INLEIDING

DOELTREFFENDE OPLOSSINGEN VOOR DE
WERELDWIJDE DRUGSCRISIS

Drugs- en alcoholgebruik hebben een rampzalig effect op de samenleving. De drugshandel heeft een geschatte omzet van 322 miljard dollar per jaar – meer dan het Bruto Nationaal Product van 88 procent van de landen van de wereld. Honderden miljoenen levens zijn aangetast door drugs en veel van die levens zijn te vroeg geëindigd. Carrières en banen zijn verloren gegaan, mensen zijn benadeeld of verzwakt, spaargeld is verspild en gezinnen zijn uit elkaar gerukt.

IEDERE
15
MINUTEN
STERFT
ER EEN AMERIKAAN
DOOR DRUGS

De drugsoorlogen die woeden langs de belangrijke handelswegen in Centraal Azië en Noord en Zuid Amerika eisen ieder jaar het leven van duizenden mensen waarvan er velen slechts onschuldige toeschouwers waren. Alleen al in Mexico is het aantal doden veroorzaakt door drugsoorlogen bijna 50.000. In de Verenigde Staten zijn er meer dan 35.000 drugsdoden per jaar, dat is meer dan het aantal doden in het verkeer.

In de eerste tien jaar van de 21e eeuw is het aantal drugsgerelateerde ongelukken onder tieners en jonge volwassenen meer dan verdubbeld en het aantal doden onder de mensen tussen de 50 en 69 is meer dan verdrievoudigd.

In de stampvolle gevangenissen in de Verenigde Staten zitten heel veel mensen die drugs gerelateerde misdrijven hebben gepleegd. Veel van deze mensen gebruikten drugs toen zij deze misdrijven pleegden – en in veel gevallen werd het misdrijf gepleegd om aan drugs te kunnen komen.

Drugsverslaving en afhankelijkheid van drugs overkomt niet alleen de stereotype “drugsverslaafde” – mensen van alle lagen van de bevolking kunnen ten prooi vallen aan verslavende middelen. De kosten van drugsgebruik zijn hoog en er is dringend hulp nodig om aan deze epidemie een einde te maken.

Een antwoord hierop is Narconon (dit betekent “geen drugs”), het drugsrehabilitatie- en preventieprogramma gebaseerd op ontdekkingen van L. Ron Hubbard.

In het Narconon programma, dat geen gebruik maakt van vervangende middelen, wordt de hele reeks technologieën toegepast die ontwikkeld zijn door Ron Hubbard, voor de ontgifting en rehabilitatie van voormalige drugsverslaafden inclusief een grondige behandeling van die factoren die, als zij niet behandeld worden, kunnen leiden tot terugval. Met als gevolg dat het succespercentage van Narconon vier keer hoger ligt dan het internationale gemiddelde.

Het Narconon rehabilitatie- en drugspreventie netwerk is niet kerkelijk (seculier) en bestaat uit meer dan 40 afkickcentra en 95 groepen in vijf werelddelen.