OVER HET PROGRAMMA

AUDIOVISUELE MATERIALEN DIE
MENSENRECHTEN TOT LEVEN BRENGEN

De film Het
VERHAAL
over
MENSENRECHTEN
heeft de volgende prijzen gewonnen:
TELLY AWARD
BRONZEN PRIJS
CLEARWATER FILM FESTIVAL PRIJS VOOR DE
BESTE DOCUMENTAIRE
DE AURORA PRIJS
PLATINA PRIJS
BALFEST INTERNATIONAL FILMFESTIVAL PRIJS
GRAND PRIJS
DE COMMUNICATOR PRIJS
PRIJS VOOR VOORTREFFELIJKHEID

De film Het Verhaal over Mensenrechten vormt de kern van onze onderwijscampagne en laat aan kijkers van alle leeftijden zien wat hun fundamentele vrijheden zijn.

Het Verhaal over Mensenrechten is een indrukwekkende film waarmee in 10 minuten een van de meest verkeerd begrepen onderwerpen ter wereld wordt gedefinieerd. De film is aantrekkelijk voor alle leeftijden en neemt ons in vogelvlucht mee door de geschiedenis van de mensenrechten, met als hoogtepunt het tekenen van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens door de Verenigde Naties in 1948.

De film ging in première op de Internationale Top voor Mensenrechten in Genève voor een publiek dat bestond uit ambassadeurs van de Verenigde Naties, ambtenaren, voorvechters van mensenrechten en een jeugddelegatie uit 30 landen.

De film wordt onder andere gebruikt door leerkrachten, gemeenschapsleiders en activisten voor mensenrechten, maar wordt overal ter wereld uitgezonden, zoals door Biography Channel, History Channel, Discovery Channel en Learning Channel en andere station is de Verenigde Staten. Daarnaast is de film op Europese, Afrikaanse en Aziatische zenders uitgezonden en heeft zo miljoenen bereikt.

“Studenten die ik Het Verhaal over Mensenrechten heb laten zien, vonden het een inspirerende film. Ze zagen het als een katalysator voor sociale verandering en als een middel om meer betrokken te raken bij hun gemeenschap. De laatste boodschap in de video – dat mensenrechten bij jezelf en de mensen om je heen beginnen – heeft ze echt aan het denken gezet.” – Ontwikkelaar van lesmateriaal, Ethiopian Community Development Council

Het Verhaal over Mensenrechten is echt een fantastische video. Het geeft in kort tijdsbestek een prachtig overzicht van hoe mensenrechten zich hebben ontwikkeld, het belang ervan en de geschiedenis. Het is niet iets nieuws, maar heeft een traject van duizenden jaren doorlopen. Die informatie is heel waardevol voor de mensen die we opleiden, omdat ze daarmee het fundament begrijpen waarop de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens werd gebouwd.” – Politiefunctionaris, Canada

“Ik gebruik de materialen bij mijn colleges over de mensenrechten en de Grondwet. De dvd is een heel belangrijk middel om mensen bewust te maken van het belang om de mensenrechten te respecteren.” – Hoogleraar universiteit

Vanwege de toenemende vraag naar kwalitatief hoogwaardig lesmateriaal, hebben YHRI en UHR ervoor gezorgd dat deze lespakketten op grote schaal beschikbaar zijn gemaakt. Inmiddels hebben al tienduizenden leerkrachten uit de hele wereld een pakket ontvangen. Niet alleen leerkrachten, maar ook professoren, mensenrechtenorganisaties, wetgevers, diplomaten en functionarissen van de Verenigde Naties krijgen deze pakketten gratis toegestuurd.

De lesmaterialen nodigen uit tot participatie van de leerlingen, met de nadruk om wat ze leren meteen toe te passen in hun dagelijkse leven.

LESPAKKET BEVAT 24BOEKJES OVER MENSENRECHTEN, SPOTJES EN FILM EN DE DOCENTENHANDLEIDING.

Lespakketten van Jongeren voor mensenrechten en Samen voor mensenrechten hebben een uitgebreid curriculum om leerlingen van alle leeftijden over de mensenrechten te onderwijzen.

Het lespakket van Jongeren voor mensenrechten bevat:

■ Het Jongeren voor mensenrechten handboek heeft lesplannen, activiteiten, ideeën om studenten te activeren en een overzicht van de correlatie met bestaande curricula. Korte biografieën van beroemde voorvechters van mensenrechten zijn als voorbeelden opgenomen.

■ Dvd met Het Verhaal over Mensenrechten waarin de mensenrechten gedefinieerd worden aan de hand van hun geschiedenis en ontwikkeling.

■ “30 rechten, 30 clips” korte voorlichtingsspotjes over de mensenrechten

■ Wat zijn Mensenrechten? boekje. 24 stuks als naslagwerk voor studenten tijdens de les.

Voor oudere studenten, of zelfstudie, stelt Samen voor mensenrechten het ‘Breng Mensenrechten tot Leven’ lespakket beschikbaar. In het handboek van dit pakket zijn de belangrijkste documenten over mensenrechten opgenomen, procedures om mensenrechtenschendingen te rapporteren en een overzicht van humanitaire instellingen en mensenrechtenorganisaties. Ook hier worden de dvd met de 30 clips, de film Het Verhaal over Mensenrechten en een aantal boekjes mee geleverd.

MEER DAN
150
DUIZEND
KITS
beschikbaar gesteld aan
onderwijzers, mensenrechtengroeperingen & instanties

Sponsoring door de Scientology kerk heeft het mogelijk gemaakt om duizenden leerkrachten overal ter wereld van deze materialen te voorzien. Uit de reacties die we terug krijgen blijkt dat zowel leraren als leerlingen enthousiast zijn.

“Ik heb net de eerste paar lessen uit jullie handboek gedaan. Het is het enige waar mijn leerlingen zelf om vragen om mee verder te gaan. Goede materialen voor het middelbaar onderwijs zijn lastig te vinden – vaak is het te kinderachtig – maar dit sluit exact aan bij het niveau van mijn leerlingen en trekt zeker de aandacht. Ik heb gemerkt dat mijn leerlingen nu al meer rekening houden met elkaars gevoelens en beginnen zich bewust te worden van hun eigen rechten, sommige voor het eerst van hun leven.” – Leraar middelbare school, VS

“Ik voel dat dit programma iets met me doet doordat ik meer respect krijg voor mensenrechten. Ik kan me beter in anderen inleven en zal vanaf nu meer respect hebben voor andermans rechten. Ik vind dat anderen beter moeten nadenken over hoe ze met iemand omgaan.” – Leerling, 14 jaar