WERELDWIJDE EDCUATIE
HET PROMOTEN VAN UNIVERSELE MENSENRECHTEN

In een wereld waarin we overstelpt worden met zorgwekkende rapporten in de media over mensen­rechten­schendingen – van dodelijke aanvallen met gifgas tot mensenhandel, armoede en kunstmatig gecreëerde hongersnood – weten maar weinig mensen wat hun rechten zijn, laat staan hoe ze die moeten gebruiken.

Vanuit een lange traditie om voor de vrijheid van iedereen op te komen, wordt door de Scientology kerk en haar leden één van de meest omvangrijke voorlichtingscampagnes over de mensenrechten gesponsord: United for Human Rights en Youth for Human Rights International (haar educatieve jongerenprogramma).

De doelen van deze seculiere, non-profit organisaties zijn tweeledig: door jonge mensen hun onvervreemdbare rechten te leren, krijgt een hele generatie aanzienlijk meer kennis over de mensenrechten. Daarnaast worden overheden gestimuleerd om de in 1948 opgetekende Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties - het voornaamste mensenrechten­document ter wereld - te implementeren, en mensenrechteneducatie in scholen verplicht te stellen.

United for Human Rights en Youth for Human Rights ondersteunen wereldwijd een veelvoud aan activiteiten en leveren onderwijsmaterialen in 17 talen om de campagne in alle lagen van de bevolking gestalte te geven. Deze programma’s worden met veel enthousiasme ontvangen en gebruikt door scholen en kerken, burger- en gemeenschapsgroepen, mensenrechtenorganisaties, politie, het leger en overheidsinstellingen.

HET BRENGEN VAN MENSEN-RECHTEN NAAR

MEXICO

De bescherming van de mensenrechten, belichaamd door de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, werd verankerd in de Mexicaanse nationale grondwet, bekrachtigd door de afzonderlijke staten en ondertekend door de President.

In Mexico gaat het hard tegen hard in de strijd om mensenrechten. Bestaande drugskartels en mensen handelaren maken zich schuldig aan alle mogelijke vormen van mensenrechtenschendingen, zoals slavenarbeid, ontvoering, marteling en moord.

Youth for Human Rights Mexico werd in 2004 door een aantal Mexicaanse scientologen opgericht. De groep was vastberaden om een radicale verandering te brengen in de slechte mensenrechtensituatie in hun land. YfHR lanceert haar “Wat Zijn Mensenrechten? campagne om mensen via alle mogelijke kanalen te bereiken: tijdens popconcerten, marathons en middels handtekeningenacties en honderden seminars die op scholen van elk niveau werden gehouden. Daarnaast werden de videoclips via de staatstelevisie aan miljoenen mensen vertoond en werden er op grote schaal mensenrechtenboekjes uitgedeeld, waarin Mexicaanse beroemdheden de mensenrechten promootten.

Naast de eigen implementatie van het programma bood YHR haar hulp en materialen aan bij de Verenigde Naties, staatsinstellingen, onderwijsinstellingen en mensenrechtengroeperingen.

De Nationale Commissie voor Mensenrechten gebruikte de materialen van YHR in ruim 300 seminars, die door meer dan 15.000 tieners werden bijgewoond. De materialen van Youth for Human Rights zijn een essentieel onderdeel gebleken van het onderwijsprogramma voor burgervrijheid dat gesponsord werd door het Ministerie van Milieu.

Youth for Human Rights trainde 1000 studenten en leerkracthten voor het Agentschap voor Gezinsontwikkeling in de Mexicaanse staat Chiapas. Wetgevers implementeerden daarna de volledige tekst van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens in de grondwet van de staat Chiapas, waarmee het onderwijzen van mensenrechten in die provincie verplicht werd gesteld.

Via Youth for Human Rights en andere kanalen kwam de campagne al snel onder de aandacht van het Mexicaanse Nationaal Congres. Door een toegenomen bewustwording, ligt het beschermen van de rechten die geformuleerd staan in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens nu in de grondwet van dit land verankerd. Deze gebeurtenis markeert een renaissance van de mensenrechten voor Mexicaanse burgers en vormt tevens de broodnodige erkenning dat het beschermen van de basisrechten van haar burgers essentieel is bij het opbouwen en handhaven van een sterke, moderne en vrije natie.

350
DUIZEND
Mexicaanse
burgers
GEÏNFORMEERD OVER
MENSEN-
RECHTEN

“Het is mij een eer om mijn waardering uit te spreken over Youth for Human Rights Ecuador. Hun waardevolle bijdrage aan het trainen en bekendmaken van mensenrechten in Ecuador promoot een nationale cultuur van respect voor de mensenrechten.” – Coördinerend Minister voor Erfgoed, Ecuador

“Ik wil u feliciteren met het maken van de videoclip UNITED. Deze clip is niet alleen betekenisvol omdat hij jongeren aanspreekt, maar ook omdat deze door jongeren is gemaakt die beseffen hoe belangrijk het is om samen te vechten tegen racisme, discriminatie en intolerantie. Tevens feliciteren wij allen die deel uitmaken van Youth for Human Rights International.” – Minister Counselor, Permanente VN Missie in Guatemala

“Bij deze spreek ik mijn lof uit voor jullie belangrijke acties met betrekking tot het onderwijzen van mensenrechten, en in het bijzonder het beter bekendmaken van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Ik kan geen activiteit bedenken die meer bijdraagt aan vrede en aan het respect dat we voor elkaar moeten hebben, dan het bekendmaken van deze rechten en de toepassing ervan. De jongeren die deel uit maken van uw organisatie verdienen alle mogelijke hulp en aanmoediging bij hun werk in hun desbetreffende landen. Laat al die jongeren en zij die hen helpen organiseren, hun daden voortzetten en hun inspanningen vergroten, en mogen die inspanningen de onzettende goede resultaten hebben: onderlinge vrede tussen mensen, tussen groepen en tussen landen.” – Evaluatiekantoor voor de Ontwikkeling van Programma’s Verenigde Naties

VERENIGDE NATIES

MENSENRECHTEN BEKEND MAKEN

150

Nergens ter wereld is de strijd voor mensenrechten niet langer nodig. Zelfs op plaatsen waar de wet domineert, komen botsingen voor tussen burgertroepen en schenders van deze onvervreemdbare rechten. Om zoveel mogelijk mensen te bereiken, stelt de educatieve campagne van United for Human Rights, materialen en programma’s ter beschikking aan organisaties in meer dan 150 landen en werkt ze aan de volledige implementatie van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Onder deze landen bevinden zich Zuid-Afrika, Colombia, Japan, het Verenigd Koninkrijk, Griekenland, Italië, Mexico en Taiwan, die zich ondanks hun diversiteit, verenigen vanwege hun gemeenschappelijke realiteit dat mensenrechten onontbeerlijk zijn voor het behouden van een vrije samenleving.

“Ik kan met trots zeggen dat ik een groot supporter ben van de leden van de Youth for Human Rights International Leaders of Tomorrow Club. Door wereldwijd de jeugd te laten zien wat het belang is van mensenrechten, leren jullie en je collega’s andere jongeren waardevolle voorvechters van tolerantie en vrede te worden. Ik prijs jullie, evenals de jongeren van de Scientology kerk, voor het werken aan respect en waardigheid voor alle mensen door het promoten van wereldwijde tolerantie en vrede.” – Departement van Internationale Religieuze Vrijheid Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken