CLEARWATER, FLORIDA

TIJDENS DIT ADEMBENEMENDE VERJAARDAGSFEEST WORDT DE NALATENSCHAP VAN L. RON HUBBARD, DE GRONDLEGGER VAN SCIENTOLOGY BELICHT

13 MAART 2016

Duizenden mensen zijn bijeen gekomen in het Spirituele Centrum van Scientology in
Clearwater in Florida voor een prachtig weekend waarin de verjaardag werd gevierd
van de Grondlegger van de religie, L. Ron Hubbard (LRH).

Het was een weekend vol verrassende onthullingen, toen scientologen uit 60 landen het verhaal hoorden van de tochten die L. Ron Hubbard als jongeman naar de Mysterieuze Oriënt had ondernomen – reizen waarin hij een tipje van de sluier oplichtte, waarin de magie van die afgelegen gebieden gehuld was.

Het vond allemaal plaats op 12 en 13 maart in het spirituele centrum van Scientology, de Flag Land Base in Clearwater, Florida. Daar werd de 105e verjaardag gevierd van dhr. Hubbard, en wel de meest spectaculaire verjaardag ooit. Duizenden scientologen van over de hele wereld luisterden ademloos naar de verhalen over de eerste avonturen van hun Grondlegger. Er was prachtige entertainment, een spectaculair bal en een heel veel plezier. Dit werd nog eens onderstreept door de missie van Scientology: het bevrijden van het verstand en de ziel van mensen, en het bieden van nog meer oplossingen voor de calamiteiten waarmee de huidige beschaving wordt geconfronteerd.

“Vanavond eren wij LRH. Zijn leven, zijn nalatenschap, zijn geschiedenis en zijn erfgoed. En het belangrijkste van alles, de man zelf. En hoewel hij nog dagelijks bij ons is, op iedere bladzijde van elk boek, in elke lezing of op elke stap op zijn Brug naar Totale Vrijheid, komen we vanavond nog dichter bij hem te staan, omdat we vanavond vieren dat we beschikken over een erfgoed en een plan voor een spel waarin de hele Mensheid vrij gaat.”
– Dhr. David Miscavige, Voorzitter van de Raad van het Religious Technology Center
 

“Vanavond eren wij LRH”, zei David Miscavige, Voorzitter van de Raad van het Religious Technology Center. “Zijn leven, zijn nalatenschap, zijn geschiedenis en zijn erfgoed. En het belangrijkste van alles, de man zelf. En hoewel hij nog dagelijks bij ons is, op iedere bladzijde van elk boek, in elke lezing of op elke stap op zijn Brug naar Totale Vrijheid, komen we vanavond nog dichter bij hem te staan, omdat we vanavond vieren dat we beschikken over een erfgoed en een plan voor een spel waarin de hele Mensheid vrij gaat.”

Degenen die zijn verjaardag meevierden waren verrukt door de verhalen over de avonturen van dhr. Hubbard in het Verre Oosten. Zijn reizen waren zoektochten waardoor, letterlijk, de grenzen van de kennis van de mens, over een periode van 10.000 jaar, in kaart werden gebracht. Met andere woorden: over magie. De biograaf van LRH, Dan Sherman, volgde de reizen van dhr. Hubbard op de voet. Ze leidden door de heilige vertrekken van de lamakloosters tot in de domeinen van magiërs en heilige mannen.

En net zoals “magie” het thema vormde van de festiviteiten van 2016, had het woord “magisch” ook betrekking op de expansie van de religie tijdens het afgelopen jaar, zoals door dhr. Miscavige werd aangekondigd.

Toen LRH, veertig jaar geleden gevraagd werd wat hij voor zijn verjaardag wilde, antwoordde hij: expansie in iedere Scientology Kerk over de hele wereld. Hieruit ontstond het jaarlijkse Verjaardagsspel, een competitie onder alle organisaties van de Kerk over de hele wereld. Toen op het verjaardagsfeest de resultaten op een scorebord werden getoond, bleken er statistieken op voor te komen die, als een raket, stijl omhoog gingen en waarmee het “geschenk” tot uiting kwam van de scientologen aan de Grondlegger van hun religie.

