OPLOSSINGEN BRENGEN
AAN MILJOENEN

De productie van De Weg naar een Gelukkig Leven boekjes en dvd’s door het internationale verspreiding en distributie centrum maakt het mogelijk om miljoenen exemplaren over de hele wereld te verspreiden.

Het Verspreiding en Distributie Centrum van de internationale Scientology Kerk in Los Angeles, Californië, produceert miljoenen exemplaren van De Weg naar een Gelukkig Leven boekjes, dvd’s en publicaties die het hart van het De Weg naar een Gelukkig Levenprogramma vormen. Bovenop het genereren van materialen voor de meer dan 10.000 Scientology kerken, missies en aangesloten groepen wereldwijd, produceert het centrum educatief materiaal voor alle door de kerk gesponsorde maatschappelijke programma’s, met inbegrip van De Weg naar een Gelukkig Leven. De stichting De Weg naar een Gelukkig Leven is dus in staat om deze materialen gratis te verstrekken aan duizenden onderwijzers, wetshandhavinginstanties, overheids en particuliere instellingen in de hele wereld.