STUDIEVOORBEELDEN

STUDIETECHNOLOGIE IN RUSLAND
NA HET COMMUNISME

Met het uiteenvallen van de Sovjet Unie in 1991 volgde sociale onrust in de nieuwe Tsjechische Republiek, omdat dit land met 10,1 miljoen mensen worstelde om zichzelf te vestigen als een culturele en economische partner op Europees en internationaal niveau.

Geteisterd door ouderwetse organisatie- en communicatiefaciliteiten moest het land zich snel aanpassen aan de concurrerende wereld van na de Sovjet Unie

Een scientoloog besefte dat het succes van een land afhangt van de mate waarin de inwoners een hoog niveau van taal- en communicatievaardigheid bezitten en daarom vestigde hij in 1997 het eerste Applied Scholastics centrum in Praag om de Studietechnologie van L. Ron Hubbard naar de Tsjechische Republiek te brengen.

Dit werd gedaan met Life Improvement Through Education (LITE) en bood de technologie aan hoe je elk onderwerp dan kunt leren. Het centrum breidde zich al snel uit en al gauw werden nog twee andere LITE centra gevormd. Daarnaast werd er een Applied Scholastics kantoor geopend, dat zowel de Tsjechische Republiek als Slowakije diende.

EEN
MILJOEN
LESUREN
GELEVERD AAN
21
DUIZEND
STUDENTEN

Een team van Applied Scholastics personeelsleden reisde van Praag naar het hoofdkantoor in Spanish Lake, Missouri, voor een gevorderde opleiding die er voor zorgde dat ze nog meer mensen in hun thuisland konden helpen.

LITE centra’s opende al gauw in steden door de hele Tsjechische Republiek – een totaal van 13 in dat land, met andere centra’s in Slowakije, India, Duitsland en Spanje. Tegenwoordig heeft LITE meer dan 1 miljoen uren aan training geleverd aan 21.000 studenten.

Om de grote vraag naar studietechnologie aan te kunnen werden onderwijscentra met de naam BASIC opgezet met als doel mensen te helpen hun studiebekwaamheden en hun vermogen om te lezen en schrijven te verbeteren. Tegenwoordig zijn er 22 BASIC centra’s geopend in de Tsjechische Republiek en Slowakije, die in totaal meer dan 3500 studenten ingeschreven hebben inclusief kinderen die eigenlijk opgegeven waren door hun eerdere onderwijzers, zij hebben nu enorm baat bij de studietechnologie.

In 2010 opende de groep de eerste Applied Scholastics basisschool in Tsjechië. In 2011 werd de wijdverspreide impact en aantoonbare werkzaamheid van de studietechnologie bevestigd door het Tsjechische Ministerie van Onderwijs toen dat aankondigde dat het centraal staande leerboek van Applied Scholastics, het Basis Studie Handboek, officiëel goedgekeurd werd als leerboek bij de opleiding van docenten.