ACTIVITEITEN IN DE MAATSCHAPPIJ

ONDERWIJS IN MENSENRECHTEN
OVER DE HELE WERELD

Het digitale curriculum van Jongeren voor mensenrechten en Samen voor mensenrechten stelt leerkrachten in staat om mensenrechten te onderwijzen in zowel een echt als in een virtueel klaslokaal.

ONGEACHT IEMANDS ECONOMISCHE of CULTURELE ACHTERGROND, kan IEDEREEN aan deze PROGRAMMA’S DEELNEMEN om anderen AAN TE SPOREN om de MENSENRECHTEN te ONDERSTEUNEN.

Het uitgangspunt van mensenrechten is dat ze er zijn voor iedereen. Dus ongeacht iemands economische of culturele achtergrond, kan iedereen met deze programma’s anderen aansporen om de mensenrechten en mensenrechten educatie te ondersteunen in hun eigen gemeenschap, stad of land.

Om mensen te inspireren om voor mensenrechten op te komen, en er zeker van te zijn dat de boodschap in een wereld vol onrust en conflicten wordt gehoord, is er voor een unieke aanpak gekozen in de vorm van evenementen die zich richten op bewustwording en persoonlijke participatie.

Internationale conferenties

Ieder jaar sponsoren de Mensenrechten Afdeling van de kerk en YHRI de International Human Rights Summit. Jongeren van over de hele wereld worden geselecteerd om hun land te vertegenwoordigen als afgevaardigde voor de mensenrechten.

Tijdens deze conferentie schetsen de jongeren een beeld van mensenrechtenkwesties in hun eigen land en worden er met andere afgevaardigden ideeën uitgewisseld over mensenrechten educatie. Bij terugkomst in hun land hebben de jongeren weer volop inspiratie om hun activiteiten rond de mensenrechten verder te ontplooien.

Op de bijeenkomst van 2009 in Genève (Zwitserland), zetel van VN mensenrechteninstituten, ontstond onder de jongeren het idee voor een “International Walk for Human Rights”, wat resulteerde in optochten voor de mensenrechten in Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Nederland, Rusland, Canada, de Verenigde Staten en nog meer landen.

Sindsdien inspireert de Summit tot meer en grotere tochten en doen er nu jaarlijks meer dan 10.000 mensen uit meer dan 80 landen aan mee.

Op deze manier ontstaan er uit de jaarlijkse mensenrechtenconferentie zowel promotionele acties als een verhoogd bewustzijn onder het publiek.

Jongeren voor mensenrechten internationaal World Educational Tours

Sinds 2004 houdt Jongeren voor mensenrechten internationaal jaarlijks een World Educational Tour om haar programma’s te presenteren aan nationale leiders en om overheden en NGOs (non-gouvernementele organisaties) te benaderen voor samenwerking op projecten.

MEER DAN
380.000
MENSEN
KREGEN
de boodschap
mee van
MENSEN­RECHTEN
op een TOUR
VAN MEER DAN
40.000 km

In totaal heeft de Worldwide Tour tot op de dag van vandaag meer dan 600.000 km afgelegd door 70 landen en zijn er meer dan 10 miljoen mensen mee bereikt. Tegelijkertijd heeft YHRI samenwerkingsverbanden gevormd, nieuwe afdelingen opgericht en Ambassadeurs voor Mensenrechten aangesteld, die op hun beurt de mensenrechten weer promoten. Scientology kerken over de hele wereld treden vaak op als gastheer van deze Tour en ondersteunen hun acties om leiders in hun regio te inspireren.

De World Tour van 2011 besloeg ruim 40.000 km en ging door Bangladesh, België, Cambodja, Costa Rica, Honduras, Thailand en terug langs het hoofdkwartier van de Verenigde Naties in New York, waarmee 350.000 personen kennismaakten met de mensenrechten.

Ter ere van het decennium van de geletterdheid, uitgeroepen door de Verenigde Naties, ging de World Tour in 2012 met 45.000 km door Kameroen, Ethiopië, Japan, Liberia, Mexico, Taiwan, Togo en de Verenigde Staten.

Elk jaar worden er weer nieuwe landen aan de World Tour toegevoegd, waardoor steeds meer mensen worden onderwezen in hun onvervreemdbare rechten.

Marathons, dansevenementen, muurschilderingen en handtekeningenacties zijn een paar van de activiteiten die de bewustwording van mensenrechten kunnen bevorderen.