EDUCATIEVE CAMPAGNE
MET SUCCES VOORLICHTING GEVEN OVER MENSENRECHTEN

De stad Johannesburg is ook van mening dat de promotie van mensenrechten van vitaal belang is, en heeft haar lange samenwerking met Youth for Human Rights geformaliseerd door een officieel partnerschap aan te gaan. Gezamenlijk worden workshops en campagnes georganiseerd en worden functionarissen in de mensenrechten onderwezen. Zowel de stad als andere officiële organen in Zuid-Afrika hebben erkend dat het partnerschap heeft geresulteerd in een grote positieve impact op de gemeenschap.


“Het onderwijzen van jongeren is wat de wereld zal verbeteren. Daarom hebben wij voor jullie programma gekozen. In Oost-Timor, werkte Youth for Human Rights samen met de VN-vredesmissie. Zij leverde niet alleen essentiële hulp aan de Verenigde Naties om hun humanitaire missie te volbrengen, maar bereikte ook nog eens 20% van de gehele bevolking. Het is gewoon fantastisch.” – Voorzitter, Australische Raad voor Mensenrechtenonderwijs

“Ik steun het doel van Youth for Human Rights om wereldwijde voorlichting te geven over mensenrechten, waarbij jongeren worden aangespoord om zich in te zetten voor het promoten van tolerantie en vrede. Ik wil Jongeren voor Mensenrechten warm aanbevelen aan onderwijsinstellingen en jongerenorganisaties." – Oprichter en Directeur van Friends of the United Nations

Jullie enorme inspanningen voor het welzijn van de hedendaagse en toekomstige generaties zijn een voorbeeld voor de hele wereld.”

“Het is stimulerend om te zien dat leden van de Scientology kerk effectief mensenrechten onderwijzen aan gezinnen, jongeren groepen, en andere organisaties in de samenleving.” – Congreslid, Verenigde Staten

“Door jullie opmerkelijke leermiddelen en uitdagende studieprojecten voor leerlingen, zijn Youth for Human Rights International en haar Liberiaanse afdeling belangrijke spelers in het Liberiaanse proces van mensenrechteneducatie.” – Vice-president, Republiek van Liberia

1000
ORGANISATIES EN
OVERHEIDSINSTELLINGEN
werken samen met
YOUTH FOR
HUMAN
RIGHTS

“Het bekendmaken van mensenrechten en tolerantie is van fundamenteel belang en het is zeer bemoedigend dat uw instituut een belangrijke rol vervult in dit geheel. De informatie is zeer bruikbaar in ons programma genaamd Het Morele Regeneratieprogramma.” – Premier, Noord West Provincie, Republiek Zuid-Afrika

“Ik bedank de Scientology kerk voor het ontwikkelen van een universeel onderwijsproject voor mensenrechten. Jullie enorme inspanningen voor het welzijn van de hedendaagse en toekomstige generaties zijn een voorbeeld voor de hele wereld.” – Professor in Internationale Relaties en Energie Economie, Frankrijk

“Ik schrijf om mijn ondersteuning te betuigen voor het uitroepen van de Youth for Human Rights Day in Los Angeles. Ik heb veel bewondering voor de inspanningen van uw organisatie om de jeugd van Los Angeles te betrekken bij een dialoog over de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Ik dank u voor alles dat u doet rond het promoten van vrede, tolerantie en de geest van wereldwijde samenwerking in deze tijden van strijd en conflicten.” – Raadslid Vierde District, Los Angeles

“Wij in de OAS willen u en uw organisatie van harte feliciteren voor het uitmuntende materiaal en we kijken uit naar een voortzetting van onze samenwerking.” – Secretariaat Generaal van de Organisatie van Amerikaanse Staten, Barbados

De mensenrechtenafdeling van de Church of Scientology International co-sponsort samen met Youth for Human Rights International de jaarlijkse jongerenconferentie. Afgevaardigden vanuit de hele wereld, komen als vertegenwoordigers van tientallen landen bijeen om elkaar te inspireren voor nieuwe activiteiten om het bewustzijn te vergroten en steun te verkrijgen voor dit belangrijke doel.

