SCIENTOLOGY IS NIEUW

Terwijl de hoop op spirituele vrijheid eeuwenoud is, is wat Scientology doet nieuw. De manier waarop zij is georganiseerd is nieuw. De technologieën waarmee we een nieuwe staat in de mens tot stand kunnen brengen zijn nieuw.

Omdat Scientology de mens benadert als een spiritueel wezen, staat zij volkomen apart van andere denkrichtingen, die de mens beschouwen als een product van zijn omgeving of zijn genen – en dat vastzit in de beperkingen waarmee hij is geboren.

In plaats daarvan is Scientology de studie en behandeling van het spirituele wezen in relatie tot zichzelf, universa en ander leven. Met als basis een traditie van vijftigduizend jaar denken van de mens is zij gebouwd op de fundamentele waarheden van het leven.

Uit deze principes werden exacte methoden afgeleid waarmee men omstandigheden kan verbeteren en in tegenstelling tot andere methoden tot verbetering, die slechts leefregels gaven die men moest volgen, biedt Scientology echte hulpmiddelen, die men in het leven van alledag kan gebruiken. Het is daarom niet afhankelijk van een systeem van overtuigingen of geloofspunten.

In Scientology ligt de nadruk rechtstreeks op het exact toepassen van haar principes in de richting van het verbeteren van ons eigen bestaan en de wereld waarin we leven.