukkig Leven helpt het tij te keren en integriteit en vertrouwen te herstellen voor de mensheid.

L. Ron Hubbard schreef de 21 leefregels van De Weg naar een Gelukkig Leven om te voorzien in een wegenkaart die elk individu kan volgen om keuzes te maken die leiden tot een gelukkiger, fatsoenlijker en meer voldoening gevend leven. Aangezien deze op het gezond verstand gebaseerde morele code in het geheel niet-religieus is, kan ze door iedereen van welk ras, cultuur of geloof dan ook, worden gevolgd.

Door een exemplaar van De Weg naar een Gelukkig Leven aan te bieden aan vrienden, kennissen en zelfs vreemden, kan iedereen helpen de mensen om zich heen beter te laten voortbestaan. Hierdoor wordt ook het eigen voortbestaan verbeterd. Diegenen die het boekje ontvangen geven op hun beurt een exemplaar aan mensen om hen heen en zetten zo hun medemensen aan om anderen ook met vriendelijkheid, mededogen en respect te behandelen. Op deze en op andere manieren helpt De Weg naar een Gelukkig Leven alle sectoren van de samenleving om op een hoger niveau te komen.