Degenen die de prijzen van het Verjaardagsspel wonnen waren de Ideale Scientology Missie van Bergamo in Italië; de eerste Ideale Org in Zwitserland, de Scientology Kerk van Bazel; de Ideale Saint Hill Organisatie in het Verenigd Koninkrijk; en de Continental Liaison Office voor het Westen van de Verenigde Staten. Het “Ideale” concept werd door dhr. Hubbard beschouwd als een maatstaf voor organisaties waardoor op een perfecte manier de concepten van Dianetics en Scientology tot uiting konden worden gebracht. Onder leiding van dhr. Miscavige, hebben de afgelopen tien jaar zo'n 50 Ideale Orgs van Scientology op vijf continenten hun deuren geopend.

Voor scientologen was het belangrijkste aspect van de verjaardagsviering dat ze een blik vooruit wierpen op de plannen voor de expansie in het komende jaar. “Het leven heeft geen enkele betekenis wanneer er geen uitdaging is”, merkte dhr. Miscavige op en gaf daarna een opsomming van de zaken die de komende maanden tot stand zullen worden gebracht.

Het is de bedoeling om, nog voor de zomer, Ideale Orgs te openen in Atlanta, Georgia in de V.S.; Boedapest in Hongarije en Harlem in New York; gevolgd door de officiële openingen in San Diego in Californië, Kopenhagen in Denemarken; en Auckland in Nieuw Zeeland, waarbij er een twaalftal anderen op het punt staan om aan de renovaties te beginnen. Er wordt ook gewerkt aan een nieuwe Ideale Hogere Org – voor scientologen waarin men kan werken aan de hogere niveaus van de religie – in Sydney in Australië om dit jaar nog officieel open te gaan.

En als klap op de vuurpijl voor het komende jaar kondigde dhr. Miscavige aan dat er een officiële opening aan zat te komen van Scientology Media Productions, een verzameling gebouwen op 20 hectare waarin het nieuwe centrum van de Kerk wordt gehuisvest voor wereldwijde media. Het is uniek onder de gebouwen van Scientology en het is zelfs uniek onder de beroemde media monumenten in Hollywood. Het is een oude studio uit 1912 die volledig is gerenoveerd en omgebouwd met de meest moderne digitale snufjes en uitzendfaciliteiten. Er zijn tientallen plekken waarin video's kunnen worden ge-edit, ruimtes voor het opnemen van muziek, ruimtes voor het mixen van geluid, een gebouw voor visuele effecten en diverse studio’s. Het is geschikt voor drukwerk, radio, televisie en internet, allemaal via een netwerk verbonden met de meest geavanceerde gecomputeriseerde mediatechnologie ter wereld.

De nieuwe digitale mediastudio wordt het zenuwcentrum van waaruit de boodschap van de Kerk over de wereld wordt verspreid en wordt ook een hulpmiddel voor het steeds groeiende aantal Scientology Kerken, liefdadigheidsprojecten en maatschappelijke verbeteringsprogramma's over de hele wereld.

En er is één woord waarmee alles kan worden samengevat en dat gedrukt, geprojecteerd en verzonden zal worden: Vrijheid. Zoals dhr. Miscavige in zijn slottoespraak van de feestavond zei: “LRH herinnert ons eraan dat het meest fascinerende woord, in deze of welke taal dan ook, Vrijheid is. En niet alleen Vrijheid van – zoals in Vrijheid van Armoede, Onderdrukking of Onrecht. Maar Vrijheid om, zoals in Vrijheid om de deuren van dit universum te openen om van daaruit naar niveaus op te klimmen die nog nooit eerder beschreven werden in enige taal die ons bekend is.

En tot slot vertelt hij ons dat onze vorm van vrijheid iedere religieuze groepering, iedere geloofsovertuiging en iedere huidskleur overstijgt. En dus zal de Vrijheid die wij bieden gericht zijn op elk menselijk wezen.”


Zowel in het historische Fort Harrison als in de Oak Cove en de vertrekken van de Sandcastle waren alle zes de faciliteiten van Flag tot aan de nok toe gevuld met scientologen die de verjaardagsfestiviteiten bezochten. In het middelpunt van de belangstelling stond het Flag-gebouw, Scientology’s speciaal ontworpen kathedraal, die een toonbeeld is van hoe ver de religie in vijfenzestig jaar is voortgeschreden.

Het hoogtepunt van verjaardagsweekend was het jaarlijkse Patronsbal van de Internationale Associatie van Scientologen, waarin scientologen in het zonnetje werden gezet die op een bijzondere manier bijgedragen hebben en de Kerk gesteund hebben. Tijdens die avond werd er ook eer betoond aan die leden die zich hebben ingezet voor de humanitaire initiatieven van Scientology waar miljoenen mensen over de hele wereld baat van hebben.