OVER HET PROGRAMMA

NARCONON INTERNATIONAAL
REHABILITATIEPROGRAMMA

Narconon is een zeer effectief detox- en rehabilitatieprogramma zonder vervangende middelen. Er wordt gebruik gemaakt van technieken die ontwikkeld zijn door L. Ron Hubbard.

NARCONON
heeft
40
DUIZEND
– drugs –
GEBRUIKERS
gerehabiliteerd

Het Narconon netwerk strekt zich uit over de gehele wereld. Het grootste rehabilitatiecentrum is Narconon Arrowhead dat tevens het opleidingscentrum is voor hulpverleners en vrijwilligers.

Het is opgericht in 2001 en staat te midden van 87 hectare bos aan de oevers van Lake Eufala in zuidoost Oklahoma. Scientoloogen hebben bijgedragen aan de sponsoring van de oprichting van Narconon Arrowhead waar duizenden mensen zijn opgeleid en gerehabiliteerd en waar hulpverleners uit 47 staten in Amerika en uit 20 verschillende landen in de hele wereld stage hebben gelopen.

De “Commission on Accreditation of Rehabilitation Facilities” (CARF), een onafhankelijk inspectie orgaan dat erkend is door regeringsinstanties en verzekeraars, heeft het Narconon programma in Arrowhead erkend toen het geopend werd. In een brief van erkenning schreef CARF: “Services, personeel en documentatie geven duidelijk blijk van een excellente uitvoering van hun programma.

Narconon rehabilitatiecentra zijn over de gehele wereld gevestigd in een omgeving die privacy en veiligheid verschaft aan mensen zodat zij hun verslaving kunnen overwinnen en hun leven opnieuw kunnen opbouwen. Elk van de 50 centra biedt het volledige Narconon programma en meer dan 70 procent van de mensen die het rehabilitatieprogramma afmaakt blijft clean.

Het programma heeft zich van het begin af aan gebaseerd op de basisprincipes die L. Ron Hubbard heeft waargenomen, namelijk dat een mens in wezen goed is, dat hij zelf verantwoordelijk is voor de toestand waarin hij verkeert en dat iedereen de toestand waarin hij verkeert kan verbeteren als hij daarvoor de juiste middelen heeft.

De juiste middelen waarmee drugsverslaving verholpen kan worden, werden gevonden in de Arizona State Prison toen William Benitez, een gedetineerde die een gevangenisstraf van 15 jaar uitzat voor drugsdelicten, een boek van L. Ron Hubbard vond: Scientology: De Grondbeginselen van het Denken. Benitez besefte dat het de gereedschappen bevatte waarmee hij zichzelf af kon helpen van het drugsgebruik dat sinds zijn 13e zijn leven had beheerst. Hij nam contact op met gevangenisfunctionarissen en vroeg om toestemming om een rehabilitatieprogramma op te zetten binnen de gevangenis. Zijn verzoek werd ingewilligd en op 19 februari 1966 begon Benitez met een piloot waarvoor 20 mede-gedetineerden zich lieten inschrijven.

Met de steun van L. Ron Hubbard, is Benitez vervolgens van start gegaan met een officieel Narconon Programma binnen de gevangenis. Na zijn vrijlating, nadat hij op vrijwillige basis langer in de gevangenis was gebleven om de invoering van het programma te voltooien, verhuisde hij naar Californië waar hij het eerste centrum opende. Continu gesteund door de L. Ron Hubbard en scientoloogen, bleef Narconon groeien en tegenwoordig staat het bekend als een van ‘s werelds beste drugs rehabilitatieprogramma’s.

Van het begin af aan heeft Narconon een benadering voor drugsrehabilitatie voorgestaan zonder vervangende drugs te gebruiken. In het begin hield men zich op dat programma niet rechtstreeks bezig met de afkick.

In 1973 resulteerde de research van de L. Ron Hubbard om mensen veilig en met minimaal ongemak door de verschrikkingen van hun afkick heen te helpen in procedures voor een drugsvrije afkick. Specifieke hoeveelheden vitamines en mineralen gecombineerd met speciale technieken om zowel mentale als lichamelijke stress te verlichten. Tegenwoordig maakt Narconon gebruik van een serie procedures die zijn ontwikkeld om een snelle en relatief pijnloze afkick te bereiken, die worden gevolgd door het Narconon Detoxprogramma voor een nieuwe start. Als iemand vrij is van de lichamelijke behoefte aan drugs, begint de student aan cursussen die hem de vaardigheden en handvatten geven die hem zullen helpen succesvol te zijn in het leven zonder drugs. De cursussen maken het mogelijk voor de student verantwoordelijkheid te nemen voor de verkeerde dingen die hij in het verleden heeft gedaan, zijn zelfrespect terug te krijgen en die mensen te herkennen die waarschijnlijk zullen proberen om hem over te halen weer te gaan gebruiken.

Tot de cursussen voor levensvaardigheden behoren:
Cursus Leren Hoe te Leren: Deze geeft de student hulpmiddelen om op zodanige wijze te leren dat hij veel beter kennis kan begrijpen en onthouden. Dat stelt de student in staat daadwerkelijk te leren.

Cursus Grondbeginselen van Communicatie: met daarin oefeningen waardoor de student meer extravert wordt, gemakkelijk het leven onder ogen kan zien en problemen kan oplossen door middel van communicatie.

Cursus Perceptie en Oriëntatie: brengt de student in communicatie met andere mensen en de omgeving. De student wordt meer naar buiten georiënteerd en zit niet meer vast in nare herinneringen die te maken hebben met drugsgebruik. Hierdoor kan de student de wereld zien zoals die is, zonder vervelende associaties.

DRUGS-
SPECIALISTEN
uit
47
AMERIKAANSE STATEN EN
20
LANDEN
zijn opgeleid in
NARCONON
ARROWHEAD

De cursus Het overwinnen van Ups en Downs: leert de student de mensen en situaties die een risicofactor kunnen vormen, te herkennen en aan te pakken. De student wordt weerbaarder tegenover destructieve situaties en mensen, en leert constructieve vrienden en kennissen te kiezen.

De cursus Persoonlijke Waarden en Integriteit: de student krijgt meer inzicht in persoonlijke ethiek, eerlijkheid en integriteit, leert wat het betekent om verantwoordelijkheid te nemen voor verkeerde dingen die hij gedaan heeft, waardoor hij geen last meer heeft van de nadelige gevolgen van de schadelijke daden uit het verleden.

De cursus “De Condities van het Bestaan” leert iemand stap voor stap procedures toe te passen voor het verbeteren van alle activiteiten, ondernemingen en relaties. Met deze technologie zal iemand opnieuw in staat zijn om zelf te bepalen wat hij wil doen en de juiste weg in het leven te kiezen.