Op de conferentie van 2009 in Genève, zetel van het hoogste mensenrechtenkantoor van het hoogste mensenrechtenorgaan van de Verenigde Naties, ontstond onder de jongeren het idee om een “International Walk for Human Rights” te houden, wat resulteerde in optochten voor de mensenrechten in Canada, Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Nederland, Rusland, de Verenigde Staten en vele andere landen. Tijdens deze optochten werden er handtekeningenacties gehouden om overheden te stimuleren om de Universele Rechten van de Mens te promoten. Aan de meest recente optochten namen duizenden mensen deel in meer dan 60 landen.

“...daling van ca. 96 procent in het aantal klachten en beschuldigingen in verband met de schending van mensenrechten door het nationale leger.”

“De Columbian National Army’s Human Rights School heeft de internationale Youth for Human Rights campagne geadopteerd. Sinds 2009, toen we met deze campagne begonnen, is het respect en begrip van mensenrechten bij onze soldaten, officieren en onderofficieren toegenomen. Sinds we deze materialen als aanvulling op onze leeractiviteiten zijn gaan gebruiken, zien we feitelijk een daling van ca. 96 procent in het aantal klachten en beschuldigingen in verband met de schending van mensenrechten door het nationale leger.” – Directeur, Columbian National Army School of Human Rights and International Humanitarian law

“Ik juich de Scientology kerk toe voor haar Jongeren voor Mensenrechtenprogramma, dat een ongeëvenaard gebruik van kunst laat zien bij het wereldwijd ondersteunen van het onderwijs in mensenrechten.” – Afgevaardigde, Universiteit voor de Vrede, UNESCO

JONGE LEIDERS STAAN OP IN

OOST-TIMOR

In de twaalf jaar sinds Oost-Timor de eerste nieuwe soevereine staat werd in de 21e eeuw, is deze regio zowel een plek geweest van vooruitgang als van conflict. Een partnerschap tussen VN Vredesmissies en Youth for Human Rights heeft gezorgd voor een belangrijke stap in de richting van stabiliteit in deze fragiele democratie.

Met het verspreiden van voorlichtingsmateriaal over mensenrechten in de twee officiële talen in dit gebied, Portugees en Tetum, werd 20% van de bevolking bereikt. Nu treden studenten naar voren als afgezanten van mensenrechten en vredestichters, bereid om de rol van leider op zich te nemen in de ontwikkeling van hun land.

“Het goede werk dat is gedaan door Youth for Human Rights International is bewonderenswaardig en is het waard om te worden ondersteund. Het zou mij een eer zijn om ze voor te dragen als officieel onderdeel van de onderwijsprogramma’s over mensenrechten in mijn land.” – President van Oost-Timor

MENSENRECHTEN VOOR IEDEREEN IN

DENEMARKEN

In dit tijdperk van toenemende etnische en religieuze diversiteit, heeft Youth for Human Rights een leidende positie op het gebied van mensenrechtenonderwijs in Denemarken. Zij sponsort diverse activiteiten, van het uitdelen van boekjes tot het geven van lezingen op scholen en het organiseren van bijeenkomsten.

Voor haar werkzaamheden van de afgelopen tien jaar kreeg Youth for Human Rights van het Deense belastingkantoor de status van algemeen nut toegekend. Ook ontving zij een schenking van de stad Kopenhagen voor hun “human rights walk” voor de jaarlijkse viering van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, en ook ontving zijn een subsidie van het Ministerie van Cultuur voor het produceren van de onderwijsmaterialen.

“Het Ministerie van Cultuur heeft Jongeren voor Mensenrechten een subsidie gegeven… gebaseerd op de goedkeuring door het Parlementair Financieel Comité na de aanbeveling van het Ministerie van Cultuur aangaande het verstrekken van fondsen aan substantiële humanitaire en liefdadige zaken.” – Ministry of Culture and Resources, Denemarken